5 otázek ohledně Milostivého léta, které si možná pokládáte

05.09.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ve čtvrtek započalo druhé kolo Milostivého léta. Mnozí, kteří by jej chtěli využít, však v této oblasti stále tápají. Jaké otázky a odpovědi by vás mohly zajímat?

Druhé kolo Milostivého léta započalo ve čtvrtek 1. září a skončí 30. listopadu 2022. Během tohoto tříměsíčního období budou moci někteří dlužníci vyřešit své exekuce tím, že zaplatí jistinu dluhu a poplatek exekutorovi. Úroky z prodlení a další příslušenství dluhu jim poté bude odpuštěno a dojde k zastavení exekuce. Jaké jsou nejčastější otázky, které si lidé na toto téma pokládají?

Otázky:

  1. Mohou Milostivé léto využít firmy?
  2. Mohu takto řešit dluhy u OSSZ a finančního úřadu?
  3. Co mám dělat, když mám více exekucí?
  4. Můžu zaplatit jistinu dluhu ve splátkách?
  5. Do kdy musí exekutor odpovědět?

1. Mohou Milostivé léto využít firmy?

Ne, firmy ani jiné právnické osoby institutu Milostivého léta využít nemohou. Možnost je určena pouze fyzickým osobám, a navíc jen těm, které mají dluh u veřejnoprávního subjektu. Za ten můžeme považovat stát, obec nebo kraj, ale také zdravotní pojišťovnu, dopravní podnik, Českou televizi s rozhlasem apod.

2. Mohu takto řešit dluhy u OSSZ a finančního úřadu?

Bohužel ne, protože Milostivé léto se nevztahuje na daňové exekuce, prostřednictvím kterých si oba úřady (a některé další) vymáhají nedoplatky na daních, dluhy na sociálním pojištění a případné sankce a pokuty samy, nikoliv prostřednictvím soudního exekutora.

Nicméně dlužníci, kteří se ocitají v daňových exekucích, budou mít pravděpodobně možnost své pohledávky také vyřešit. Nikoliv však během druhého kola Milostivého léta. Chystá se totiž zákon o mimořádném odpouštění a zániku některých daňových dluhů. Pokud návrh projde legislativním procesem, měli bychom se dočkat příští rok.

Milostivé léto: více exekucí, splátky, firmy

Zdroj: Depositphotos

 

3. Co mám dělat, když mám více exekucí?

Není žádnou podmínkou, že by šlo při splnění podmínek pouze o zastavení jedné exekuce. Pokud jich máte více a splňují pravidla, za kterých je možné vyřešit dluh prostřednictvím Milostivého léta, a vy u všech zaplatíte jistinu a poplatek exekutorovi, není důvod, proč by nemohly být zastaveny všechny.

Ještě před tím, než však peníze kamkoliv zašlete, musíte se svým přáním obeznámit exekutora prostřednictvím žádosti. Tu je možné zaslat doporučeným dopisem anebo datovou schránkou a počkat na vyjádření. Pokud máte všechny exekuce vedeny u jednoho soudního exekutora, stačí, když je všechny uvedete v jednom dopise nebo zprávě. Jestliže jsou však vedeny u více exekutorů, musíte každého vyrozumět zvlášť a počkat na vyjádření. Pro větší přehlednost je dobré uvést do dopisů i spisové značky.

Čtěte také: Jak zažádat o Milostivé léto?

4. Můžu zaplatit jistinu dluhu ve splátkách?

Jistinu dluhu není možné uhradit exekutorovi ve splátkách, protože by tak nedošlo k prominutí úroků z prodlení a dalšího příslušenství.

Každý má pak jistinu jinak vysokou. Jedná se o původní částku dluhu, ze které se pohledávka rozrostla o zmíněné úroky a případné další příslušenství. Pokud si nejste jistí výší jistiny, požádejte o sdělení exekutora, a to také ideálně v doporučeném dopise.

Poplatek exekutorovi je pak pro každého stejný a činí 1500 Kč bez DPH. Pokud by byl exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, připravte si 1815 Kč.

Čtěte také: Jak jsou vysoké a jak se počítají úroky z prodlení?

5. Do kdy musí exekutor odpovědět?

Exekutor má ze zákona 15 dnů na odpověď. Ty začínají plynout ode dne, kdy mu byl doručen váš dopis. Pokud by se snad s odpovědí opozdil, lhůta k úhradě dluhu se prodlouží a to o 5 dnů.

Čtěte také: Kdy se musí doplatit poplatek z prodlení?

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU