Jak často musíte na periodickou zdravotní prohlídku v zaměstnání?

24.11.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Budete muset kvůli práci pravidelně podstupovat pracovnělékařské prohlídky? Jak často na ně budete muset chodit a proč na ně vůbec musíte?

Pracovnělékařské prohlídky definuje vyhláška č. 79/2013 Sb. Nejznámější z takových prohlídek je pak určitě prohlídka vstupní, přestože existují ještě další čtyři, a to mimořádná, výstupní, následná a periodická, o které si také dnes povíme.

Proč musíte kvůli práci chodit na pravidelné prohlídky?

Tyto pravidelné prohlídky se provádí za účelem toho, aby se zjistily změny zdravotního stavu, které souvisejí s vykonávanou prací a její náročností. Důležité je také to, že díky nim se dá včas předejít tomu, aby u zaměstnance další výkon práce vedl k poškození zdraví anebo poškození zdraví jiných osob.

Zmíněná vyhláška totiž jasně navazuje na vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanovují pravidla, která rozdělují práci do 4 rizikových kategorií. Při rozdělení se pak přihlíží k míře faktorů, které jsou rizikové pro zdraví. Jen pro příklad se zde jedná třeba o prach, hluk a vibrace, ale i fyzickou zátěž anebo nakládání s chemickými látkami apod.

Čtěte také: 8 nejčastějších otázek a odpovědí na vstupní prohlídku do nového zaměstnání

Nemoc z povolání a kategorie rizikovosti práce

Práce, u kterých např. hrozí nebezpečí vzniku nemoci z povolání anebo jiné nemoci, která však souvisí s typem práce, jsou řazeny do třetí a čtvrté kategorie. Dále však mohou být i ve druhé kategorii, o čemž však rozhodne orgán veřejného zdraví anebo zvláštní právní předpis.

Čtěte také: Kdy dostanete od zaměstnavatele náhrady, když jste v pracovní neschopnosti?

Periodické prohlídky v zaměstnání: jak často, DPP, DPČ

Zdroj: Depositphotos

 

Jak často budete muset podstupovat periodickou prohlídku?

To, jak často budete muset periodickou prohlídku podstupovat, závisí na to, v jaké kategorii rizikovosti se vaše práce nachází. Druhým rozhodným faktorem je pak váš věk.

  • Kategorie první - vždy se provádí jen jednou za 6 let, což ale neplatí u zaměstnanců, kteří jsou starší 50 let. Pro ně platí, že bude prováděna jednou za 4 roky.
  • Kategorie druhá - zde už se prohlídka bude provádět v kratším intervalu, a to jednou za 4 roky. To ale opět neplatí pro pracovníky, kteří dovršili věku 50 let. U těch se bude provádět jednou za 2 roky s tím, že poprvé k ní dojde v návaznosti na prohlídku podle první věty.
  • Kategorie třetí - prohlídku budete muset absolvovat jednou za 2 roky.
  • Kategorie čtvrtá - periodické prohlídce se budete muset podrobit jednou za rok.

Periodické zdravotní prohlídky a brigádníci

Opakované pracovnělékařské prohlídky nejsou jen záležitostí zaměstnanců, ale týkají se také osob, které provádějí stejný druh prací na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Není tomu tak ale vždy.

Podmínkou k prohlídkám u těchto osob je, že konají stejný druh práce opakovaně a součet dob, po které je riziková práce vykonávána, je delší než zmíněné roky, po které je nutné prohlídku opakovat závisle na kategoriích rizikovosti. Dále se pak jako brigádník musíte periodické prohlídce podrobit, jestliže to vyžaduje zaměstnavatel.

Čtěte také: Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby?

Jak se stanovuje den, kdy musíte na prohlídku v zaměstnání?

Rozhodným dnem je zde den vydání lékařského posudku a to buď na základě vstupní, případně mimořádné prohlídky anebo periodické, jestliže dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti.

Kromě vydání dokumentu je zde u prací stejného druhu, ale za to u poprvé sjednaných dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, i započetí pracovního výkonu.

Čtěte také: Když zákoník práce porušuje zaměstnavatel

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU