Na jak vysoké stravné má nárok zaměstnanec vyslaný za prací do zahraničí?

21.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu do zahraničí musí zaměstnavatel vyplácet stravné v cizí měně ve výši předepsané ministerskou vyhláškou. Kdo může dostat více, kdo méně a která profese nejméně?

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje v podobě vyplácení stravného. A platí to i při cestách mimo území ČR. Základní sazby stravného pro rok 2022 - jejich výše a předepsaná měna - jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva financí č. 462/2021 Sb.

Zdroj: Depositphotos

Ve vyhlášce jsou uvedeny pouze ty cizí měny (eura, americké dolary, britské libry a švýcarské franky), které lze běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Takže třeba kanadský dolar nebo čínský juan ve vyhlášce nenajdeme. Zaměstnavatel se ovšem se zaměstnancem může dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz.

Sousední státy a země Visegrádské čtyřky

 • Německo základní sazba 45 euro (EUR) na den
 • Polsko 40 euro (EUR)
 • Slovensko 35 euro (EUR)
 • Rakousko 45 euro (EUR)
 • Maďarsko 40 euro (EUR), takže dochází oproti roku 2021 ke zvýšení o 5 euro z 35 euro na den

Další nejčastěji pracovně navštěvované státy Evropské unie

 • Francie 50 euro (EUR), takže dochází oproti roku 2021 ke zvýšení o 5 euro z 45 euro na den
 • Belgie 50 euro (EUR)

Významné světové státy

 • USA 60 amerických dolarů (USD)
 • Kanada 50 amerických dolarů (USD)
 • Velká Británie 45 anglických liber (GBP)
 • Rusko 45 euro (EUR)
 • Čína 45 euro (EUR)
 • Japonsko 65 amerických dolarů (USD)

Tip: Jaké jsou aktuální kurzy světových měn?

Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. 

Návrhy na úpravu výše sazeb připravuje Ministerstvo zahraničních věcí na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s  vývojem cenové hladiny ve veřejném stravování v místě svého působení. Konečné slovo pak má Ministerstvo financí, které vydává vyhlášku.

Záleží na počtu hodin strávených v zahraničí

Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné ve výši:

 • celé (plné) základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
 • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
 • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. 

Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu. Na druhou stranu se však, jestliže někdo překračuje státní hranice opakovaně, doby strávené mimo území ČR,  které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, pro účely zahraničního stravného sčítají. Pokud zaměstnanec projíždí v 1 den více státy, výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. 

Krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, snižuje se mu stravné za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši plné základní sazby. 

Nižší nebo vyšší stravné, když o tom zaměstnavatel předem rozhodne

S přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování může zaměstnavatel poskytovat stravné snížené, a to jenom ve výši 75 % předepsaných základních sazeb a členům posádek plavidel vnitrozemské plavby pak jen ve výši 50 % základní sazby. Takže námořníkům může zaměstnavatel zkrátit stravné až o 50 % na polovinu a jiným zaměstnancům může být stravné zkráceno až o 25 %. Tohle ale musí zaměstnavatel provést dopředu, určit předem, ještě před cestou, že stravné bude kráceno. Zpětné rozhodnutí o krácení stravného je nepřípustné. Pokud zaměstnavatel možnosti snížit stravné až o 25 % resp. 50 % předem, před započetím cesty, nevyužije, musí stravné určit a následně zúčtovat zaměstnanci v plné výši podle předepsaných sazeb.

Naopak zaměstnavatelé státní a veřejné správy mohou sazby stravného navýšit pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ