Kdo má nárok na příspěvek na auto?

17.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je v podstatě druh dávky, kterou někteří lidé mohou od státu dostat. Logicky však ale nebude náležet všem. Kdo ji dostane?

Abyste získali příspěvek na nákup auta, nemusíte pobírat státní sociální podporu ani být v hmotné nouzi. Příspěvek totiž patří mezi dávky pěstounské péče, a je tak rozveden v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přesněji pak v § 47m. Získat jej tedy mohou pouze pěstouni. Dále pak lze ještě příspěvek na automobil získat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku u osob se zdravotním pojištěním, ale o tom si povíme příště. Dnes se dozvíte:

Dostanou příspěvek na automobil všichni pěstouni?

Ne, to tedy rozhodně nedostanou. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla dostane pouze ta pečující osoba, která se stará nejméně o 3 děti, nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o tři děti. To platí i tehdy, pokud se už jedná o zletilé, ale za to stále nezaopatřené děti. Podstatné vždy bude, že pečující osoba zakoupila osobní motorové vozidlo, popř. zajistila opravu toho původního. Vozidlo však nesmí využívat pro výdělečnou činnost.

Tip: Srovnání povinného ručení

Kolik je příspěvek na zakoupení motorového vozidla?

Příspěvek bude až 70 % z pořizovací ceny automobilu, případně z výdajů na opravu, které však musí pečující osoba prokázat. I těch 70 % má však svůj limit. Pěstouni dostanou maximálně 100 000 Kč.

Výhoda je, že o příspěvek je možné žádat opakovaně. Podmínkou však je, že součet příspěvků za posledních 10 let před podáním další žádosti nesmí být vyšší než 200 000 Kč. Kompletně nové auto si z něj tedy rozhodně ani v jednom případě nekoupíte.

Čtěte také: Jak se v roce 2023 zvýšila odměna pro profesionální pěstouny?

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Zdroj: Depositphotos

Jak a kde o příspěvek na automobil zažádat?

Dávku vyplácí Úřad práce České republiky, což znamená, že zažádat budete muset na jeho krajské pobočce. Případně ještě lze samozřejmě využít elektronické podání prostřednictvím datové schránky anebo e-mailem s elektronickým podpisem s uznávanou a ověřenou identitou.

K tomu vám poslouží formulář Žádost o dávku pěstounské péče – příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, který můžete online vyplnit anebo stáhnout a vytisknout z portálu MPSV. Kromě tiskopisu budete potřebovat doložit:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • rodné listy dětí,
  • povolení k pobytu u cizinců,
  • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, jestliže jsou v evidenci,
  • rozhodnutí o svěření dítěte do péče,
  • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě,
  • vyjádření úřadu obce s rozšířenou působností o tom, že žadatel o dítě pečuje.

Pokud ještě nedošlo k nákupu vozidla, musíte dodat předkupní smlouvu. Jestliže jste ho však už koupili, doložíte fakturu stejně jako tehdy, pokud jste vozidlo nechali opravit. Potřebovat pak budete ještě velký technický průkaz a případné další doklady, které po vás může chtít Úřad práce dodat podle individuálního posouzení nároku.

Čtěte také: Jak je to se smlouvou při nákupu ojetého auta?

Kdy budete muset příspěvek nebo jeho část vrátit?

Vzhledem k tomu, že příspěvek může být poskytnut ještě před zakoupením motorového vozidla, žadatel bude muset dodatečně prokázat, že získané finanční prostředky využil na nákup automobilu, a to do 6 měsíců do poskytnutí příspěvku. Jestliže by tak pečující osoba neučinila, bude muset příspěvek vrátit.

Vracet jej celý, nebo jeho poměrnou část bude muset i tehdy, jestliže do 5 let ode dne poskytnutí peněz motorové vozidlo prodá anebo daruje, začne jej používat pro výdělečnou činnost nebo přestane vykonávat pěstounskou péči. To ale za předpokladu, že pečující osoba nepřestala vykonávat pěstounskou péči z důvodu vážných zdravotních problémů.

Čtěte také: Co dělat, když jste si koupili ojeté auto. Jak ho přepsat na sebe?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY