Mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč podepsal prezident!

29.06.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mimořádný příspěvek na dítě již prošel téměř celým legislativním procesem. Jaká jsou finální pravidla? A jak a od kdy o něj můžete žádat?

Prezident republiky podepsal zákon o mimořádném příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč, který má ulehčit rodinám s dětmi v časech rostoucích cen. Podívejte se, kdo na něj bude mít nárok a jaké příjmy se započítávají do limitu 1 000 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Jaká je výše příspěvku a kdo na něj má nárok?

Výše mimořádného příspěvku na dítě činí 5000 Kč na každé dítě mladší 18 let, věk se zohledňuje k 1. srpnu 2022.

Nárok mají tedy rodiče dětí, které jsou narozené 2. srpna 2004 a později. Nárok rovněž budou mít rodiče dětí narozených v roce 2022. Děti narozené 1. ledna 2023 a později nárok mít nebudou.

Další podmínkou je to, že dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR.

V řadě případů mohou žádat i cizinci. Například, když byla cizinci udělena doplňková ochrana, je držitelem povolení k trvalému pobytu, je držitelem zaměstnanecké karty či mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu a v několika dalších případech.

Další podmínkou jsou příjmy rodičů, ty musely v roce dosáhnout maximálně 1 000 000 Kč hrubého.

Kdo může o příspěvek žádat?

Žádat může vždy pouze 1 z rodičů.

Žádat mohou rovněž adoptivní rodiče, pěstouni či partneři. V případě žádosti druha/družky ovšem musí být splněna podmínka, že s dítětem a rodičem či pěstounem žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Jaké příjmy se počítají do limitu 1 000 000 Kč?

Velkou debatu vyvolal výpočet a posuzování příjmů do limitu 1 000 000 Kč. 

Posuzují se příjmy obou rodičů v roce 2021, příjmy dětí do posuzovaného limitu nevstupují.

Zaměstnanci budou počítat celou hrubou roční mzdu, podnikatelé pak čistý příjem (tedy příjmy snížené o výdaje, popřípadě výdajové paušály), v případě uplatňování paušální daně se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu počítá vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.  

V případě práce na dohody (DPČ či DPP) platí, že je-li z nich odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění a jsou-li daněny, pak se započítává příjem před odpočtem těchto odvodů, tedy „hrubý příjem z dohod“. 

Jako příjem se počítá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, ale i podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. 

Dále se hodnotí příjmy z nájmu i prodeje nemovitostí, podílu v obchodní korporaci (s výjimkou prodeje cenného papíru).

Mezi příjmy započítávané do limitu se hodnotí i náhrady mzdy či platu a dávky plynoucí z nemocenského pojištění (nemocenská, mateřská) .

Do příjmu musíme zahrnout rovněž peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), rodičovský příspěvek  a také náhradní výživné pro nezaopatřené dítě. 

Jako příjem se bere i plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů, náhrada za služebnost, odměny a odchodné.

Příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v předchozích bodech (např. příjmy ze zahraničí obdobné náhradnímu výživnému či rodičovskému příspěvku).

Příjmy z jednotlivých kategorií se při posuzování sčítají. 

Jak se příjmy dokládají?

Příjmy není nutné dokládat. V rámci žádosti budete podepisovat čestné prohlášení, že limit splňujete. Stát má dostatek informací pro kontrolu dodržení limitu.

Kdo dostane příspěvek automaticky?

Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. Jiní ovšem musí žádat.

 

Od kdy a jak žádat o mimořádný příspěvek na dítě? 

Mimořádný příspěvek na děti ve výši 5000 Kč schválily Poslanecká sněmovna a Senát. Dne 29. června 2022 prezident republiky podepsal zákon. Po tomto kroku bude novela zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Žádat o mimořádný příspěvek na dítě půjde snadno prostřednictvím online formuláře nebo fyzicky na Czech POINTu.

Předpokládá se, že online žádosti budou zpřístupněny během července. O jejich zveřejnění a vyplnění daného formuláře vás budeme informovat.

Proto nás sledujte na na našich facebookových stránkách Finance.cz.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY