Těmto důchodovým chybám se vyhněte

17.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané v předdůchodovém věku by měli na své důchodové nároky myslet v dostatečném předstihu a pečlivě zvážit, zdali odejít do předčasného důchodu, nebo řádného důchodu, nebo zdali budou nadále pracovat.

Lehkovážný přístup k řešení vlastní důchodové situace může přinést významné finanční ztráty, ať už ve formě nižšího důchodu, ušlých příjmů, nebo špatného finančního hospodaření. Na co si dát zejména pozor?

Těmto  důchodovým chybám se vyhněte!

Zdroj: Shutterstock

Neprovedení kontroly důchodových údajů

Částka měsíčního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tj. na rozhodných příjmech a získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021, což je velmi dlouhé období. Do doby pojištění se současným žadatelům o starobní důchod započítává i studium. Vzhledem k takto dlouhému období, které ovlivňuje konečnou částku starobního důchodu, je vhodné již několik let před podáním žádosti o důchod si zkontrolovat, zdali všechny údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti (např. některý z bývalých zaměstnavatelů nemusel splnit své zákonné povinnosti) a případné rozdíly dořešit a doložit. Nesrovnalosti (nižší příjmy nebo nižší doba pojištění) totiž zbytečně snižují měsíční částku starobního důchodu.

Tip: Vypočítejte si výši starobního důchodu v naší kalkulačce

Spoléhání se na zaměstnavatele

Někteří zaměstnanci v předdůchodovém věku požadují přenesení jejich vlastní důchodové odpovědnosti na jejich zaměstnavatele. O důchod si však každý občan musí požádat sám. Termín odchodu do důchodu se může značně lišit, přičemž je to svobodné rozhodnutí každého žadatele, kdy do důchodu odejde, a v závislosti na tom, jak vysoký starobní důchod bude mít. Do starobního důchodu je možné odejít před dosažením řádného důchodového věku a čerpat tzv. předčasný důchod, současně je však možné odejít do důchodu až po dosažení řádného důchodového věku a pracovat na tzv. procenta a mít z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu následně vyšší měsíční důchod.

Podání výpovědi při spokojenosti v práci

Dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr v žádném případě automaticky nekončí. Zaměstnanci mající řádný důchodový věk mohou současně pobírat důchod a mzdu. Rozhodně zaměstnanci sami od sebe nemusí z důvodu důchodového věku podávat výpověď. Komu vyhovuje vykonávaná práce, může v ní normálně pokračovat a zvýšit si svoji životní úroveň současným pobíráním mzdy ze zaměstnání a důchodu.

Čtěte také: Práce v důchodu: která smlouva je pro vás nejlepší

Špatné naplánování termínu odchodu do důchodu

Zvolení správného data odchodu do starobního důchodu optimalizuje měsíční částku starobního důchodu. Např. při odchodu do předčasného důchodu se krácení za předčasnost provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto není jedno, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku. Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, praxi lze tedy v některých případech pozdějším odchodem do penze o nějaký den nebo týden získat další ukončený rok pojištění a tím mít vyšší starobní důchod. Občané, kteří dosahují řádného důchodového věku koncem roku, by si měli propočítat, zdali není pro ně výhodnější o důchod zažádat až začátkem nového roku, kdy se starobní důchod vypočítá dle nové výpočtové formule.

Neprovedení předběžných výpočtů důchodových variant

Odchod do starobního důchodu je významným životním mezníkem, který má značný vliv na rodinný rozpočet. Již v předstihu je proto dobré alespoň orientačně vědět, s jakým důchodem je nutné počítat, a těmto příjmům dopředu přizpůsobit výdaje. Zejména v prvních měsících čerpání důchodu mají někteří penzisté finanční problémy, neboť svůj rodinný rozpočet ještě nepřizpůsobili nové životní situaci. Finanční plánování je i v důchodu velmi důležité.

 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 94 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY