Kdo má důchod 30 % a kdo nad 80 % předchozí hrubé mzdy?

24.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu je v Česku výrazně zastoupen prvek solidarity. Čím vyšší příjmy v předdůchodovém věku, tím vyšší pokles životní úrovně. Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky. Čím vyšší doba pojištění a vyšší rozhodné příjmy, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Důchod

Zdroj: Shutterstock

Stejná základní výměra a redukce OVZ

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy), kdy nad částku 17 743 Kč se započítává z 26 % a nad částku 161 296 Kč se již nezapočítává vůbec a současně mají všichni žadatelé o starobní důchod stejně vysokou základní výměru důchodu (v letošním roce v částce 4040 Kč). V praxi to znamená, že občanům s nízkými příjmy klesne životní úroveň málo, zatímco lidem s nadprůměrnými příjmy značně, jak si spočítáme v praktických příkladech.

Příklad 1: Náhradový poměr nad 80 %

Paní Iveta má průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 19 500 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. V dubnu odejde paní Iveta do starobního důchodu, jakou měsíční částku bude dostávat na účet?

  • Výpočtový základ má paní Iveta ve výši 18 200 Kč, z první redukční hranice se započítává 17 743 Kč, z druhé redukční hranice 457 Kč ((19 500 Kč − 17 743 Kč) × 26 %).
  • Procentní výměra důchodu je následně 12 012 Kč, neboť každý rok pojištění znamená 1,5 % z výpočtového základu, tedy 18 200 Kč × 66 % (44 let × 1,5 %).
  • Základní výměra důchodu je 4040 Kč.

Paní Iveta bude mít v dubnu letošního roku přiznaný starobní důchod ve výši 16 052 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 12 012 Kč), což znamená 82 % předchozí hrubé mzdy.

Příklad 2: Náhradový poměr 30 %

Paní Alena má průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 98 500 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. V dubnu odejde paní Iveta do starobního důchodu, jakou měsíční částku bude dostávat na účet?

  • Výpočtový základ má paní Iveta ve výši 38 740 Kč, z první redukční hranice se započítává 17 743 Kč, z druhé redukční hranice 20 997 Kč ((98 500 Kč − 17 743 Kč) × 26 %).
  • Procentní výměra důchodu je následně 25 569 Kč, neboť každý rok pojištění znamená 1,5 % z výpočtového základu, tedy 38 740 Kč x 66 % (44 let × 1,5 %).
  • Základní výměra důchodu je 4040 Kč.

Paní Iveta bude mít v dubnu letošního roku přiznaný starobní důchod ve výši 29 609 Kč (základní výměru 4040 Kč + procentní výměra 25 569 Kč), což znamená 30 % předchozí hrubé mzdy.

Hrubý náhradový poměr (důchod porovnáváme s hrubou mzdou) má paní Iveta vyšší o 50 % než paní Alena. Výpočet důchodu v Česku je tedy pro lidi s nižšími příjmy výhodný a podle aktuální výpočtové formule si odchodem do penze příliš nepohorší.

V přiložené tabulce máme uveden osobní vyměřovací základ, kdy činí hrubý náhradový poměr 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 % a 30 % při získání 44 let pojištění. Výpočet je proveden v dubnu (tedy před červnovým zvýšením).

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

Hrubý náhradový poměr

20 200 Kč

44 let

16 173 Kč

80 %

24 000 Kč

44 let

16 825 Kč

70 %

30 000 Kč

44 let

17 854 Kč

60 %

39 000 Kč

44 let

19 399 Kč

50 %

56 000 Kč

44 let

22 316 Kč

40 %

98 500 Kč

44 let

29 609 Kč

30 %

Zdroj: vlastní výpočet autora


Čtěte také: 

Co více zvýší důchod? Odpracované roky nebo příjmy?

Dobrovolné důchodové pojištění

Osm omylů pracujících důchodců

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 118 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY