Za jakých okolností poskytne úřad práce příspěvek na rekvalifikaci

21.01.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste na úřadu práce a nedaří se vám najít žádné vhodné zaměstnání ve vašem oboru? Přemýšleli jste o tom, že byste změnili svoji kvalifikaci? Úřady práce prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti mohou poskytnout vybraným uchazečům/zájemcům příspěvek na rekvalifikaci. Jaké podmínky musíte splnit, abyste získali nárok na úhradu rekvalifikace?

Co je to rekvalifikace

Rekvalifikací nazýváme vzdělávací proces, ve kterém jeho účastníci získávají nové kompetence pro výkon takové profese, na kterou je rekvalifikační kurz zaměřený. Rekvalifikace se mohou zúčastnit lidé bez jakékoliv dosavadní kvalifikace a také ti, kteří se rozhodli pro změnu či rozšíření svých znalostí.

Rekvalifikace můžeme zařadit do 3 kategorií:

Rekvalifikace

Zdroj: Depositphotos

Fyzická osoba podává žádost o rekvalifikaci

Pokud nemáte zájem, aby vám rekvalifikaci hledal úřad práce, můžete si ji vybrat sami. Žadatel o rekvalifikaci má možnost vybrat si profesi, pro kterou chce získat patřičnou kvalifikaci, a také zařízení, kde se má vzdělávací proces odehrávat. K tomu, aby vám byl poskytnut alespoň částečný příspěvek na úhradu kurzu, musíte splnit několik podmínek.

  • Musíte být evidováni na ÚP jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.
  • Disponovat vstupními předpoklady pro danou rekvalifikaci (dosažený stupeň vzdělání, určité znalosti a vědomosti).
  • Je nutné, aby byla splněna potřebnost kurzu pro konkrétního uchazeče (ÚP příspěvek poskytne, je-li pro žadatele o rekvalifikaci složité najít práci v jeho současné kvalifikaci. Pokud jde zvolený obor vykonávat i bez patřičného kurzu, ÚP žádost nejspíše zamítne).
  • Splňovat zdravotní a psychickou způsobilost k výkonu požadované profese.
  • Na pracovním trhu musí být o tuto profesi zájem.

Zájemce o rekvalifikaci vyplní formulář v části A „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ a podá jej na spádovém úřadu práce. Dokument musí být doručen ÚP minimálně 30 dní před začátkem kurzu, aby měla komise dostatečný čas rozhodnout, zda je požadavek na rekvalifikaci adekvátní a vydat kladné či záporné stanovisko.

Pokud uchazeč/zájemce rekvalifikaci nedokončí bez udání vážného důvodu, je povinen si veškeré náklady s rekvalifikací uhradit.

TIP: Nezaměstnanost v prosinci 2021 stoupla na 3,5 %

Zaměstnavatel podává žádost o rekvalifikaci zaměstnanců

Zaměstnavatel se může rozhodnout, že svým zaměstnancům poskytne rozšíření nebo nabytí nových znalostí a vědomostí prostřednictvím rekvalifikace. Může se jednat například o situace, kdy jsou ve firmě nově zavedené procesy, ale chybí odborný personál, který by dané činnosti rozuměl.

Zaměstnavatelům, kteří projeví zájem o rekvalifikaci zaměstnanců a podají žádost na patřičný úřad práce, může být poskytnut příspěvek na uhrazení rekvalifikací pro zaměstnance v částečné či plné výši. Za této situace může ÚP hradit pouze samotný kurz. Zaměstnancům, kteří jsou účastníci rekvalifikace, nenáleží v tomto případě žádná náhrada mzdy, tu poskytuje stále zaměstnavatel.

Rekvalifikace zajišťovaná úřadem práce

U rekvalifikace, která je zajišťována ÚP, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci. Výše podpory při rekvalifikaci se vypočítává jako 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, který měl zájemce o rekvalifikaci ve svém posledním zaměstnání. Jde-li o osobu, která pracovala jako OSVČ, vypočítá se výše podpory při rekvalifikaci procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Podpora při rekvalifikaci náleží pouze uchazečům o zaměstnání, nikoliv zájemcům.

Je-li realizátorem rekvalifikace ÚP, může účastníkům rekvalifikace uhradit následující výdaje:

  • Cestovní náklady spojené s dojížděním na rekvalifikaci.
  • Výdaje související s ubytováním v místě rekvalifikace, maximálně 1000 Kč/den.
  • Příspěvek na obědy, pokud se rekvalifikace koná mimo bydliště účastníka.
  • Pojištění pro případ, že by účastník kurzu způsobil škodu vzdělávacímu zařízení.

Zájemci o zaměstnání = vztahuje se na osoby, které mají zájem změnit svoji pracovní pozici, ale jsou momentálně zaměstnaní.

Uchazeči o zaměstnání = lidé, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru a mají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

TIP: Kdo musí platit rozhlasové a televizní poplatky nejen v nájmu?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY