Odchod do důchodu v roce 2023 při nízkých příjmech, kdo si polepší?

10.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtová formule důchodu je pro lidi s podprůměrnými příjmy výhodná. Někteří žadatelé o důchod mají státní penzi vyšší než předchozí mzdu. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2023. 

Občané, kteří celý život pracovali, přičemž měli nízké příjmy, budou mít v penzi přibližně stejnou životní úroveň jako před odchodem do penze. Při výpočtu starobního důchodu je v Česku výrazně zastoupen prvek solidarity. Lidé s nízkými příjmy mají vysoký náhradový poměr a lidé s vysokými příjmy mají malý náhradový poměr při odchodu do penze. 

Výše starobního důchodu závisí na průměrné hrubé mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech, přičemž do doby pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Zdroj: Depositphotos

 

Důchod se nedaní, mzda ano

Při porovnávání životní úrovně v penzi a v předdůchodovém věku je nutné srovnávat čistou mzdu ze zaměstnání a důchod, tedy částky, za které lze nakupovat zboží a služby. Z hrubé mzdy se odvádí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Z důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daň z příjmů se platí pouze z části důchodu nad 36násobek minimální mzdy, což v praxi znamená, že důchody se daní zcela výjimečně. Lidé s nízkými příjmy z důchodu žádné daně neplatí. 

Výhody výpočtu důchodu při nízkých příjmech

Všichni penzisté mají i v roce 2023 stejně vysokou základní výměru důchodu, bez ohledu na jejich dosažené příjmy, počet odpracovaných let, majetkovou nebo životní situaci, a bude činit 4040 Kč. Osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky se při výpočtu starobního důchodu redukuje, do částky 17 743 Kč se započítává v plném rozsahu, tj. ze 100 %. Od částky 17 743 Kč do 161 296 Kč jen z 26 %. 

Zdanění mzdy

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %) a daň z příjmů fyzických osob (15 % z hrubé mzdy). Od vypočtené daně z příjmů se odečítá sleva na poplatníka (2570 Kč v roce 2022). Čistá mzda obdržená na bankovní účet je hrubá mzda ponížená o sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu

Porovnání mzdy a důchodu

V přiložené tabulce máme porovnánu čistou mzdu a důchod u podprůměrných mezd. Čistá mzda je vypočtena dle legislativy roku 2022 (tedy dosahovaná mzda před odchodem do důchodu) a důchod dle výpočtové formule důchodu v roce 2023. Při výpočtu čisté mzdy je u hrubých mezd nižších než 16 200 Kč, což je minimální mzda v roce 2022, proveden při výpočtu zdravotního pojištění dopočet do minima. Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu může být nižší než minimální mzda. 

Tip: Vypočítejte si výši důchodu, který budete pobírat v roce 2023

Porovnání důchodu a mzdy při nízkých příjmech

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Čistá mzda

Starobní důchod

Důchod versus mzda (v %)

14 000 Kč

45 let

12 163 Kč

13 490 Kč

109,1 %

15 000 Kč

45 let

13 188 Kč

14 165 Kč

107,4 %

16 000 Kč

45 let

14 213 Kč

14 840 Kč

104,4 %

17 000 Kč

45 let

15 130 Kč

15 515 Kč

102,6 %

18 000 Kč

45 let

15 890 Kč

16 062 Kč

101,1 %

19 000 Kč

45 let

16 630 Kč

16 238 Kč

97,6 %

20 000 Kč

45 let

17 370 Kč

16 413 Kč

94,5 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak je z výpočtů v tabulce vidět, při dostatečně vysoké získané době pojištění (v našem příkladu v rozsahu 45 let) může být měsíční starobní důchod dokonce vyšší než dosahovaná čistá mzda před odchodem do důchodu. Ještě u osobního vyměřovacího základu ve výši 18 000 Kč činí měsíční starobní důchod 101,1 % předchozího čistého příjmu. 

Lidé s nižšími příjmy se tedy nemusí odchodu do starobního důchodu obávat, jejich životní standard se odchodem do penze příliš nemění. V některých případech si lze dokonce finančně polepšit. 

Nicméně v roce 2023 promluví do výše důchodu děti, protože důchod zvýší výchovné ve výši 500 Kč (což zvýší procentuální výměru důchodů). Dodejme, že děti vstupují i do výše čisté mzdy formou daňového zvýhodnění.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 77 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY