Rozhovor s Jiřím Kvízem: Na podporu podniků jsou připraveny miliardy korun, ale výzvy zatím neběží

15.12.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V Česku měla být již dávno spuštěna celá řada dotačních programů, které však akorát tak nabírají časové zpoždění. Dotační poradenství, kolik programů stále stagnuje, kolik je připraveno pro české podniky peněz a mnoho dalšího v našem rozhovoru.

Na téma jaké programy pro podniky měly být už dávno spuštěny a jaké jsou hlavní faktory, které jejich spuštění brzdí, odpovídal pro Finance.cz Jiří Kvíz, ředitel společnosti enovation, která se zabývá dotačním poradenstvím.

Můžete čtenářům přiblížit, kolik dotačních programů mělo být zhruba spuštěno?

Dle původních předpokladů měly být v současné době spuštěny podnikatelské dotace z Národního plánu obnovy zaměřené na podporu fotovoltaiky. Jedná se o dotace na vybudování fotovoltaické elektrárny včetně možnosti zahrnutí bateriových úložišť. Podpora je určena pro projekty do 1MW instalovaného výkonu.

Následovat měly dotace na podporu cirkulárních řešení v podnicích (dotace na pořízení inovativních technologií určených na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků, na podporu materiálové recyklace atp.) a dotace na úspory vody v podnicích (recyklace vody v podnicích, snížení spotřeby vody ve výrobních procesech díky moderním technologiím, snižování ztrát vody atp.).

Z výzev, které necílí přímo na zelenou tranzici, je ale jak pro podniky, tak pro českou ekonomiku klíčová výzva na podporu digitalizace firem, která je taktéž odsouvána.

Čtěte také: Fotovoltaika a další eko tipy, díky kterým ušetříte

Proč k jejich spuštění ještě pořád nedošlo. V čem vidíte problém?

Důvodů je více. Dle dostupných informací dosud nedošlo k vyjasnění všech postupů mezi zástupci České republiky a evropské komise. To se týká některých metodik i příslušné legislativy. Např. stále není zřejmé, zda budou podporovány podniky všech velikostí, nebo pouze malé a střední.

Každopádně odkládání vyhlášení dotačních výzev způsobuje podnikům značné problémy – a to zejména z pohledu zamýšlených investic v oblasti digitalizace, efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie a využití druhotných surovin.

Původní harmonogramy výzev předpokládaly otevření dotačních možností již loni na podzim. Podniky podřídily své plánované investice těmto harmonogramům a nyní je musí rušit či odkládat. To je pro ně v kontextu dalších problémů spojených s rostoucími cenami energií i dalších vstupů či krize způsobené pandemií covid-19 mimořádně nepříjemné.

Čtěte také: Jak na financování fotovoltaické elektrárny: Kolik dostanete z dotací?

Dotační programy pro české podniky: rozhovor, Jiří Kvíz

Zdroj: Jiří Kvíz

Co říkáte na roztočení kol Národního plánu obnovy?

Oceňuji přístup ministerstva průmyslu a obchodu v tom, že v oblasti podpory fotovoltaiky zveřejnilo alespoň avízo dotační výzvy. Toto avízo obsahuje mnohé podmínky budoucí výzvy a umožňuje tak podnikům v určité míře pokračovat v rámci příprav svých projektů zaměřených na vybudování vlastních fotovoltaických zdrojů elektrické energie. Klíčové je však přistoupit k vlastnímu vyhlašování výzev a reálnému spuštění Národního plánu obnovy, a to nejen v oblasti fotovoltaiky.

I ve vztahu k časovému tlaku na realizaci projektů a připravenosti povinné dokumentace k projektovým žádostem je včasná informovanost včetně podmínek výzvy před vlastním spuštěním příjmu projektových žádostí klíčová pro úspěšnou implementaci bez komplikací, a to jak ze strany žadatelů, tak řídících orgánů.

Určitě by tomu prospělo také posílení příslušných personálních kapacit na ministerstvu. Hovoříme zde o 191 miliardách korun, které jsou celkem pro Českou republiku v nejbližších letech z NPO k dispozici. Tomu by mělo odpovídat také kapacitní a technické zázemí úředníků, na jejichž bedrech leží odpovědnost za korektní nastavení, výkaznictví a komunikaci s evropskou komisí u takto robustního finančního balíku. Toto se dle mého názoru velmi podcenilo.

Kdy očekáváte spuštění Operačního programu Technologie?

Věřím, že nejpozději na konci první čtvrtletí 2022 budou výzvy vyhlášeny. Tento termín také představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Delší zpoždění by bylo pro české podniky mimořádně nepříjemné.

Na co všechno půjde Operační program Technologie využít?

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je koncipován jako hlavní zdroj podpory českých podniků z evropských fondů na období 2021-2027. Pro podniky a to zejména ty malé a střední bude připraveno přes 81 mld. Kč určených zejména na podporu inovací, vývoje, digitalizace, energetických úspor, posun k nízkouhlíkovému hospodářství či novým technologiím.

Vlastní spuštění OPTAK nabralo skluz již na začátku z důvodu nepřipravenosti klíčové evropské legislativy, která byla dokončena až v polovině roku 2021. Vláda schválila program připravený ministerstvem průmyslu a obchodu v říjnu 2021 a nyní probíhá proces schvalování tohoto programu evropskou komisí (EK). Paralelně musí být ze strany EK ještě schválen jeden klíčový dokument a to tzv. dohoda o partnerství. Tato jednání vede MMR a měla by být dokončena z kraje roku 2022.

Čtěte také: Jak to bude s regulovanou složkou ceny elektřiny a plynu v roce 2022

Co si myslíte o tom, že řada dotačních programů ještě nefunguje, přestože by se v rámci aktuální energetické krize hodila?

Pro české podniky je to problém. Teoreticky zde jsou k dispozici miliardy korun na jejich podporu, ale prakticky výzvy zatím neběží. Jejich co možná nejrychlejší spuštění by mělo patřit mezi priority. Zájem firem je obrovský a zejména v kontextu rychlého růstu cen energií graduje. Zatím však žádnou podporu čerpat nelze.

Čtěte také: Hlavní přičiny vysokých cen energií

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU