Příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením

13.04.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Některé osoby se zdravotním postižením mohou zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku anebo dokonce na motorové vozidlo. Kolik peněz dostanou?

O příspěvku na zvláštní pomůcku pojednává zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Už na úvod je dobré říct, že existuje ještě jedna dávka, díky které můžete získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla, nicméně ta je určena pro pěstouny. Dnes se podíváme právě na tu pro osoby se zdravotním postižením.

Dozvíte se:

Komu je určen příspěvek na zvláštní pomůcku?

Nárok vzniká osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení. To za předpokladu, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

V případě těch, kteří chtějí příspěvek na zvláštní pomůcku na motorové vozidlo anebo speciální zádržný systém, se pak ještě do zdravotních postižení započítává i těžká anebo hluboká mentální retardace, která je také dlouhodobě nepříznivá.

Je pak vycházeno z toho, že dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se pro tyto účely rozumí stav, který podle lékařů trvá déle než 1 rok.

TIP: Žádosti pro osoby se zdravotním postižením

Podmínky přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

Mezi hlavní podmínky patří, že

  • osoba může zvláštní pomůcku využívat,
  • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo jí pomůže zrealizovat pracovní uplatnění, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo styk s okolím,
  • pomůcka musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění anebo je pojišťovnou zapůjčena,
  • osoba musí být starší 3 let, pokud se žádá o příspěvek na motorové vozidlo, úpravu bytu, schodolez, zvedací systém apod.
  • osoba musí být starší 15 let, jestliže je příspěvek určen na vodícího psa,
  • se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje, je schopná řídit anebo je schopná být převážena, jestliže je příspěvek určen na pořízení motorového vozidla.

Čtěte také: Kdo má nárok na příspěvek na auto?

Příspěvek na zvláštní pomůcky, auto, plošinu 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Kolik peněz dostanete?

Stanovení výše příspěvku je trošku složitější. V základu se totiž rozlišuje, zda se jedná o pomůcku, která je nižší nebo vyšší než 10 000 Kč. Pokud by byla cena nižší, příspěvek se poskytne osobě, příjem jejíž domácnosti nepřesahuje 8násobek životního minima. Vždy jsou navíc posuzovány příjmy všech osob v domácnosti. Počítejte však se spoluúčastí osoby 1 000 Kč. Ve výjimečných případech lze příspěvek poskytnout, i pokud není dodržen limit příjmů domácnosti.

Jestliže je pomůcka dražší než 10 000 Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z ceny zvláštní pomůcky. V případě, kdy osoba nemá dostatek financí, může být určena nižší míra spoluúčasti. Nesmí být však nižší než 1 000 Kč.

Maximální výše příspěvku může činit až 350 000 Kč. Pro osoby, které potřebují plošinu, je pak ještě vyšší. Mohou získat až 400 000 Kč.

Čtěte také: Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

Výše je stejně jako v předchozím případě závislá na příjmu osoby nebo domácnosti. Tentokrát se však jedná o jasně limitované částky, viz tabulka.

Kolik dostanete

Výše příjmu

100 000 Kč

Vyšší než 20násobek životního minima

120 000 Kč

Vyšší než 19násobek životního minima nebo rovný 20násobku

140 000 Kč

Vyšší než 18násobek životního minima nebo rovný 19násobku

160 000 Kč

Vyšší než 17násobek životního minima nebo rovný 18násobku

180 000 Kč

Vyšší než 16násobek životního minima nebo rovný 17násobku

200 000 Kč

Nižší nebo rovný 16násobku životního minima anebo pokud se poskytuje nezletilé osobě

Kde zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku?

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku podáváte krajské pobočce Úřadu práce ČR. Doručit ji můžete osobně, prostřednictvím pošty anebo elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem anebo datovou schránkou.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY