Valorizace důchodu pod drobnohledem

29.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od ledna se automaticky zvyšují státní důchody. O kolik si jednotliví důchodci polepší? Jak je to v případě práce na procenta?

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny státem vyplácené důchody stejně vysokou a pro rok 2022 se zvyšuje z 3 550 Kč na 3 900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a zvyšuje se o 300 Kč a 1,3 %.

Valorizace důchodu pod drobnohledem

Zdroj: Shutterstock

Zvyšují se všechny důchody

Nárok na valorizaci mají všichni penzisté, kterým byl státní důchod přiznán do konce roku 2021. Zvyšují se tedy starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké a sirotčí důchody). Ke zvýšení státního důchodu přitom dochází automaticky, není potřeba nikde vyplňovat nějaké formuláře.

Praktický příklad - zvýšení od ledna

Paní Hana je v důchodu od roku 2018 a v roce 2021 pobírá starobní důchod ve výši 14 550 Kč (základní výměra 3 550 Kč a procentní výměra 11 000 Kč). V roce 2022 bude mít paní Hana měsíční důchod 15 343 Kč, základní výměru bude paní Hana mít 3 900 Kč a procentní výměru důchodu potom 11 443 Kč (11 000 Kč x 1,013 + 300 Kč). Měsíční důchod se paní Haně zvýší o 793 Kč. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno zvýšení státního důchodu u vybraných částek.

Důchod v roce 2021

Důchod v roce 2022

Zvýšení důchodu v Kč

10 000 Kč

10 734 Kč

734 Kč

12 000 Kč

12 760 Kč

760 Kč

14 000 Kč

14 786 Kč

786 Kč

16 000 Kč

16 812 Kč

812 Kč

18 000 Kč

18 838 Kč

838 Kč

20 000 Kč

20 864 Kč

864 Kč

22 000 Kč

22 890 Kč

890 Kč

24 000 Kč

24 916 Kč

916 Kč

TIP: Spočítejte si, o kolik se vám zvýší důchod od nového roku

Praktický příklad - stavající x nový důchodce

Pan Karel odešel do starobního důchodu v prosinci 2021 a jeho kolega pan Jaroslav odejde do starobního důchodu v lednu 2022. Pan Karel bude mít tedy nárok na zvýšení důchodu a jeho důchod se bude valorizovat. Pan Jaroslav bude mít nárok na zvýšení důchodu až od roku 2023, důchody přiznané v lednu 2022 se aktuálně nevalorizují. Starobní důchod však bude panu Jaroslavovi vypočten dle formule roku 2022, tedy bude mít při výpočtu použité výhodnější koeficienty pro přepočet příjmů a rovněž se ve výpočtové formuli použijí vyšší zápočtové hranice osobního vyměřovacího základu.

Výdělek v důchodu nemá na valorizaci vliv

Řada penzistů si během pobírání starobního důchodu přivydělává. Pobírají tedy mzdu a důchod současně, případně odměnu z pracovních dohod a důchod. Práce v penzi a odvod daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění z dosažené hrubé mzdy přitom nemá žádný vliv na valorizační mechanismus. Měsíční důchod pracujícím penzistům se zvýší dle stejného vzorce jako ostatním penzistům. Nedochází k žádnému zvýhodnění ani znevýhodnění.

 

Jak je to při práci na tzv. procenta?

Někteří občané si nepožádají o starobní důchod k dosažení řádného důchodového věku, ale dále pracují a o důchod si plánují požádat později. Z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu a práce v důchodovém věku je následný výpočet starobního důchodu výhodnější. Za každých takto odpracovaných 90 kalendářních dní se zvyšuje procentní zápočet za odpracované roky o 1,5 %, což standardně odpovídá odpracovanému celému roku. Při pozdějším odchodu do starobního důchodu se následně důchod vypočítá ke konkrétnímu datu, od kterého se o důchod žádá.

Čtěte také: Odchod do důchodu v roce 2022 při nízkých příjmech, kdo si polepší?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 63 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY