Za jakých podmínek lze umístit dítě z Ukrajiny do mateřské školy?

14.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Znáte ukrajinské uprchlíky, kteří utekli s dětmi před válkou na Ukrajině do České republiky a chtějí se začlenit do vzdělávacího systému ČR? Jak v takovém případě postupovat a kde lze nalézt volná místa?

Současně s mnohačetným příchodem žen s dětmi do ČR bylo nutné řešit otázku začlenění dětí do mateřských a základních škol. Z toho důvodu vydalo Ministerstvo školství několik metodik věnujících se přístupu k adaptaci dětí do českých kolektivů a podmínkám pro přijetí dětí do vzdělávacích zařízení.

Dítě z Ukrajiny

Zdroj: Depositphotos

Vízum pro děti z Ukrajiny

Před oslovením patřičné školky, školy či jiné organizace, je třeba zařídit vízum pro sebe a své děti. Aktuálně dostávají ukrajinští občané speciální vízum za účelem strpění. Po získání víza se občané automaticky stávají účastníky na zdravotním pojištění v ČR, které za ně hradí stát. Celý proces lze jednoduše vyřídit v některých z Krajských asistenčních center ČR, které byly pro tyto účely založeny.

Přijetí dítěte z Ukrajiny do mateřské školky

Děti z Ukrajiny mohou být zařazeny do českého předškolního vzdělávání stejně tak, jako děti z ČR. Při přijímání dětí z obou národností se postupuje dle stejných legislativních pravidel.

Kdy je nutné umístit dítě z Ukrajiny do školky?

Nástup dětí do předškolních zařízení není nutné uspěchat. Povinně se předškolní vzdělávání vztahuje na děti, které budou na území ČR pobývat trvale nebo přechodně déle než 90 dnů. Před zápisem do mateřské školy by zákonní zástupci dítěte měli mít vyřešenou bytovou situaci a finanční zabezpečení. Pokud není umístění nutné, je lepší dát dítěti čas na adaptaci v neznámém státě a teprve potom uvažovat o předškolním vzdělávání.

V případě, že chce rodič zapsat dítě do školky dříve, než po uplynutí doby 90 dnů, má na to ze zákona právo. Dítě by měla přijmout školka, která se nachází ve spádové oblasti pobytu dítěte. Mnohá předškolní zařízení mají ovšem v průběhu roku plné kapacity a není jejich povinností místo poskytnout.

Pro vyhledání volných míst ve školkách i školách, byl vyhotoven projekt Shkola.cz, kde lze nalézt interaktivní mapu s volnými kapacitami na umístění do jednotlivých obecních vzdělávacích zařízení. Pro školní rok 2022/2023 se mohou rodiče s dětmi účastnit zápisu v období 2. – 16. května 2022. Při zápisu na další školní rok je už spádová školka povinna dítě přijmout.

TIPZákladní informace pro Ukrajince: Zdravotní pojištění, daně a mzda v Česku

Jaké dokumenty si připravit k žádosti o přijetí do mateřské školy?

K zápisu do školky je potřeba doložit doklad totožnosti dítěte i zákonného zástupce. Jako doklad totožnosti může sloužit i vízum.

Dále je nutné doložit doklad o proběhlém očkování dítěte. V tomto případě chce stát jednat mírněji, jelikož si uvědomuje složitost situace. Proto v dalších dnech bude o těchto otázkách jednat Ministerstvo školství s Ministerstvem zdravotnictví. Výsledek jednání se zpřístupní veřejnosti co nejdříve.

Pro zdroj nejrůznějších dokumentů týkajících se umístění dítěte do mateřské školky, mohou rodiče navštívit web s překlady tiskopisů do ukrajinského jazyka.

TIP: Práce pro Ukrajince na DPP a DPČ

Jak postupovat, když je dítě z Ukrajiny bez zákonného zástupce?

Zákonným zástupcem nemusí být pouze rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče. Dále také opatrovník či ústavní zařízení, které má péči o dítě na starost. Tyto osoby mohou zastupovat nezletilou osobu při jednáních stejně jako rodič dítěte.

V situaci, kdy dítě přijde do České republiky bez zákonného zástupce, je na rozhodnutí soudu, který opatrovník bude dítěti přiřazen. Pro tyto případy je nutné o dítěti bez zákonného zástupce neprodleně kontaktovat OSPOD.

Je nutné platit za využívání školky a stravování?

Pro prominutí plateb za umístění dítěte do školky je nutné kontaktovat ředitele daného vzdělávacího zařízení, který může po zvážení situace úhradu prominout nebo snížit. Ředitelé s volnými kapacitami budou vycházet co nejvíce vstříc při přijímání dětí z Ukrajiny, vše je ale o individuální domluvě.


Čtěte také:

Na jaké sociální dávky mají nárok Ukrajinci?

Jak pomoci Ukrajině?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: Spotřebitel