Mají OSVČ nárok na rodičovský příspěvek?

29.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste podnikatelka a uvažujete nad tím, jak je to s přiklepnutím rodičovského příspěvku po mateřské? Anebo na mateřskou nemáte nárok vůbec a slyšela jste, že je možné namísto ní čerpat rodičák? Jak to tedy je?

Rodičovský příspěvek se vyřizuje tak, aby navazoval na peněžitou pomoc v mateřství. O podmínkách jeho čerpání a dalších náležitostech pojednává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Celkově má daná osoba v souvislosti s péčí o dítě nárok vyčerpat 300 000 Kč, v případě dvojčat nebo vícerčat dokonce až 450 000 Kč s tím, že v blízké budoucnosti není vyloučeno zvýšení. Peníze se pak čerpají ve stanovených částkách měsíčně. Dávku lze čerpat až do 4 let věku dítěte.

Dozvíte se:

Komu náleží rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek náleží osobě, která řádně a celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nárok nemají jen biologičtí rodiče, ale i ti, kteří převzali dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, vyjma pěstounů na přechodnou dobu. Dále jej také získá biologický rodič, který převzal do péče vlastní dítě, které bylo předtím v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu, popř. bylo umístěno v ústavu nebo bylo v péči zdravotnického zařízení po dobu delší než 3 kalendářní měsíce.

Další podmínkou je splnění trvalého pobytu a bydliště na území České republiky. To platí u oprávněné (žádající) osoby, ale i u dítěte.

Čtěte také: Rodičovský příspěvek se bude moci dočerpat, i když si pořídíte další dítě. Nebude to ale platit pro všechny

Je třeba splnit nějakou účast na pojištění?

Ne, pro nárok na rodičovský příspěvek se nezjišťuje, zda žádající osoba byla účastníkem např. na nemocenském pojištění, anebo dokonce v jaké výši hradila zálohy, jak je tomu u peněžité pomoci v mateřství. Rozhodné není ani to, jakých příjmů jste dosahovali během podnikání.

OSVČ a nárok na rodičovský příspěvek 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Kde se podává žádost o rodičovský příspěvek?

Vyplněnou žádost je nutné podat na krajské pobočce Úřadu práce ČR. Takto můžete učinit buď prostřednictvím osobní návštěvy pracoviště, poštou v listinné podobě, anebo elektronicky. K tomu vám postačí datová schránka anebo elektronická uznávaná identita, kam můžeme zařadit i tu bankovní.

Čtěte také: Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou při narození dalšího dítěte, jak na to?

Kolik budete měsíčně pobírat?

To si zvolíte již v samotné žádosti. Důležité je však vědět, že pro stanovení měsíční výše dávky bude rozhodující stanovení denního vyměřovacího základu, který se využil u peněžité pomoci v mateřství anebo u nemocenského v souvislosti s porodem a péčí o dítě. Pokud pak lze stanovit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, který bude vyšší než 13 000 Kč, lze si zvolit měsíční výši rodičáku až do zmíněných 70 %.

Pokud však denní vyměřovací základ zvolit nelze, protože žadatel neměl nárok na mateřskou ani nemocenské, vyměřovací základ nedoložil, anebo je 70 % 30násobku nižší než 13 000 Kč, rodič může pobírat maximálně 13 000 Kč měsíčně.

U rodičů dvojčat a vícerčat je to 1,5násobek stanovené částky, čili rozhodující je hranice 19 500 Kč.

Dobré je navíc vědět, že denní vyměřovací základ nemusí být posuzován pouze u ženy, v našem případě podnikatelky, ale i u otce dítěte, který může dosáhnout na podstatně vyšší vyměřovací základ.

TIP: Kalkulačka výše rodičovského příspěvku

Může OSVČ pobírající rodičovský příspěvek podnikat?

Na rodičovské si lze vydělávat jakkoliv a do jakékoliv výše, takže OSVČ může podnikat. Podmínkou však je, že za dobu, kdy pracuje, musí zajistit péči o dítě. To už je však trošku složitější, neboť:

  • dítě do 2 let nesmí navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení ve větším rozsahu než 96 hodin měsíčně,
  • dítě do 2 let nesmí navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu, její třídu nebo jesle pro zdravotně postižené děti v rozsahu větším než 4 hodiny denně,
  • dítě do 2 let, které je zdravotně postižené, nesmí navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu větším než 6 hodin denně,
  • dítě do 2 let nesmí navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu větším než 4 hodiny denně, pokud jsou oba jeho rodiče anebo jeden osamělý rodič osobami závislými na pomoci jiné osoby ve III. a IV. stupni.

Z uvedeného výčtu je patrné, že u dětí starších 2 let se již k tomu, kolik hodin stráví v mateřské škole či dalších zařízeních, nepřihlíží.

Mohlo by vás zajímat: Kdy můžete pracovat na mateřské a rodičovské?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY