Jak zrušit unáhlenou výpověď?

15.09.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jak stáhnout uplatněnou výpověď? Jak vzít zpět čili odvolat výpověď, kterou už dostala druhá strana, aby to bylo neprůstřelné a vyhovělo zákoníku práce a případně obstálo před soudem?

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec si mohou rozmyslet výpověď z pracovního poměru, kterou už doručili druhé straně. Zvláště zaměstnanec může být zbrklý, protože uplatnění výpovědi je pro něj velmi snadné. Může ji dát písemně kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Naproti tomu zaměstnavatel ji může dát zaměstnanci jen z důvodů uvedených v zákoníku práce, který navíc předepisuje celou řadu dalších podmínek, omezení a procedur, které musí zaměstnavatel dodržet.

Dozvíte se:

Ke změně postoje může dojít z nejrůznějších důvodů

A tak lze asi očekávat, že zaměstnavatel postupuje s větším rozmyslem. I když i on se může unáhlit, zvláště když se chce v návalu emocí zbavit zaměstnance, který porušil pracovní kázeň a tím poškodil zaměstnavatele. Zaměstnanec se zase může unáhlit, třeba když se mu zdají lepší pracovní podmínky jinde. Pak zjistí, že všude je chleba o dvou kůrkách, že nikde to není ideální a může uplatněné výpovědi litovat. Zaměstnanec může chtít výpověď zrušit zvláště v situaci, kdy na ni zaměstnavatel nereaguje negativně, ale vstřícně a konstruktivně. Najednou je možné zvýšení mzdy. Najednou je možná vhodná úprava pracovní doby, o kterou dosud zaměstnanec marně žádal, apod.

Čtěte také: Kdy můžete odejít z práce hned a dát hodinovou výpověď?

Jak zrušit unáhlenou výpověď: odvolání

Zdroj: Depositphotos

 

Výpověď je jednostranná, ovšem její zrušení už vyžaduje dvoustrannou dohodu

Musíme však varovat před pověrou, tu a tam tradovaným právním nesmyslem, že zaměstnavatel i zaměstnanec mohou kdykoliv, až do skončení pracovního poměru, výpověď, kterou doručili druhé straně pracovního poměru, jen tak bez dalšího sami odvolat. V žádném případě! Zákoník práce jasně říká, že: Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany, přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Jde tedy o to, že jakmile výpověď padla a byla doručena, už není v moci toho, kdo ji dal, ji samostatně zrušit. Potřebuje k tomu souhlas druhé strany. A ono zrušení výpovědi, zákoník práce hovoří o odvolání (se souhlasem druhé strany), právníci často také o zpětvzetí výpovědi, musí být písemné.

Čtěte také: Co musí obsahovat výpověď?

Stačí výpověď roztrhat?

Někoho napadne, že by mohlo stačit, aby po vzájemné dohodě byl originál výpovědi, který doručil zaměstnavatel zaměstnanci nebo zaměstnanec zaměstnavateli, roztrhán. Právníkům specializujícím se na zákoník práce se to však rozhodně líbit nebude.

Právník Ondřej Pleva vysvětluje, že zničením výpovědi dojde maximálně k „likvidaci nosiče důkazu o případném rozvázání pracovního poměru“, ale ne k odvolání výpovědi jako takové. Ondřej Pleva varuje, že „nikdy nemá žádná ze stran stoprocentní jistotu, že neexistují další kopie výpovědi“.

K tomu zase právník Richard W. Fetter upozorňuje, že i kdyby soud snad v případě sporu přikládal váhu předloženému důkazu v podobě kopie výpovědi, ještě by tu byl problém s podpisem jednající strany. Richard W. Fetter argumentuje např. názorem Nejvyššího soudu: „Na písemném jednostranném právním úkonu (jednání) zaměstnavatele směřujícím k rozvázání pracovního poměru (čili např. výpovědi – pozn. redakce) se zaměstnancem nemůže být vlastnoruční podpis zaměstnavatele nahrazen mechanickými prostředky. Takový právní úkon (jednání) musí být vždy vlastnoručně podepsán zaměstnavatelem (jeho statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat zaměstnavatele), jinak je neplatný.“

Listina obsahující výpověď tedy musí vždy obsahovat také vlastnoruční podpis toho, kdo pracovní poměr rozvazuje. Nevyhovuje-li listina tomuto požadavku, je rozvázání pracovního poměru neplatné.

Proč ale riskovat s takovými nekonformními postupy? Co když doručení proběhlo poštou a nebylo z ruky do ruky? Tak proč nevyhovět požadavkům zákoníku práce?

Čtěte také: Výpověď ze strany zaměstnance: Jak dát správně výpověď v práci?

Závěr

Takže jak postupovat? Právníci by vyjmenovali více realizačních forem zrušení výpovědi.

Nejlepší bude, když zaměstnavatel a zaměstnanec sepíší, opatří datem sjednání a podepíší dohodu, v níž specifikují výpověď, která je odvolávána (kdo ji dal, z jakého důvodu, z jakého je dne, kdy byla doručena aj.). Dále vyjádří vůli autora výpovědi ji odvolat a souhlas druhé strany s jejím odvoláním. Každý dostane jeden exemplář dohody.

Alternativou je, když na originál doručené výpovědi její autor napíše rukou, že ji odvolává. Druhá strana zase připíše, že s odvoláním souhlasí. Ovšem v zájmu oboustranné jistoty bude dobré pořídit pro druhou stranu kopii výpovědi a napsat na ni to samé. Onou kopií může být právě i ta kopie, na kterou si ten, kdo výpověď dal, nechal potvrdit její doručení (v případě, že doručení proběhlo osobně, takříkajíc z ruky do ruky).

Čtěte také: Při jakém odchodu z práce dostanete nízkou podporu v nezaměstnanosti?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU