Kdy se prodlužuje výpovědní doba?

24.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Výpovědní doba nemusí činit jen 2 měsíce. Lze ji i zákonně prodloužit, a v některých případech dokonce automaticky. Kdy tomu tak je?

Specifika výpovědní doby jsou uvedena v § 51 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Minule jsme si pověděli, jak se může tato lhůta zkrátit. Dnes to bude přesně o opaku.

Dozvíte se:

Jak dlouho trvá výpovědní doba?

Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně, a následně končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Stejně dlouhá pak musí být pro obě smluvní strany.

Pokud jste tedy zaměstnavateli doručili výpověď např. 15. července, zaměstnání vám kompletně končí 30. září.

Čtěte také: 6 případů, kdy je výpovědní doba kratší nebo žádná

Jakými způsoby lze písemně prodloužit výpovědní dobu

Pokud se na tom obě smluvní strany, čili zaměstnavatel i zaměstnanec shodnou, výpovědní doba může být prodloužena. Takto lze učinit předně písemnou smlouvou, na které nesmějí chybět oba podpisy. Konec výpovědní doby si pak obě strany určí také na základě domluvy. S takovou domluvou se však musí přijít dříve, než začne výpovědní doba běžet.

Druhou možností je ukončit pracovní poměr dohodou o jeho rozvázání. Dohoda o rozvázání pracovního poměru může být někdy pro zaměstnance značně nevýhodná a většinou se jejím prostřednictvím výpovědní doba spíše zkracuje. Nikde však není řečeno, že nemůže být po vzájemné domluvě uzavřena i proto, aby tímto způsobem zaměstnanec se zaměstnavatelem výpovědní dobu prodloužili k vybranému datu.

Čtěte také: Co je dobré vědět o rozvázání pracovního poměru dohodou?

Prodloužení výpovědní doby: kdy, jak na to, ochranná doba

Zdroj: Depositphotos

 

Výpovědní a ochranná doba

Trošku jiný typ prodloužení anebo přerušení výpovědní doby může nastat, když poslední den výpovědní doby spadá do ochranné doby, a to třeba z důvodu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Pokud by měl uplynout poslední den výpovědní doby v ochranné době, běh výpovědní doby se zastaví. Ochranná doba se do výpovědní počítat nebude. Výpovědní se totiž prodlouží a skončí uplynutím zbývající části po ukončení doby ochranné. Ledaže by sám zaměstnanec prohlásil, že na prodloužení výpovědní doby netrvá.

Důležité je však vědět, že toto pravidlo neplatí pro situace, kdy dal výpověď sám zaměstnanec. Týká se jen případů, kdy s výpovědí přišel zaměstnavatel.

Čtěte také: 5 případů, kdy můžete dostat výpověď, i když jste na neschopence

Prodloužení výpovědní doby při hromadném propouštění

Při hromadném propouštění nefunguje klasická dvouměsíční výpovědní lhůta. Pravidlem je, že pracovní poměr zde končí na základě výpovědi nejdříve po 30 dnech od doručení písemné zprávy zaměstnavatele Úřadu práce.

Pokud však zaměstnavatel nesplní svou povinnost a zprávu o rozhodnutí hromadně propouštět a o výsledcích jednání s odbory nepředá, zaměstnancům se výpovědní doba prodlouží. K prodloužení nedojde, ledaže by zaměstnanec prohlásil, že na něm zkrátka netrvá a ze zaměstnání chce odejít co nejdříve.

Čtěte také: Před výpovědí vás chrání nemoc i plánovaná hospitalizace. Jak je to ale s léčením v lázních?

Výpovědní doba u kolektivní smlouvy

Kolektivní smlouvu sice neuzavírá zaměstnanec, nicméně týká se především jeho práv v oblasti pracovněprávního vztahu. Smlouva se pak uzavírá mezi odbory a zaměstnavatelem a je dobré vědět, že ji lze písemně vypovědět nejdříve po 6 měsících od nabytí data její účinnosti. 6 měsíců je zde navíc i výpovědní doba, která začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně.

Čtěte také: Výpovědní doba při transformaci/prodeji zaměstnavatelePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ