Platby za státní pojištěnce se sníží na 1 487 Kč

25.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Poslanecká sněmovna přes dlouhé obstrukce schválila ve 3. čtením novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. O kolik se sníží měsíční platba za státní pojištěnce? Jaký to bude mít dopad na státní rozpočet?

Vláda se snaží najít peníze na zkrocení státního rozpočtu, který je opět výrazně schodkový. Jedním z opatření, jak výrazně snížit výdaje státního rozpočtu, je snížení plateb za státní pojištěnce, z čehož úplně nejsou nadšeny zdravotní pojišťovny ani opozice.

Přes obstrukce opozičních stran schválila Poslanecká sněmovna ČR ve 3. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Snížení platby za státního pojištěnce z 1967 Kč na 1487 Kč

Schválená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění snižuje měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce z 1967 Kč na 1487 Kč.

Novela zákona by mohla a měla začít platit od 1. srpna 2022. Nicméně vzhledem k obstrukcím a doposud nedokončenému legislativnímu procesu upravila poslanecká sněmovna jeho účinnost na první den následující po vyhlášení zákona ve sbírce.

Na jaře chtěla vláda snížit měsíční platbu za státního pojištěnce na 1567 Kč měsíčně již od 1. července 2022.

Nicméně kvůli obstrukcím schválila poslanecká sněmovna novelu až v druhé polovině července.

Kvůli snížení odvodů na 1487 Kč měsíčně se průměrná měsíční platba za celý rok 2022 dostane na 1767 Kč, čímž zůstane zachována na úrovni roku 2021.

Kdo všechno jsou státní pojištěnci?

Platby zdravotního pojištění odvádí stát za:

 1. Důchodce – starobní, invalidní i pozůstalostní
 2. Nezaopatřené děti – nezaopatřené děti do 26 let, jež se soustavně připravují na budoucí povolání (děti, žáci, studenti SŠ a VŠ do 26 let, doktorandi)
 3. Příjemci peněžité pomoci v mateřství
 4. Příjemci rodičovského příspěvku
 5. Osoby pečující celodenně o jedno dítě do 7 let anebo o dvě děti do 15 let
 6. Osoby pečující o osoby ve stupni závislosti
 7. Příjemci dávek hmotné nouze
 8. Osoby v evidenci Úřadu práce
 9. Výkon detence, vazby nebo trestu

Podrobnosti o tom, kdo patří mezi státní pojištěnce, se dočtete na stránkách Finance.cz.

Státní rozpočet ušetří na platbách za státní pojištěnce 14 miliard korun

Snížení plateb má jediný cíl a tím je snížení výdajů státního rozpočtu, konkrétně se jedná o 14 miliard Kč.

Ministerstvo financí snížení plateb argumentuje tím, že podíl výdajů za platby na státní pojištěnce na celkových výdajích státního rozpočtu činí rekordních 6,6 %, přičemž dlouhodobý průměr je pouze 4,6 %.

Současně platí, že za poslední tři roky se roční odvod státu na platby za státní pojištěnce téměř zdvojnásobil, když vzrostl z 68 mld. Kč v roce 2018 na 126 mld. Kč v roce 2021.

„Chci zdůraznit, že kvalita a dostupnost zdravotní péče nebude nijak ohrožena. Zdravotní pojišťovny mají ke konci června v rezervách přes 58 miliard korun a bezúčelné hromadění dalších miliard na úkor zvyšování státního dluhu by nebylo hospodárné,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Reakce zdravotních pojišťoven na snížení odvodů za státní pojištěnce

Zdravotní pojišťovny nejsou ze snížení plateb za státní pojištěnce nadšené, protože hospodaří deficitně již druhým rokem, což shrnuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich následovně:

„Původně se na letošní rok počítalo s deficitem 14 miliard, který by fondy pojišťoven ještě pokryly s tím, že by na konci roku na účtech zůstalo 9 miliard. Větší část zůstatků by pak navíc již jen kryla dosud nesplatné závazky za rok 2022. Dalších 14 miliard poklesu už ale zůstatky pokrýt nemohou a část nezaplacených nákladů se přesune do dalšího roku. Prostor pro příznivější výběr pojistného od zaměstnavatelů a snížení nákladů je dost úzký, protože za většinou růstu nákladů stojí změna dohodnuté výše plateb a změna úhradové vyhlášky na rok 2022, která zvedla námi dohodnuté výdaje o 18 miliard.“

Od ledna 2023 bude platba za státní pojištěnce 1900 Kč, v dalších letech se platby budou automaticky valorizovat

Od ledna 2023 pak bude činit měsíční platba za státní pojištěnce 1900 Kč.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění rovněž zavádí každoroční valorizaci plateb za státní pojištěnce.

V dalších letech pak budou platby valorizovány na základě vývoje reálných mezd a inflace. Ministerstvo financí uvádí, že oproti jiným diskutovaným možnostem řešení, tento přístup reflektuje mimořádné negativní nákladové (inflační) šoky. Dopady stárnutí populace se navíc budou projevovat nejen v důchodovém systému, ale též v systému veřejného zdravotního pojištění, proto je logické použít v obou systémech obdobný valorizační mechanismus. 

Dle valorizačního mechanizmu by měsíční odvody za státní pojištěnce činily:

 • 1982 Kč v roce 2024
 • 2022 Kč v roce 2025

Byla již novela o změně plateb za státní pojištěnce schválena?

Novela ještě neprošla celým legislativním procesem a musí ji schválit ještě Senát a podepsat prezident.

Senát by se novelou měl zabývat ve středu 27. července 2022, nejpozději pak 10. srpna 2022.

V Senátu mají koaliční strany většinu, naopak prezident Miloš Zeman novelu kritizoval.

Zdroje: Vláda ČR, Ministerstvo financí, Svaz zdravotních pojišťoven

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ