Odchod do důchodu v roce 2022 při nízkých příjmech, kdo si polepší?

26.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtová formule důchodu je pro lidi s podprůměrnými příjmy výhodná. Někteří žadatelé o důchod mají státní penzi vyšší než předchozí mzdu. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2022.   

Občané, kteří celý život pracovali, přičemž měli nízké příjmy, budou mít v penzi přibližně stejnou životní úroveň jako před odchodem do penze. Při výpočtu starobního důchodu je v Česku výrazně zastoupen prvek solidarity. Lidé s nízkými příjmy mají vysoký náhradový poměr a lidé s vysokými příjmy mají malý náhradový poměr při odchodu do penze. 

Výše starobního důchodu závisí na průměrné hrubé mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech, přičemž do doby pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Zdroj: Depositphotos

 

Důchod se nedaní, mzda ano

Při porovnání životní úrovně v penzi a v předdůchodovém věku je nutné srovnávat čistou mzdu ze zaměstnání a důchod, tedy částky, za které lze nakupovat zboží a služby. Z hrubé mzdy se odvádí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Z důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu se platí pouze z části důchodu nad 36násobek minimální mzdy, což v praxi znamená, že důchody se daní zcela výjimečně. Lidé s nízkými příjmy z důchodu žádné daně neplatí. 

Výhody výpočtu důchodu při nízkých příjmech

Všichni penzisté mají i v roce 2022 stejně vysokou základní výměru důchodu, bez ohledu na jejich dosažené příjmy, počet odpracovaných let, majetkovou nebo životní situaci a bude činit 3 900 Kč. Osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky se při výpočtu starobního důchodu redukuje, do částky 17 121 Kč se započítává v plném rozsahu, tj. ze 100 %. Od částky 17 121 Kč do 155 644 Kč jen z 26 %. 

Zdanění mzdy

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatele sraženo sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %) a daň z příjmu fyzických osob (15 % z hrubé mzdy). Od vypočtené daně z příjmu se odečítá sleva na poplatníka (2 320 Kč v roce 2021). Čistá mzda obdržená na bankovní účet je hrubá mzda ponížená o sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Porovnání mzdy a důchodu

V přiložené tabulce máme porovnánu čistou mzdu a důchod u podprůměrných mezd. Čistá mzda je vypočtena dle legislativy roku 2021 (tedy dosahovaná mzda před odchodem do důchodu) a důchod dle výpočtové formule důchodu v roce 2022. Při výpočtu čisté mzdy je u hrubých mezd nižších než 15 200 Kč, což je minimální mzda v roce 2021, proveden při výpočtu zdravotního pojištění dopočet do minima. Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu může být nižší než minimální mzda. 

Tip: Vypočítejte si výši důchodu, který budete pobírat v roce 2022

Porovnání důchodu a mzdy při nízkých příjmech

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Čistá mzda

Starobní důchod

Důchod versus mzda (v %)

14 000 Kč

45 let

12 298 Kč

13 350 Kč

108,6 %

15 000 Kč

45 let

13 323 Kč

14 025 Kč

105,3 %

16 000 Kč

45 let

14 160 Kč

14 700 Kč

103,8 %

17 000 Kč

45 let

14 900 Kč

15 375 Kč

103,2 %

18 000 Kč

45 let

15 640 Kč

15 612 Kč

99,8 %

19 000 Kč

45 let

16 380 Kč

15 787 Kč

96,4 %

20 000 Kč

45 let

17 120 Kč

15 963 Kč

93,2 %

vlastní výpočet autora

Jak je z výpočtů v tabulce vidět, tak při dostatečně vysoké získané době pojištění (v našem příkladu v rozsahu 45 let) může být měsíční starobní důchod dokonce vyšší než dosahovaná čistá mzda před odchodem do důchodu. Ještě u osobního vyměřovacího základu ve výši 17 000 Kč činí měsíční starobní důchod 103,2 % předchozího čistého příjmu. 

Lidé s nižšími příjmy se tedy nemusí odchodu do starobního důchodu obávat, jejich životní standard se odchodem do penze příliš nemění. V některých případech si lze dokonce finančně polepšit. 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 71 krát