Kdy můžete mít 2,5krát vyšší příjem a přitom stejnou výši důchodu?

05.04.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do řádného důchodu při podprůměrných příjmech může být měsíční důchod stejně vysoký jako při odchodu do předčasného důchodu při nadprůměrných příjmech. Podívejme se na praktický příklad.

Ve výpočtové formuli starobního důchodu jsou dvěma základními vstupními údaji získaná doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě).

Krácení důchodu

Zdroj: Shutterstock

Krácení u předčasného důchodu

Měsíční částka předčasného důchodu závisí ještě na krácení, která se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Krácení u předčasného důchodu je vyšší, než by se na první pohled zdálo, protože se neprovádí z celkové částky důchodu, ale z výpočtového základu a současně se získá nižší doba pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení je následující:

 • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
 • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

TIP: Kdy příjmy v důchodu měsíční penzi nezvyšují?

Příklad 1) Podprůměrný příjem

Paní Iveta má osobní vyměřovací základ ve výši 20 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let. Paní Iveta odejde v dubnu 2022 do řádného starobního důchodu.

 • V první redukční hranici (do 17 121 Kč) se osobní vyměřovací základ započítává z 100 %, v druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) z 26 %.
 • Výpočtový základ paní Ivety činí 17 870 Kč (17 121 Kč + ((20 000 Kč – 17 121 Kč) x 26 %)).
 • Každý rok pojištění znamená 1,5 % z výpočtového základu a takto se vypočítá procentní výměra důchodu. Procentní výměra důchodu paní Ivety je tedy 12 063 Kč (17 870 Kč x (1,5 % x 45).
 • Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2022 činí 3 900 Kč.

Paní Ivety bude v dubnu přiznán starobní důchod ve výši 15 963 Kč (základní výměra 3 900 Kč + procentní výměra 12 063 Kč).

Příklad 2) Nadprůměrný příjem

Paní Dita má osobní vyměřovací základ ve výši 49 760 Kč a odejde v dubnu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku do předčasného důchodu. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu získala paní Dita dobu pojištění pouze v rozsahu 42 let.

 • V první redukční hranici (do 17 121 Kč) se osobní vyměřovací základ započítává z 100 %, v druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) z 26 %.
 • Výpočtový základ paní Dity činí 25 608 Kč (17 121 Kč + ((49 760 Kč – 17 121 Kč) x 26 %)).
 • Každý rok pojištění znamená 1,5 % z výpočtového základu a takto se vypočítá procentní výměra důchodu. Procentní výměra důchodu paní před krácením je tedy 16 134 Kč (25 608 Kč x (1,5 % x 45).
 • Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2022 činí 3 900 Kč.
 • Krácení za předčasnost činí v případě paní Dity 15,9 % z výpočtového základu, tedy 4 071 Kč (25 608 Kč x 15,9 %).
 • Procentní výměru důchodu po zohlednění krácení má paní Dita 12 063 Kč (16 134 Kč – 4 071 Kč).

TIP: Rozhodování o předčasném důchodu v příkladech

Paní Ivety bude v dubnu přiznán starobní důchod ve výši 15 963 Kč (základní výměra 3 900 Kč + procentní výměra 12 063 Kč).

Závěrem

Paní Iveta i paní Dita mají stejně vysoký starobní důchod, přestože paní Dita měla v produktivním věku téměř 2,5krát vyšší rozhodné příjmy. Důvodem je odchod paní Dity do předčasného důchodu o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku.


Čtěte více:

Jak moc ovlivňuje doba pojištění důchod?

Životní a existenční minimum vzroste od 1. dubna 2022 o 10 %

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY