Zdražování energií: Co vám může pomoci?

12.11.2021 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Energie prudce zdražily a osobám, které přešly k dodavatelům poslední instance po pádu Bohemia Energy byly vyměřeny zálohy, které oproti těm původním narostly o tisíce. Co vám takovou situaci může alespoň trošku usnadnit?

Zvýšit zálohy na plyn nebo elektřinu o tisíce měsíčně může být pro řadu domácností až likvidační, a to nejen proto, že podobnou situaci vůbec nečekaly. Mnoho lidí je pak kvůli tomuto zvratu ohroženo chudobou a nejen tou energetickou. Pojďme se společně podívat na pár tipů, které by vám mohly alespoň trošku pomoci s výdaji na energie.

  1. Snížení záloh v režimu DPI
  2. Změna dodavatele energií
  3. Fixace ceny ještě tento rok
  4. Dotační programy pro firmy? Údajně v blízké budoucnosti
  5. Příspěvek na bydlení

1. Snížení záloh v režimu DPI

Domácností, které odebíraly elektřinu od Bohemia Energy, bylo údajně okolo 900 000. Po pádu společnosti pak přešly do režimu DPI, čili k dodavatelům poslední instance. V tomto režimu však došlo k extrémnímu navýšení záloh v řádech tisíců, na základě čehož se Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Energetickým regulačním úřadem dohodlo na snížení záloh. Domácnosti tak za měsíc listopad zaplatí pouze 50 % z původně vyměřené částky. V prosinci pak 60 %.

Snížení platí pouze pro tyto měsíce s tím, že zálohu za říjen již nikdo vracet nebude. Od ledna 2022 poté bývalí klienti Bohemia Energy budou platit zálohy v plné výši s tím, že částky za měsíc listopad a prosinec budou stejně muset do plné výše doplatit. Tento krok tedy spíš slouží ke zmírnění šoku ze skokového nárůstu a případné přípravě na blízkou budoucnost.

2. Změna dodavatele energií

Zdražují všichni dodavatelé, vždy však u některého budete platit více a u některého méně. Právě období zdražování je šance na změnu dodavatele. Spotřebitelé, kteří nejsou s novou cenou spokojeni, mohou smlouvu u stávajícího dodavatele vypovědět ve zkráceném termínu, což platí i u smluv na dobu určitou a to bez sankcí.

Pokud vám dodavatel o navýšení cen nedá vědět, máte na odstoupení 3 měsíce. Pokud však o zdražení dostanete email nebo jinou písemnou zprávu včetně SMS, platí pro vás lhůta 10 dnů před účinností změny s tím však, že o navýšení cen musíte být informováni v dostatečném předstihu. Tím se v tomto případě rozumí 30 dní před účinností změny.

Dobré je však vědět, že odstoupit od smluv nelze, pokud zdraží regulovaná složka ceny.

Čtěte také: Jak vybrat nejlepšího dodavatele energií?

Zdražování energií: změna dodavatele, fixace, programy, dávky

Zdroj: Depositphotos

 

3. Fixace ceny ještě tento rok

I když se zdražuje již teď na konci roku, v příštím roce někteří ekonomové varují, že ceny mohou stoupnout ještě více. Právě proto je vhodné uvažovat, zda se vám nevyplatí aktuální cenu fixovat. Taková fixace je pak sjednávána nejčastěji na 1, 2 anebo 3 roky. Zde však platí, že fixace platí v podstatě pouze na třetinu ceny. Čím vyšší spotřebu máte, tím více byste o ní měli uvažovat.

Nicméně někteří ekonomové radí, abychom s fixací počkali na jaro či léto příštího roku.

Čtěte také: Hlavní příčiny vysokých cen energií a dopady na topení

4. Dotační programy pro firmy? Údajně v blízké budoucnosti

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard korun. 41 % z nich poputuje do oblasti energetiky, kde podpoří financování technologií pro zajištění energetických úspor, inteligentních energetických systémů, obnovitelných zdrojů energie či čisté mobility.

Podle původního plánu měl být OP TAK vypsán na sedmileté období (2021–2027). Už nyní však víme, že první dotační výzvy nebudou spuštěny dříve než ve druhém čtvrtletí 2022. Opakovaným odsunováním začátku výzev ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se však posouvá také doba, kdy mohou firmy začít finance čerpat. A tím se prodlouží také termín snižování nákladů za energie.

TIP: Srovnání cen elektřiny a plynu

5. Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, kterou vyplácí úřad práce. Jak již vyplývá z názvu, má sloužit na pokrytí výdajů na bydlení. Do těchto výdajů však nespadají pouze náklady na nájemné, ale i energie, což platí pro osoby v pronájmu, ale i pro ty, které mají družstevní bydlení anebo nemovitost v osobním vlastnictví.

Nárok na něj mají ty osoby, jejichž výdaje na bydlení jsou vyšší než 30 % čistého příjmu domácnosti, v Praze pak 35 %. To vše ale za předpokladu, že částky nejsou vyšší než normativní náklady na bydlení, které určuje stát na základě velikosti obce a členů domácnosti. Žádost o příspěvek se pak podává na úřadu práce, kde zároveň posoudí, zda na něj vůbec máte nárok.

TIP: Kalkulačka výše příspěvku na bydlení

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ