Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

23.02.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Od 1.1. 2022 došlo k úpravám v exekuční legislativě. Změny mají ochránit především dlužníky od spadnutí do nekonečné dluhové pasti. Jaké úpravy nastaly a koho se budou týkat?

Exekuce v tomto roce byly skloňovány především díky akci Milostivé léto, kdy se mohli občané zbavit dluhů vůči státním institucím. Událost trvala od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, ale zatím není vyloučené, že by nemohlo dojít k jejímu opakování. Nejpravděpodobněji by se událost mohla znovu uskutečnit v podzimním období tohoto roku.

Do akce se mohli zapojit pouze ti, vůči kterým byl vymáhán dluh soudním exekutorem a splnili podmínku dluhu vůči veřejné instituci, případně k některým soukromým společnostem, které se rozhodly do Milostivého léta zapojit rovněž.

Kromě Milostivého léta přinesl rok 2022 mnoho legislativních změn v problematice exekucí, které to jsou?

Exekuce

Zdroj: Shutterstock

Konec marných exekucí

První velkou změnou je zastavení exekucí u případů, kdy původní výše neuhrazené částky, činila maximálně 1 500 Kč a současně během 3 let nebylo z této částky nic vymoženo. Nová pravidla tak mají regulovat narůstání výši dluhu do maximálních částek v případech, kdy původní dluh (jistina), činil nízkou hodnotu – aktuálně tedy 1 500 Kč.

Za situace, kdy oprávněný (věřitel) do 30 dnů neuhradí na výzvu exekutora zálohu na náklady prodloužení exekuce, má exekutor povinnost do 3 měsíců od účinnosti zákona toto exekuční řízení zastavit. Pokud věřitel zálohu v dané výši zaplatí, bude exekuční řízení prodlouženo maximálně o další 3 roky.

Novela zákona také stanovuje odškodné za zrušené exekuce. Věřitelům náleží 30 % z původní vymahatelné částky, kterou si mohou uplatnit jako slevu na dani z příjmů. Exekutorům vyplatí stát 30 % z paušálních výdajů, jejichž výše je stanovena na 3 500 Kč. Za každou zrušenou exekuci tedy dostanou finanční odškodnění v hodnotě 1 050 Kč, avšak maximálně u 5 zrušených exekucí u jednoho dlužníka.

Exekuce se nebudou zastavovat v případě, že jde o následující situace:

  • Věřitel vymáhá částku na výživném.
  • Věřitel vymáhá částku za ublížení na zdraví.
  • Věřitel vymáhá částku za úmyslně způsobený trestný čin.

Záznam hovorů mezi exekutorem a dlužníkem

Dosud měli exekutoři povinnost zajišťovat video záznam v průběhu tzv. mobiliárních exekucí. Tato povinnost se s novelou zákona rozšiřuje i o nahrávání rozhovorů mezi exekutory a dlužníky, tedy o zajišťování audio záznamů. Toto nové pravidlo má pomoci prokázat, co všechno bylo ze strany exekutora řečeno dlužníkovi a naopak. Exekutorům byla udělena roční lhůta na to, aby se mohli na nový druh záznamů připravit.

Přívětivější průběh zabavování movitých věcí

Další povinnosti ukládá novela zákona exekutorům při průběhu tzv. mobiliárních exekucí. Přesněji se jedná o situaci, kdy exekutoři v domě dlužníka zabavují movité věci, které následně vydraží.

Nová legislativa neumožňuje provádění exekucí za situace, kdy se dlužník nad zákonem udělené srážky, podílí dobrovolně na placení měsíčních částek ve výši 1 500 – 6 000 Kč, dle příjmu dlužníka. Mobiliární exekuce se úplně ruší také u zranitelných osob. Což znamená, že tento druh exekuce nebude moci být prováděn u osob, které jsou příjemci starobního či invalidního důchodu a dlužníků, jejichž dluh vznikl před dovršením plnoletosti.

Změny mají zamezit vyvíjení tlaku exekutorů při mobiliárních exekucí na uhrazení dlužných částek a umožnit domluvu mezi exekutorem a dlužníkem na splátkovém kalendáři.

TIP: Exekuce na vaše nájemníky: jak ochránit svůj majetek?

Povinnost dlužníka zaplatit paušální poplatek zaměstnavateli

Dlužník má povinnost hradit plátci mzdy paušální poplatek ve výši 50 Kč za každý kalendářní měsíc. Tento poplatek má pomoci uhradit náklady zaměstnavatelům, které vznikají v souvislosti se srážkami ze mzdy dlužníků. Sám zaměstnavatel si bude tuto částku strhávat ze mzdy náležící zaměstnanci, kterému je oprávněn odvádět srážky ze mzdy na splnění vzniklých pohledávek.

Zároveň musí zaměstnavatel poskytnout informace na dotaz exekutora o výši vyplácené mzdy zaměstnanci a dalších záležitostech, které se mzdy bezprostředně týkají.

Změna v posloupnosti uhrazení pohledávek

Peníze, které budou v rámci exekučního řízení vybrány, půjdou nejdříve na zaplacení původního dluhu, tedy jistiny. Následně pak na uhrazení úroků z prodlení a dalších částek, které vznikly v souvislosti s průběhem exekučního řízení.

Tento krok umožňuje dlužníkovi zbavit se dluhů v co nejkratší době a zároveň poskytuje plnění věřitelům, kteří byli upozaděni, jelikož první vymožené částky šly právě exekutorům.

Úprava úrokových sazeb za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění

Další změna se týká penále za nezaplacené zdravotní a sociální pojištění. Nově se budou úroky stanovovat dle občanského zákoníku. Nyní je sazba úroků z prodlení na hodnotě 11,75 %, ta se však mění vždy v první a druhé polovině aktuálního roku.

Maximální délka vedené exekuce

Exekuce se úplně zastaví v případě, že vymožená částka od dlužníka za uplynulých 6 let nepokryje ani náklady exekutorům a věřitelům. Pokud bude věřitel trvat na pokračování vymáhání, musí zaplatit exekutorovi danou zálohu. V případě uhrazení zálohy se řízení prodlužuje o další 3 roky. Nejdéle je ovšem možné prodloužit celkovou délku exekuce na 12 let. Do této doby se započítávají i roky probíhající exekuce před začátkem účinnosti této novely.

TIP: Jak je to s dědictvím, když mám dluhy a jsem v exekuci?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: Spotřebitel