Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci v roce 2022, kolik peněz vám musí exekutor nechat?

11.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Zahájil proti vám věřitel exekuční řízení? Před splácením svých dluhů exekutorovi jen tak neutečete, jejich práva ovšem nejsou nekonečná. Jakou částku vám exekutor nesmí vzít?

Exekutor má několik možností, jak dlužnou částku pro věřitele získat. Nejčastěji jsou pohledávky vymáhané prostřednictvím srážek ze mzdy. Pokud si myslíte, že se exekuci vyhnete tím, že nebudete pracovat, pak jste na velkém omylu. Do příjmů se totiž zahrnují veškeré finanční obnosy, které přijdou na váš účet, tedy i nejrůznější sociální dávky.

Řada lidí v exekucích přemýšlí o práci na černo, kde by jim „zaměstnavatel“ nestrhával část mzdy na zaplacení pohledávek. Tento způsob sebou nese velká rizika a pokud vás stát vyhmátne, můžete se dostat ještě do větších dluhů.

Exekuce

Zdroj: Shutterstock

Zvýšení nezabavitelné částky 2022

I práva exekutorů jsou v určitých momentech omezená. Exekutor vám musí vždy zanechat aktuální hodnotu nezabavitelného minima. Tato částka se pravidelně navyšuje v souvislosti s tím, jak narůstají životní náklady.  Od 1. 1. 2022 je stanovená na 8006,25 Kč. V případě, že máte manželku, zvyšuje se částka o 2 668,75 Kč.

Dále se vám nezabavitelné minimum zvýší o stejnou částku tehdy, když máte vyživovací povinnost k dítěti. Nezabavitelná částka se vztahuje jak na mzdy zaměstnanců, tak na zákonem stanovené sociální dávky. Zabavení vyšší částky je nepřípustné, a to i v případě, že s tím dlužník souhlasí.

TIP: Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

Sociální dávky, které podléhají exekuci:

 • Podpora v nezaměstnanosti,
 • Peněžitá pomoc v mateřství,
 • Rodičovský příspěvek,
 • Přídavky na dítě,
 • Starobní důchod,
 • Opakující se pěstounské dávky,
 • Odstupné.

TIP: Jak a kolik se sráží při exekuci z důchodu?

Výpočet srážek ze mzdy

Srážky ze mzdy se vždy vypočítávají z čisté mzdy, tedy po odečtení daně z příjmů a odvodů na pojištění. Od této čisté mzdy se následně odečte aktuální nezabavitelná částka. Pro vyhovění nepřednostních pohledávek lze vzít maximálně jedna třetina z rozdílu čisté mzdy a nezabavitelné částky. U přednostních pohledávek (např. vymáhání výživného) jsou strhávány dvě třetiny.

Příklad: Zaměstnanec má čistý měsíční příjem ve výši 25 000 Kč. Vyživovací povinnost má ke své manželce a 5letému synovi. Srážky, ze mzdy mají být použity na uhrazení nepřednostní pohledávky. Celková výše nezabavitelné částky: 8006,25 + 2668,75 + 2668,75 = 13 344 Kč. Rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částkou: 25 000 – 13 344 = 11 656. Jelikož jde o nepřednostní pohledávku, částka se vydělí jednou třetinou. Srážka ze mzdy je 3 885 Kč. Zaměstnanci musí zůstat částka v hodnotě 21 115 Kč.

Příklad: Matka samoživitelka dostává od státu rodičovskou ve výši 15 789 Kč. Částka nezabavitelného minima je pro matku 8006,25 Kč + částka za vyživované dítě ve výši 2 668, 75 Kč. (8006, 25 + 2 668,75) = 10, 675. Výše nezabavitelného minima pro matku a dítě je 10 675 Kč. 15 789 – 10 675 = 5 114 Kč. Jelikož je vymáhána nepřednostní pohledávka, je tato částka vydělena jednou třetinou. 5 114/3 = 1 705 Kč. Pro úhradu pohledávek může být odečtená částka ve výši 1 705 Kč.

Kalkulačka srážek ze mzdy 2022

Pro výpočet vašich individuálních srážek ze mzdy můžete využít naší kalkulačky.

Přednostní pohledávky

 • Pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského, důchodového a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory.

TIP: Milostivé léto: Oddlužení vůči státním institucím 

Paušální poplatek pro zaměstnavatele

Od 1. 1. 2022 může zaměstnavatel využít nároku na paušální poplatek od dlužníka. Tento poplatek byl zaveden na základě zvýšené administrativní zátěže na straně zaměstnavatelů, kteří mají se srážkami z příjmů starosti navíc. Výše poplatku je aktuálně stanovená na 50 Kč a je jen na zaměstnavateli, zda svého práva využije. Poplatek zaměstnavatel dlužníkovi strhává společně se srážkou na pohledávku. Tato legislativní novinka se týká pouze těch exekucí, které byly nařízené teprve od roku 2022.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: Spotřebitel