Musí vám zaměstnavatel povolit neplacené volno?

21.04.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Už jste vyčerpali veškeré hodiny dovolené a čeká vás v blízké době svatba, narození dítěte nebo jiná významná událost? V jakých případech vám zaměstnavatel musí neplacené volno poskytnout a kdy je to na jeho dobré vůli?

Neplacené volno můžeme podle legislativy rozdělit do dvou kategorií. Na takové, které vám zaměstnavatel musí povolit, a takové, které povoluje zaměstnavatel na základě svého uvážení. V první řadě si představíme situace, kdy vám zaměstnavatel musí neplacené volno povolit.

Neplacené volno

Zdroj: Shutterstock

Kdy vám musí zaměstnavatel poskytnout pracovní volno?

Je třeba mít na paměti, že pracovní volno vám v určitých případech může být také proplacené zaměstnavatelem. Proto se v následujícím výčtu setkáte jak s nároky na neplacené volno, tak s podmínkami, kdy vám náleží náhrada mzdy.

Přestěhování

Zaměstnavatel vám nijak nesmí bránit v nároku na pracovní volno v případě, že jej chcete využít ke stěhování. Jako zaměstnanci můžete využít maximálně 2 dny neplaceného volna.

Dojde-li ke stěhování kvůli požadavku zaměstnavatele, musíte od něj dostat náhradu mzdy.

Vyhledání nového zaměstnání

Plánujete udělat životní krok v kariéře a poohlížíte se po nových pracovních příležitostech? Zaměstnavatel má povinnost vám poskytnout neplacené volno v maximální délce 1 půldne v týdnu, kdy se nacházíte ve výpovědní době.

Jiná situace nastává, když jste dostali výpověď od zaměstnavatele. Tehdy už máte nárok na placené pracovní volno ve stejné délce jako v předchozím případě.

Komplikace v dopravě

Nedostali jste se do práce kvůli zádrhelům v dopravě? Zaměstnavatel vám musí v takovém případě umožnit čerpání neplaceného volna, pokud jste se nemohli dostat na pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

TIP: Proč vám některé přivýdělky budoucí důchod zvýší a jiné ne

Výkon veřejné funkce

Děláte tak trochu do politiky? I tehdy vám přísluší neplacené pracovní volno, pokud vykonáváte některou z veřejných funkcí a tato činnost vám zároveň zasahuje do obvyklé pracovní doby.

Nárok na takové neplacené volno mají například poslanci, senátoři, členové zastupitelstev a další. Zaměstnavatel vám udělí neplacené pracovní volno v maximální délce 20 dní za kalendářní rok.

Výkon občanské povinnosti

Nárok na neplacené volno máte také jako účastník správních řízení a jiných občanských povinností. Zařadit sem můžeme činnost svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob podílejících se na jednání u soudu.

Taktéž do občanských povinností řadíme poskytnutí první pomoci při různých nepředvídatelných událostech.

Svatba

Pokud vás čeká role nevěsty či ženicha, máte nárok na 2 dny pracovního volna. Náhrada mzdy vám ovšem přísluší pouze za 1 den.

Pracovní volno s náhradou mzdy musí poskytnout zaměstnavatel také rodiči dítěte v délce 1 dne. Stejně tak se poskytne pracovní volno dítěti rodiče, který se vdává/žení, ovšem již bez nároku na úhradu mzdy.

Narození dítěte

Chcete-li se účastnit porodu, máte nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy. Placené pracovní volno vám zaměstnavatel udělí v případě, že převážíte manželku do zdravotnického zařízení a zpět.

Vyšetření u lékaře

Při vyšetření ve zdravotnickém zařízení v nejbližším okolí dostanete za pracovní volno na nezbytně nutnou dobu také náhradu mzdy. Stejná situace platí i pro pracovnělékařské vyšetření, které je nezbytné pro výkon funkce.

Rozhodnout se můžete samozřejmě pro výkon lékařského ošetření ve vzdálenějším zařízení. Náhrada mzdy vám ale bude náležet pouze za nezbytně nutnou dobu.

TIP: Jak převést dovolenou do nového roku?

Doprovod

Nejzáludnější osobní překážkou v práci je z pohledu legislativy kategorie doprovodů. Pracovní volno v maximální délce 1 dne vám musí udělit zaměstnavatel, pokud doprovázíte rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení. S náhradou mzdy počítejte v případě, že doprovázíte manžela (druha), dítě, rodiče a prarodiče. Při doprovodu jiných osob vám již náhrada mzdy nenáleží.

Za doprovod postiženého dítěte do specializovaných pracovišť máte nárok maximálně na 6 dnů placeného volna za kalendářní rok.

Pokud doprovázíte dítě do školského poradenského zařízení ke zjištění jeho vzdělávacích potřeb, můžete využít neplaceného pracovního volna jen pro nezbytně nutnou dobu.

Udělí vám zaměstnavatel neplacené volno i v jiných situacích?

Některé situace nelze zařadit do žádné z těchto škatulek a nijak je zákon neupravuje. Proto je vždy na zaměstnavateli, jak ke konkrétní situaci přistoupí. Může jít o případy, kdy potřebujete akutně s domácím mazlíčkem na veterinu, či se účastnit vzdělávacího kurzu mimo obor vaší profese. Domluvit se na neplaceném volnu můžete se zaměstnavatelem i ústně, vždy je ale lepší i písemná forma.

Nezapomeňte si uhradit i zdravotní pojištění

Při krátkodobém využití neplaceného volna zdravotní pojištění řešit nebudete. Jestliže jej budete čerpat déle a nebudete mít v měsíci ani minimální mzdu, je nutné, abyste se se svým zaměstnavatelem domluvili, jak zdravotní pojištění uhradíte.

Na závěr je důležité připomenout, že neplacené volno můžete využít pouze v případě, kdy jste již vyčerpali veškeré hodiny dovolené.

Kalkulačka nároku na dovolenou 2023

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU