Jak pomůže rodičovský příspěvek s malou, nebo žádnou mateřskou?

08.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byla vám vypočtena malá, anebo žádná mateřská? V takovém případě vám může pomoci navazující rodičovský příspěvek. Jak?

Aby vznikl na peněžitou pomoc v mateřství nárok těhotné zaměstnankyni nebo OSVČ, musí splnit potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Nezaměstnaná žena musí být naopak v ochranné lhůtě. Co vám může pomoci, pokud vám byla vypočtena příliš malá výše mateřské, anebo dokonce žádná?

Dozvíte se:

Dorovnání mateřské rodičovským příspěvkem

Pokud jste měli velmi nízký příjem ze zaměstnání např. z důvodu zkráceného úvazku, anebo jste si jako OSVČ dobrovolně platily nemocenské pojištění ve výši minimálních záloh, s největší pravděpodobností bude vaše mateřská velmi nízká.

Výpočet výše mateřské se stanoví jako 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Základ se zjišťuje z předchozích 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se naopak stanovuje z úhrnu měsíčních základů pojistného na nemocenské pojištění v rozhodném období 12 měsíců před nástupem na dávku. I zde dochází k úpravě prostřednictvím tří redukčních hranic.

Pokud je vám vypočtena velmi nízká mateřská, můžete využít rodičovský příspěvek k jejímu dorovnání. Dorovnat mateřskou lze až do výše maximálního měsíčního rodičovského příspěvku pro nízkopříjmové rodiny. Ten pro rok 2022 činí 13 000 Kč s platností od 1. července 2022. Před tímto datem pak činil 10 000 Kč.

O dorovnání pak budete muset zažádat prostřednictvím tiskopisu Žádost o rodičovský příspěvek na krajské pobočce Úřadu práce ČR či online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Čtěte také: Otec na mateřské dovolené: co potřebujete vědět?

Dorovnání mateřské rodičovským příspěvkem

Zdroj: Depositphotos

 

Rodičovský příspěvek místo mateřské

Jestliže nemáte na peněžitou pomoc v mateřství nárok vůbec a stejně tak ani na nemocenské v souvislosti s porodem, můžete namísto mateřské čerpat rovnou rodičovský příspěvek, který na tyto dávky jindy přímo navazuje. V tomto případě podejte žádost hned po porodu.

Abyste rodičovský příspěvek získali, není nutné splňovat žádnou potřebnou dobu pojištění. Nárok na něj má osoba, která celodenně řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, které ještě nedosáhlo 4 let věku.

Celkově můžete od Úřadu práce vyčerpat 300 000 Kč, v případě narození dvou a více dětí dokonce 450 000 Kč. Pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské, může rodič provádět volbu měsíční výše příspěvku, a to jedenkrát za 3 měsíce. Platí totiž:

  • pokud lze alespoň u jednoho rodiče zjistit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč, rodič volí měsíční výši příspěvku až do oněch 70 % 30násobku.
  • Pokud jej ani u jednoho z rodičů stanovit nelze anebo je 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 000 Kč, rodič si může zvolit výši rodičovského příspěvku pouze do částky 13 000 Kč.
TIP: Vypočítejte si měsíční výši rodičovského příspěvku na naší kalkulačce

Jak již bylo zmíněno, výpočet výše rodičovského příspěvku se nemusí vůbec stanovovat z vašeho denního vyměřovacího základu, ale ze základu otce dítěte. To se pak samozřejmě nemusí vyplatit jen tehdy, pokud na mateřskou nemáte nárok vůbec anebo je-li velmi nízká, ale hlavně pokud je jeho vyměřovací základ zkrátka vyšší, než je ten váš. Mějte však na paměti, že čím vyšší bude váš měsíční rodičovský příspěvek, tím dříve si ho vyčerpáte.

Čtěte také: Vzroste v roce 2022 rodičovský příspěvek?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY