Kolik stojí evropské zaměstnavatele každé euro, které obdrží zaměstnanec na účet?

18.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Mzdové náklady a čistá mzda zaměstnance se citelně liší, vždyť ve třech členských zemích EU stojí každé euro zaměstnance obdržené na účet jeho zaměstnavatele více než dvě eura. Česko patří mezi deset členských zemí EU, kde je rozdíl mezi mzdovými náklady a čistou mzdou u průměrné mzdy nejnižší.

Co se v článku dočtete?

Kolik stojí evropské zaměstnavatele mzda v eurech

Zdroj: Shutterstock

Zdanění na straně zaměstnance

Zaměstnanci v Česku obdrží na svůj bankovní účet výrazně méně, než činí sjednaná hrubá mzda se zaměstnavatelem. Na sociálním pojištění je zaměstnanci sraženo mzdovou účetní 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 %. Na dani z příjmu odvedou zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele 15 % z hrubé mzdy (u hrubých mezd nad 155 644 Kč potom 23 %).

Od vypočtené daně z příjmu se odečte sleva na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci. V roce 2022 činí sleva na poplatníka 2570 Kč. Při splnění zákonných podmínek je možné odečíst i další daňové slevy (např. na studenta, invaliditu) nebo daňové zvýhodnění na děti.

Odvody placené zaměstnavatelem

Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří nejenom hrubá mzda, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Na sociálním pojištění platí zaměstnavatelé 24,8 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy.

Mzdové náklady versus čistá mzda

Průměrná hrubá měsíční mzda za I. čtvrtletí letošního roku činila 37 929 Kč. Níže v tabulce si vypočteme čistou mzdu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Pro účely výpočtu zdanění průměrnou hrubou mzdu zaokrouhlíme na stokoruny nahoru.

Tip: V jakých 14 zemích je průměrná mzda vyšší než 100 tisíc korun?

Výpočet zdanění v Česku v roce 2022

Předmět

Částka

Průměrná hrubá mzda za I. čtvrtletí roku 2022 (zaokrouhleno na stokoruny nahoru)

38 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1710 Kč
(38 000 × 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

2470 Kč

(38 000 × 6,5 %)

Daň z příjmu

5700 Kč

(38 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka

3130 Kč

(5700 Kč − 2570 Kč)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

3420 Kč

(38 000 × 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

9424 Kč

(38 000 Kč × 24,8 %)

Čistá mzda zaměstnance obdržená na účet

30 690 Kč

(38 000 − 1710 − 2470 − 3130)

Mzdové náklady

50 844 Kč

(38 000 + 3420 + 9424)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu ve výši 38 000 Kč obdrží na svůj bankovní účet v letošním roce čistou mzdu ve výši 30 690 Kč a mzdové náklady zaměstnavatele činí 50 844 Kč. Na každou tisícikorunu, kterou obdrží zaměstnanec na bankovní účet, vynaloží zaměstnavatel 1657 Kč (50 844 Kč / 30 690 Kč) × 1000 Kč. Pro srovnání s ostatními evropskými zeměmi můžeme říci, že každé euro zaměstnance stojí zaměstnavatele po zaokrouhlení 1,66 eura.

Dle studie „The Tax Burden on Global Workers 2022 (Institut économique Molinari)“ je zdanění v Česku u průměrné mzdy osmé nejnižší ze všech členských zemí EU. Nižší je pouze na Kypru, na Maltě, v Irsku, Bulharsku, v Dánsku, v Litvě a v Estonsku. Pouze v Česku přitom provádíme výpočet dle aktuálních údajů pro rok 2022, u ostatních členských zemí uvádíme níže v textu hodnoty za rok 2021.

EU: Nejvyšší zdanění je v Rakousku

Každé euro zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu obdržené na účet stojí jeho zaměstnavatele dle studie „The Tax Burden on Global Workers 2022 (Institut économique Molinari)“ nejvíce v Rakousku (2,12 €), ve Francii (2,11 €), v Belgii (2,08 €), v Německu (1,97 €), v Itálii (1,87 €), na Slovensku (1,82 €), v Nizozemí (1,81 €), ve Švédsku (1,81 €), v Rumunsku (1,80 €), v Maďarsku (1,77 €), v Lotyšsku (1,75 €) a ve Finsku (1,74 €).

Nejméně naopak na Kypru (1,33 €), na Maltě (1,40 €), v Irsku (1,50 €) a v Bulharsku (1,58 €).


 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ