Vláda plánuje od 1. října zvýšit příspěvky pro zdravotně znevýhodněné občany. O které se bude jednat?

06.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V souvislosti s vysokým nárůstem cen zboží a energií se vláda rozhodla zvýšit některé příspěvky pro zdravotně znevýhodněné občany. Návrh zákona nyní putuje ke schválení do Poslanecké sněmovny. Kterých příspěvků se novela zákona bude týkat?

Novela zákona plánuje zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, příspěvku na zdravotní pomůcku, podporu osob s nákladnou dietou a podporu rodičů při úmrtí novorozeného dítěte.

Zdravotně postižení jsou kvůli svému hendikepu často vyloučení z běžného pracovního života a musejí se spoléhat pouze na dávky ze sociálního systému. 

Na základě toho se MPSV rozhodlo těmto lidem alespoň trochu ulehčit v současné krizi tím, že připravilo tzv. balíček, který obsahuje hned několik navýšených příspěvků vyplácených státem.

To, od kdy ke zvýšení jednotlivých příspěvků dojde, závisí především na rychlosti schválení této novely zákona. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely zákona je stanoven na 1. října 2022.

Zdroj: Depositphotos

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Příspěvek na mobilitu je vyplácen opakovaně každý měsíc. Získat jej může osoba, která je starší 1 roku a zároveň je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Pro přiznání příspěvku je také nutné doložit čestné prohlášení, které prokazuje, že se osoba pravidelně dopravuje nebo je dopravována.

V současné době výše měsíčního příspěvku činí 550 Kč. V souvislosti se zdražováním pohonných hmot jej vláda plánuje zvýšit od října na 900 Kč. Lidé pobírající příspěvek nebudou muset o navýšení nijak zvlášť žádat, Úřad práce ji navýší automaticky.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Připravovaný balíček má také podpořit motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat zdravotně znevýhodněné osoby.

Nárok na tento příspěvek na podporu zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob na chráněném trhu práce vznikne pouze tomu zaměstnavateli, který má s Úřadem práce dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Nyní může zaměstnavatel získat za každou zdravotně postiženou osobu příspěvek v maximální výši 14 600 Kč za každý měsíc. Tato částka by se měla se zpětnou platností od 1. července navýšit na 15 200 Kč.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

Ceny zvedacích plošin letí nahoru. Z toho důvodu se vláda rozhodla celkem k radikálnímu kroku, protože příspěvek navrhla zvýšit z aktuálních 400 000 Kč na 500 000 Kč. Příspěvek na plošinu Úřad práce vyplácí cca 350 osobám ročně. Navýšení příspěvku tak může pomoci hendikepovaným zůstat v domácím prostředí.

Nárok na zvláštní pomůcku mají osoby, které se nachází vlivem pohybového, sluchového či zrakového postižení v dlouhodobém nepříznivém stavu, který je delší než 1 rok.

Podpora osob s nákladnou dietou

Se zvýšením příspěvku mohou počítat i osoby, které drží nákladnou dietu indikovanou od svého lékaře.

Příspěvek na živobytí je určen jednotlivcům, případně rodinám s velmi nízkými příjmy, které se nacházejí v hmotné nouzi. O hmotnou nouzi jde tehdy, pokud osoba či rodina nemůže kvůli nízkým příjmům žít tak, aby uspokojila své životní potřeby na přijatelné úrovni.

Příspěvek na živobytí je určen pro osobu nebo rodinu, které po odečtení nákladů na bydlení z celkového příjmu nezbyde částka na živobytí. Ta se odvíjí od výše existenčního a životního minima.

Částka na živobytí se zvýší, vyžaduje-li zdravotní stav osoby zvýšené náklady na dietní stravování.

Nově by se tyto částky mohly od října jednorázově valorizovat o 9,5 % prostřednictvím novely vyhlášky.

Dieta

Příspěvek na živobytí se zvyšuje o (v Kč/měs.)

Valorizace částek na dietní stravování (v Kč/měs.)

nízkobílkovinná

1380

1511

při dialýze

1000

1095

nízkocholesterolová při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii

1050

1150

diabetická

1130

1238

při onemocnění fenylketonurií

2220

2431

při onemocnění celiakií

2800

3066

při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než 2,5

1090

1194

při laktózové intoleranci

1070

1172

v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte

1100

1205

Zdroj: MPSV

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Dosud platí, že matka, které se narodilo mrtvé dítě, má nárok na 14 týdnů mateřské dovolené.

V případě, že novorozenec zemře v průběhu čerpání mateřské dovolené, poskytuje se mateřská dovolená ještě 2 týdny ode dne úmrtí dítěte.

Nyní MPSV navrhuje, aby nárok na dovolenou měl i otec dítěte, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození. Během této doby bude pobírat dávku otcovské dovolené.

Pomocí návrhu zákona chce vláda umožnit oběma rodičům vyrovnat se se ztrátou dítěte tak, aniž by museli řešit výpadek příjmů.

Zdroje: mpsv.cz, vlada.cz


Čtěte také:

Od září vzrostou důchody, platy a lze lépe žádat o sociální dávky

5 čísel ohledně otcovské poporodní péče

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 84 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY