Dobrovolné důchodové pojištění v roce 2022

23.03.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Uvažujete, že se přihlásíte k dobrovolnému důchodovému pojištění, abyste získali roky do důchodu, které by vám jinak chyběly? A můžete se vůbec přihlásit? A na kolik vás vyjde?

O dobrovolné účasti na důchodovém pojištění pojednává zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, kde jsou uvedeny podmínky účasti v § 6. My si dnes rozebereme:

Proč se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění?

Protože díky dobrovolnému důchodovému pojištění získáte roky pojištění, které se započítávají do nároku na starobní důchod za předpokladu, že se vám z výdělku neodvádí sociální pojištění anebo je např. neodvádíte sami jako OSVČ při podnikání prostřednictvím činnosti vedlejší, protože je váš příjem do limitu.

Kdy neodvádíte sociální pojištění?

  • Činnost vedlejší - do ročního limitu 93 387 Kč pro rok 2022, 85 058 Kč u příjmů za rok 2021,
  • DPP - do 10 000 Kč hrubého měsíčně,
  • DPČ - do 3 499 Kč hrubého měsíčně,
  • příjmy z pronájmu - nikdy,
  • příjmy z kapitálového majetku - nikdy.

Čtěte také: Kdo zaplatí příští rok více na sociálním pojištění?

Kdo se může přihlásit k dobrovolnému pojištění na důchod?

Dá se říct, že každá osoba, která je starší 18 let, a to z důvodu:

  • vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby,
  • výkonu funkce poslance Evropského parlamentu,
  • soustavné přípravy na budoucí povolání
  • a dalších.

Dobrou zprávou však pro většinu osob, kterým zbývají léta do důchodu, je, že se mohou přihlásit k pojištění i bez toho, aby museli uvádět důvod.

Dobrovolné důchodové pojištění 2022 - výše, zpětně

Zdroj: Depositphotos

 

Účast na důchodovém pojištění dobrovolně bez uvedení důvodu

Osoba, která chce být dobrovolně důchodově pojištěna bez toho, aby splňovala některý z důvodů uvedených v zákoně, má na rozdíl od ostatních specifičtější podmínky, za kterých se může k pojištění přihlásit.

Samozřejmě je nutné, aby byla starší 18 let, ale také, aby byla před podáním přihlášky k pojištění alespoň 1 rok důchodově pojištěna, a to z titulu výdělečné činnosti. Jinak řečeno je potřeba, aby alespoň 1 rok přede dnem podání přihlášky pracovala a z výdělku se jí odvádělo sociální pojištění, jehož součástí je právě i to důchodové.

Podmínka této účasti se pak považuje za splněnou, jestliže účast vznikla před 1. únorem 2018 a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška byla podána před tímto datem.

Dále pak můžete být bez uvedení důvodu dobrovolně důchodově pojištění maximálně v rozsahu 15 let.

Čtěte také: Kdo má v roce 2022 starobní důchod jenom 10 tisíc?

Lze si doplatit důchodové pojištění zpětně?

Ano, lze. Ale nejvíce v rozsahu 1 roku přede dnem podání přihlášky. To ovšem neplatí v případě studia po 18. roce věku po roce 2010 anebo v případě evidence na úřadu práce bez nároku na podporu. Tehdy lze podat přihlášku i kdykoliv později a dobu zpětně doplatit.

Kolik činí dobrovolné důchodové pojištění v roce 2022?

Na důchodové pojištění si můžete přispívat, kolik chcete. Pravidlem však je, že váš vyměřovací základ nesmí být nižší, než je jedna čtvrtina průměrné mzdy platné pro daný rok.

Pro rok 2022 byla průměrná mzda stanovena jako 38 911 Kč hrubého měsíčně. Jedna čtvrtina z ní po zaokrouhlení činí 9 728 Kč. Výše měsíčního důchodového pojištění bude tedy minimálně 28 % z této částky na rozdíl od minimální zálohy pro OSVČ. Ta se také počítá z jedné čtvrtiny průměrné hrubé mzdy, ale činí z ní 29,2 %.

V roce 2022 je tedy částka měsíčního dobrovolného důchodového pojištění 2 724 Kč.

Čtěte také: Kdo se může přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění?

Kde podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění?

K pojištění se musíte přihlásit na okresní správě sociální zabezpečení, do jejíhož obvodu spadá vaše trvalé bydliště. Pokud by se mělo jednat o osobu, která na území ČR nemá nahlášen pobyt, její přihlášku musí přijmout kterákoliv OSSZ, na kterou se daná osoba obrátí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY