Co když má dlužník více exekucí? Co mu ze mzdy nebo platu zůstane? A jak se o zbytek jeho výdělku podělí věřitelé?

25.03.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Bez ohledu na počet nařízených exekucí vždy dlužníkovi zůstávají nepostižitelné částky, které exekutor nesmí zabavit. Kolik a jak si ze zbytku jeho mzdy rozdělí věřitelé, když jich je více? A jak je to nově s padesátikorunou pro zaměstnavatele za to, že srážky realizuje? Kdy se nestrhává? A kdy zaměstnanec platí méně než 50 Kč?

Proporce exekučních srážek ze mzdy čili toho, co připadne věřitelům a co zůstane z výdělku samotnému dlužníkovi, se každým rokem mění. Už jsme informovali, kolik činí nezabavitelné minimum pro dlužníka v r. 2022 a ukázali na příkladech provádění srážek v banálních případech. Jak to probíhá, kolik zůstane dlužníkovi, kolik naopak připadne věřitelům, když je v exekuci vymáháno zaplacení jenom jednoho dluhu a dlužník nemá vysoký příjem, jsme ukázali v článku:

Jenže vždy to není tak jednoduché, aby dlužník v exekuci splácel jenom jeden dluh. Kdo se dostane do dluhů, obvykle jich splácí více. Tentokrát tedy především k případům dlužníka s vyšší mzdou, který má však více dluhů.

Na nezabavitelné minimum má nárok každý dlužník bez ohledu na počet exekucí a výši dluhů

Dlužníkovi vždycky zůstane tzv. nezabavitelné minimum, které je součtem nezabavitelných částek na něj samotného a na vyživované osoby (zásadně manželku a děti) a ještě třetina nebo dvě třetiny čisté mzdy, která zbude po odečtení těchto nezabavitelných částek. (Dvě třetiny onoho zbytku čisté mzdy dlužníkovi zůstávají, když se mu ze mzdy sráží pro nepřednostní pohledávku. A když pro přednostní, tak jen jedna třetina.)

I kdyby dlužník neměl manželku nebo děti, vždycky mu zůstane nezabavitelných 8006,25 Kč. A to i kdyby měl nesčíslně exekucí. To je nezabavitelná částka na samotného povinného dlužníka. A na manželku nebo každou osobu, o kterou se stará, a to i finančně, tedy jí poskytuje výživu, se dlužníkovi počítá dalších 2668,75 Kč.

Pokud jde o exekuční srážky ze mzdy, tak se vždy bavíme o čisté mzdě po sražení pojistných odvodů a daně nebo zálohy na daň.

1. příklad: Dlužník v exekuci splácí nepřednostní pohledávku

Ženatý zaměstnanec s 1 dítětem školou povinným má čistou mzdu 31 000 Kč. Exekučně je z jeho výdělku splácena nepřednostní pohledávka, třeba bankovní úvěr. Nezabavitelná částka činí 8006,25 Kč na samotného povinného dlužníka + 2 x částka na vyživované osoby 2668,75 Kč, takže celkem 13 343,75 Kč, což se zaokrouhlí na 13 344 Kč. Když se tyto nezabavitelné částky, které zůstávají dlužníkovi, odečtou od jeho čisté mzdy, zbude z ní 17 656 Kč. Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 5885 Kč a zbude ještě 1 Kč. Dlužníkovi zůstanou dvě třetiny čili 2 x 5885 Kč (protože se sráží pro nepřednostní pohledávku) a také celková nezabavitelná částka 13 344 Kč a 1 Kč zbytku čisté mzdy. Celkem mu zaměstnavatel vyplatí 25 115 Kč. Banka, které zaměstnanec dluží, dostane 5885 Kč.

Srážky ze mzdy v příkladech a náhrada zaměstnavateli

Zdroj: Depositphotos

 

2. příklad: K nepřednostní pohledávce přibyla ještě přednostní pohledávka

Jenže dlužníkovi může časem přibýt další pohledávka, která je rovněž vymáhána exekučně. Řekněme, že je přednostní, třeba jde o daňový dluh.

Celková nezabavitelná částka zůstane stejná, a to 13 344 Kč. Zbývajících 17 656 Kč se znovu rozdělí na třetiny. Dlužníkovi zůstane už jenom 1 třetina 5885 Kč namísto 2 třetin zbytku čisté mzdy + zbytek vzniklý zaokrouhlováním 1 Kč a nezabavitelné částky, takže celkem 19 230 Kč. Na přednostní pohledávku se bude srážet 5885 Kč a rovněž 5885 Kč na nepřednostní.

3. příklad: Přednostní pohledávkou může být i výživné, která má v exekuci absolutní přednost

Vše se poněkud zkomplikuje a čísla budou zase jiná, pokud přednostní pohledávkou bude výživné a nebude na něj každý měsíc stačit jedna třetina zbytku čisté mzdy. Výživné má mezi pohledávkami absolutní přednost. Řekněme, že půjde o výživné ve výši 6000 Kč na dítě z předchozího manželství.

Celková nezabavitelná částka zůstane i tentokrát stejná, a to 13 344 Kč. (Na dítě, o jehož výživné jde, se nezabavitelná částka nepočítá. Takže když má onen dlužník 1 dítě ze současného manželství a 1 z předchozího, tak na dítě z prvního manželství se nic do nezabavitelných částek připočítávat nebude.) Zbývajících 17 656 Kč se znovu rozdělí na třetiny. Dlužníkovi zase zůstane 1 třetina 5885 Kč + zbytek vzniklý zaokrouhlováním 1 Kč a nezabavitelné částky, takže celkem 19 230 Kč. Na přednostní pohledávku výživného se znovu z jedné třetiny zbytku čisté mzdy (určené právě pro přednostní pohledávky) bude srážet 5885 Kč. A zbývajících 115 Kč se vezme z další třetiny zbytku čisté mzdy (určené pro uspokojování nepřednostních pohledávek). Takže na nepřednostní pohledávku zbude jenom 5770 Kč.

Čtěte také: Jak a kolik se sráží při exekuci z důchodu?

Kdy se sráží dalších 50 Kč nebo méně pro zaměstnavatele?

Provádění srážek ze mzdy pochopitelně zaměstnavateli komplikuje život. Musí nastudovat dokumenty od exekutora nebo soudu a účetní pak musejí hlídat každý měsíc správné provedení srážek. Za realizaci exekučních srážek ze mzdy nově náleží plátci mzdy paušální náhrada nákladů ve výši zásadně 50 Kč měsíčně. Náhrada za provádění exekuce se sráží z třetiny zbytku čisté mzdy, která je určena pro nepřednostní pohledávky. Týká se to však až provádění nově naběhlých exekucí od 1. ledna 2022. Komu je sráženo jen pro starší, dříve nařízené, exekuce, tak se mu 50 Kč nestrhává.

Náhrada nákladů plátce mzdy čili vlastně poplatek zaměstnance za exekuci činí 50 Kč, ať je sráženo pro jednu nebo více pohledávek. Platba pro zaměstnavatele s počtem nařízených exekucí nenarůstá, ale naopak může být nižší. Výše této paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy totiž nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. Jestliže tak po odečtení nezabavitelného minima, zbývá někomu s nízkým výdělkem z čisté mzdy kupř. pouhých 100 Kč, tak náhrada nákladů pro plátce mzdy činí jen 34 Kč a 66 Kč bude sraženo na splácení dluhů.

TIP: Kalkulačka srážek ze mzdy 2022

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DANĚ