5 čísel ohledně otcovské poporodní péče

30.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte v plánu požádat o otcovskou poporodní péči anebo vás zajímá, jaká pravidla a podmínky ji doprovází? Pojďme se společně podívat na několik čísel, která jsou pro ni typická.

Otcovská poporodní péče, lidově řečeno otcovská dovolená, je dávkou od České správy sociální zabezpečení a pojednává o ní zákon č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění.

Data vystihující otcovskou:

3 měsíce

Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok i tatínci, kteří jsou OSVČ. Nicméně jelikož jde o dávky z nemocenského pojištění, je nutné splnit potřebnou dobrovolnou účast. Ta činí alespoň 3 měsíce předcházející dni nástupu na dávku. Stejné minimální období účasti platí i pro zahraničního zaměstnance.

Pro osoby, které patří mezi české zaměstnance, pak platí, že základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na dávku, délka potřebné účasti není stanovena.

Nemocenské pojištění se pak u příjmů ze zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu odvádí vždy v rámci pojištění sociálního. U dohody o pracovní činnosti začne být odváděno u měsíčního příjmu nad 3499 Kč hrubého a u dohody o provedení práce u příjmu nad 10 000 Kč hrubého.

6 týdnů

Aby otec dítěte mohl nastoupit na dávku, musí být zapsán v rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní.

Důležité však je, aby nástup na otcovskou nastal v období prvních 6 týdnů od narození dítěte anebo ode dne převzetí dítěte do péče. Den nástupu si pojištěnec určí sám v onom rozmezí. Zmíněných 6 týdnů se však může prodloužit o kalendářní dny kvůli hospitalizaci matky nebo dítěte. Za den hospitalizace je považován i den přijetí do zdravotnického zařízení lůžkové péče a i den propuštění.

Pokud byste si pak chtěli vzít otcovskou na dítě, které jste převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, je možné čerpat dávku v období 6 týdnu od osvojení za předpokladu, že dítě nedosáhlo 7 let věku.

Čtěte také: Jak dlouho trvá vystavení rodného listu dítěte?

Otcovská poporodní péče: délka, výše, pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

70 % ze základu

Zaměstnanci během podpůrčí doby u otcovské dovolené náleží 70 % redukovaného vyměřovacího základu, který se zjišťuje za předchozích 12 kalendářních dnů před měsícem nástupu na dávku.

U OSVČ nelze využít základ ze zaměstnání. K výpočtu se však nevyužije daňové přiznání, nýbrž součet měsíčních vyměřovacích základů, který se stanoví z odvedených plateb na dobrovolné nemocenské pojištění za 12 kalendářních měsíců.

Stanovený vyměřovací základ podléhá tzv. redukci. Ta se provede prostřednictvím 3 redukčních hranic, které vypadají pro rok 2022 takto:

První hranice

do 1298 Kč

počítá se 100 %

Druhá hranice

do 1946 Kč

počítá se 60 %

Třetí hranice

do 3892 Kč

počítá se 30 %

K částkám nad třetí redukční hranici se již nepřihlíží.

TIP. Kalkulačka výše otcovské

14 dnů

Podpůrčí doba u otcovské činí 14 dnů neboli 2 týdny (dříve 7 dnů). Období dovolené ani podpůrčí dobu nelze až na výjimky nijak přerušit. To platí i v případě, kdy během čerpání otcovské dovolené dojde k úmrtí dítěte.

Pokud by však bylo dítě umístěno do zařízení, které poskytuje nepřetržitou celodenní péči z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba skončí, a to dnem umístění dítěte do zařízení. Takto se podpůrčí doba utne i tehdy, pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo přiděleno do péče nahrazující péči rodičů.

1 rok

Ve výjimečném případě je možné nastoupit na otcovskou až do 1 roku věku dítěte. Je tomu tak ale pouze tehdy, je-li dítě pořád hospitalizováno anebo začalo být hospitalizováno poslední den šestého týdne. Nastup může nastat v den po propuštění z hospitalizace, který si pojištěnec určí. Délka období, kdy však může na otcovskou nastoupit, odpovídá počtu dnů hospitalizace, které připadly na prvních 6 týdnů od narození dítěte.

Čtěte také: Kdy mohou OSVČ čerpat nemocenské dávky?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY