Jak to má OSVČ s otcovskou dovolenou

08.02.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Podnikáte a brzy očekáváte nový přírůstek do rodiny? Možná budete řešit, zda vám nevzniká nárok na otcovskou dovolenou, jako to mají zaměstnanci. Co je třeba splnit, abyste na ni také mohli nastoupit?

Otcovská dovolená neboli otcovská poporodní péče je podrobně rozebrána v § 38a zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Nově pak náleží rovnou za 14 kalendářních dnů. Nárok na ni má i osoba samostatně výdělečně činná, ale není to jen tak. Co je tedy dobré vědět?

Za jakých podmínek má OSVČ nárok na otcovskou dovolenou?

Abyste mohli možnost otcovské dovolené využít, je třeba být účastníkem na nemocenském pojištění. Tato dobrovolná účast musí být u OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců. Tyto měsíce navíc musejí bezprostředně předcházet dni nástupu na otcovskou.

Dále také musíte být zapsání jako otec v rodném listě dítěte. Není potřeba, abyste byli s matkou dítěte sezdáni.

Při splnění podmínky potřebné doby pojištění mají na tuto dávku nárok také ti podnikatelé, kteří nejsou biologickým rodičem dítěte, ale dítě převzali do náhradní rodinné péče, která má nahrazovat péči rodičů na základě rozhodnutí soudu. To vše ale za předpokladu, že dítě převzaté do péče nedosáhlo věku 7 let.

Čtěte také: Nemocenská a OSVČ: Je lepší komerční, či státní pojištění?

Kdy nastoupit na otcovskou

Původně otcovská činila pouze 7 dnů, nově se však čerpá 14 kalendářních dnů s tím, že ji nelze nijak přerušovat. Vždy náleží po celou podpůrčí dobu a nárok na ni nezaniká ani při úmrtí dítěte před uplynutím této doby. Dávka náleží vždy jen jednou a to i v případě, že se narodilo více dětí anebo více dětí bylo převzato do náhradní rodinné péče.

Abyste otcovskou získali, musíte na ni navíc nastoupit také v určitou dobu. Bude se jednat o období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče při splnění podmínky věku. Den v tomto období si pak OSVČ může určit sama.

Pokud by však došlo k tomu, že u matky nebo dítěte dojde ze zdravotních důvodů k hospitalizaci, lhůta nástupu se o tyto dny hospitalizace prodlouží.

Otcovská dovolená u OSVČ 2022: nárok, výše, žádost

Zdroj: Depositphotos

 

Jaké dokumenty potřebujete k žádosti o dávku?

Předně bude nutné dodat vyplněnou a podepsanou Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), kterou najdete ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení.

Pokud se dítě narodilo v zahraničí, bude nutné prokázat otcovství a to např. rodným listem. Pokud jsou pak matka, dítě nebo oba hospitalizování, doložíte potvrzení o této hospitalizaci. U dětí převzatých do náhradní rodinné péče přiložíte k vyplněné žádosti ještě rozhodnutí příslušného orgánu.

Žádost můžete doručit na příslušné pracoviště osobně anebo zaslat prostřednictvím České pošty. Elektronickou cestou lze žádost a doklady dodat také, ale je nutné vlastnit datovou schránku anebo uznávaný elektronický podpis s ověřenou identitou.

Čtěte také: Kdy mohou OSVČ čerpat nemocenské dávky?

Kde a kdy podáte žádost o otcovskou poporodní péči?

Osoba samostatně výdělečně činná doručí žádost o dávku a případné další doklady až po skončení podpůrčí doby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. OSSZ pak dále bude mít na rozhodnutí nároku 30 kalendářních dnů.

Z čeho se u OSVČ vypočítává výše otcovské?

U zaměstnance je to jasné - otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. OSVČ to však mají trošku složitější a výsledek podstatně nižší, neboť se otcovská počítá z plateb nemocenského pojištění. V praxi pak jde o úhrn měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na tuto dávku.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY