Ve kterých zemích jsou nejvyšší daně?

25.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Mezi členskými zeměmi OECD jsou velké rozdíly, co se týče daňových sazeb. V evropských státech je zdanění výrazně vyšší než v mimoevropských, vůbec nejvyšší souhrnné zdanění je v Belgii. Česku v tomto srovnání náleží jedenáctá příčka. 

Souhrnnou daňovou kvótu pro jednotlivé členské země OECD spočítáme součtem pěti hlavních daňových sazeb, tj. efektivní sazby daně z příjmů u průměrné mzdy, povinného pojistného placeného zaměstnancem, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, DPH a daně z příjmů právnických osob.

Souhrnné zdanění v Česku v roce 2022 

Praktický výpočet souhrnného zdanění si pro Česko provedeme dle údajů platných v letošním roce. Součet nejdůležitějších daňových sazeb (tj. daně z příjmů fyzických osob, povinného pojistného placeného zaměstnancem, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, DPH a daně z příjmů právnických osob) v roce 2022 činí 93,1 % (8,3 % + 11,0 % + 33,8 % + 21 % + 19 %). U ostatních členských zemí OECD je souhrnná daňová sazba vypočtena z hodnot roku 2021.

  • Efektivní sazba daně z příjmů (8,3 %)

V prvním čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda v Česku 37 929 Kč. Efektivní sazbu daně z příjmů si vypočteme u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. V roce 2022 činí sleva na poplatníka 2570 Kč, což je o 250 Kč více než v loňském roce. Z přiložené tabulky je vidět, že efektivní sazba daně v tomto případě je 8,3 %. Z důvodu zvýšení slevy na dani na poplatníka je efektivní zdanění při stejně vysoké hrubé mzdě meziročně nižší.

Text

Částka

Hrubá mzda

37 929 Kč

Základ daně

38 000 Kč

Daň z příjmů

5700 Kč (38 000 Kč × 15 %)

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Záloha na dani z příjmů

3130 Kč (5700 Kč − 2570 Kč)

Efektivní sazba daně z příjmů

8,3 % (3130 Kč : 37 929 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

  • Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Z hrubé mzdy je zaměstnancům pracujícím za průměrnou mzdu uplatňujícím pouze základní daňovou slevu na poplatníka sražena nejenom daň z příjmů, ale i sociální a zdravotní pojištění. V souhrnu činí povinné pojistné placené zaměstnancem 11 % (6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění).

  • Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (33,8 %)

Mzdové náklady zaměstnavatelům v Česku zvyšuje i povinné pojistné, které musí platit za své zaměstnance. Na sociálním pojištění je to 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Souhrnné povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance je tak 33,8 %.

Tip: Jak vysoké je zdanění práce v Česku při mezinárodním srovnání?

  • DPH (21 %)

Základní sazba daně z přidané hodnoty je v Česku 21 %.

Tip: Kde je nejvyšší DPH?

  • Daň z příjmu právnických osob (19 %)

Sazba daně z příjmů právnických osob je v Česku 19 %.

Zdanění v EU a ve světě

Zdroj: Shutterstock

Vyšší daně jsou v evropských zemích

Hodnoty souhrnné daňové sazby v sedmi evropských zemích přesahují hranici 100 % a jen jediný evropský člen OECD, Švýcarsko, má hodnotu souhrnné daňové sazby pod úrovní 70 %. Naopak Japonsko je jediný mimoevropský člen OECD, jehož souhrnná daňová sazba je vyšší než oněch 70 %. Z tohoto porovnání je patrné, že daňové zatížení v evropských zemích je podstatně vyšší než ve zbytku světa, což je způsobeno zejména vysokým pojistným, které platí zaměstnavatelé za zaměstnance. Podle výše souhrnné daňové sazby si můžeme rozdělit země OECD do tří skupin.

  • Top 10 zemí s nejnižší souhrnnou daňovou sazbou

Nejnižší daně jsou v Chile (36,0 %), za kterým následuje Švýcarsko (51,7 %) a USA (58,8 %). Dále do této skupiny patří Nový Zéland (62,4 %), Jižní Korea (63,7 %), Izrael (65,6 %), Kanada (65,6 %), Mexiko (67,9 %), Austrálie (68,5 %) a Irsko (73,2 %), které má nejnižší souhrnnou daňovou sazbu ze všech členských zemí EU.

  • Země s průměrnou souhrnnou daňovou sazbou

Velká Británie (73,7 %), Litva (74,3 %), Japonsko (77,4 %), Island (78,1 %), Dánsko (82,5 %) a Polsko (82,6 %) mají společně se státy z předchozí skupiny souhrnnou daňovou sazbu nižší, než je průměr zde uvedených zemí OECD (83,8 %). Lehce nadprůměrné zdanění pak má Nizozemí (86,4 %), Maďarsko (86,5 %), Norsko (87,6 %), Lucembursko (87,7 %) a Turecko (87,9 %).

  • Top 15 zemí s nejvyšší souhrnnou daňovou sazbou

Zemí s nejvyšším zdaněním je Belgie (112,9 %), stříbrnou příčku drží Itálie (111,0 %) a bronzovou Francie (109,9 %). Společně s nimi do této skupiny patří všechny členské země OECD, jejichž souhrnná daňová sazba přesahuje 90 %, tedy Německo (106,5 %), Portugalsko (106,3 %), Rakousko (106,2 %), Švédsko (101,5 %), Španělsko (97,0 %), Finsko (95,6 %), Slovensko (94,7 %), Česko (93,1 %), Slovinsko (91,6 %), Lotyšsko (91,1 %), Řecko (91,0 %) a Estonsko (90,9 %).

Pramen: Sazby jednotlivých daní převzaty z databáze OECD „OECD Tax Database 2022“

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ