Do jaké maximální výše jsou pojištěné vaše bankovní vklady?

23.03.2022 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Zajímali jste se někdy o to, do jaké výše jsou vaše peníze uložené v bance pojištěné? Kolik je vhodné mít maximálně na účtu peněz? Na jakou částku máte nárok, pokud vaše banka zkrachuje?

Peněžní vklady uložené do bankovních institucí od fyzických a právnických osob, jsou ze zákona pojištěny. Pojištění se také vztahuje na vklady vložené do stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice. Nezáleží přitom na tom, v jaké měně jsou vklady vedeny.

Pojištění vkladů

Zdroj: Shutterstock

Které vklady jsou ze zákona pojištěné?

Pojištěny jsou vklady, které jsou uložené na:

 • Běžných účtech
 • Spořících účtech
 • Termínovaných vkladech
 • Vkladních knížkách

V roce 1994 byl zřízen Fond pojištění vkladů, jehož odpovědnost spočívala ve vyplácení náhrad pojištěných vkladů.  Od roku 2016 spadá tento fond pod záštitu Garančního systému finančního trhu, který prostřednictvím něj může vyplácet finanční náhrady klientům v případě krachu finančních institucí. Do Fondu pojištění vkladů musí ze zákona přispívat všechny bankovní instituce, stavební spořitelny i družstevní záložny.

Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu je zákonem zřízená instituce za účelem udržení stability finančního trhu. Při výkonu své činnosti spolupracuje s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a dalšími institucemi v Evropě.

V momentě, kdy Česká národní banka označí instituci jako neschopnou dostát svým finančním závazkům, nastupuje úloha Garančního systému, který má za úkol vyplatit pohledávky vkladů klientů prostřednictvím Fondu pojištění vkladů.

TIP: Ruská válka bude stát ČR více než Slovensko či Německo. Proč?

Jak funguje proces vyplácení vkladů?

Na hospodaření jednotlivých finančních institucí dohlíží Česká národní banka. Pokud u některé z institucí shledá nedostatky, má ze zákona právo učinit jednotlivá opatření. V prvé řadě její zájmy směřují k ochraně vkladů fyzických a právnických osob u konkrétní problémové instituce. Dále se snaží zmírňovat dopady nestabilních institucí na ekonomiku.

V případě, že Česká národní banka shledá u instituce závažný problém v poskytování finančních služeb, může takové instituci odebrat licenci provozovat činnost. O tomto kroku dále informuje Garanční systém finančního trhu, který má za úkol připravit podmínky k vyplácení klientských vkladů.

Podle zákona je vyplácení vkladů zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů, kdy tuto informaci o zastavené činnosti instituce sdělila Česká národní banka Garančnímu fondu. Peníze jsou následně vypláceny prostřednictvím stanovené bankovní instituce, a to jak hotově, tak převodem na účet. K výplatě prostředků dochází pouze v české měně.

V některých případech se lhůta pro vyplácení náhrad prodlužuje na 20 dnů. Platí to například pro situaci, kdy na jednom účtu jsou finance více osob.

TIP: ČNB oznámila růst sazeb: úrokové sazby jsou nejvyšší za posledních 20 let!

Do jaké částky jsou vklady pojištěny?

Maximální výše vkladů finančních institucí je dána českou legislativou. Ta udává jako maximální výši pojištěných vkladů hranici 100 000 EUR na jednoho klienta. V případě, že banka zkrachuje, dostanou klienti zpátky své vklady až do výše této hranice.

Za určitých situací se pojištění vztahuje na vklady až do výše 200 000 EUR. Taková částka bude náležet takovému klientovi, jehož finanční prostředky uložené v instituci, pochází z prodeje nemovitosti, společného jmění manželů, odstupného ze zaměstnání, pojistných plnění, dědictví apod. Pro vrácení těchto vkladů musí být splněna podmínka uložení těchto financí nejméně 3 měsíce před oznámením krachu instituce.

Do pojištěných částek se zahrnují veškeré finanční prostředky, které má klient u dané instituce. Pokud má tedy klient více účtů u zkrachovalé banky, finance z těchto účtů se sečtou. V situaci, kdy má jeden účet více majitelů, je limit 100 000 EUR uplatňován na každou osobu samostatně. Na osobu, která má k účtu pouze dispoziční práva, se pojistné plnění nevztahuje.

Příklad: Firma má u banky na jednom účtu uloženou částku v českých korunách ve výši 50 000 EUR. Na druhém účtu u stejné banky má uložených dalších 70 000 EUR. Celkově její vklady činí 120 000 EUR. Pojistná výše se ale vztahuje pouze na 100 000 EUR. Firma tedy dalších 20 000 EUR bude muset po bance vymáhat.

Které vklady nejsou pojištěné?

Ne všechny produkty finančních institucí podléhají pojištění. Proto je potřeba si pečlivě zjistit informace o sjednávaném produktu. O těchto náležitostech by měla klienta informovat vždy konkrétní instituce, u které je služba sjednána. Na které vklady se pojištění nevztahuje?

 • Penzijní připojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Penzijní spoření
 • Akcie
 • Podílové fondy
 • Dluhopisy
 • Členské vklady členů družstevních záložen

Čtěte také:

Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ