Příspěvek na bydlení se od 1. října zvýší, rozhodla vláda. Dosáhnete na něj i vy?

22.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Díky vládnímu zvýšení normativních nákladů se příspěvek na bydlení od 1. října zvýší o 2000–4500 Kč. Nejvíc se toto navýšení dotkne osob, které žijí samostatně nebo v páru. O kolik se má dávka zvýšit?

Se zvyšujícími se náklady na bydlení se vláda rozhodla navýšit příspěvek na bydlení, který v současnosti neodpovídá situaci na trhu, kdy strmě roste cena nájemného i energií.

Příspěvek na bydlení je určen těm, kterým nestačí 30 % (35 % v Praze) z jejich měsíčního příjmu na pokrytí nákladů, které souvisejí s bydlením. O proplacení nákladů nad tuto procentní hranici mohou požádat občané stát.

„Díky této úpravě má více lidí jistotu, že jejich náklady na bydlení nepřekročí 30 % příjmu nebo 35 % příjmu v Praze,“ zmínil na tiskové konferenci vlády premiér Petr Fiala.

Zvýšení příspěvku na bydlení od 1. října 2022

Zdroj: Shutterstock

Co je to příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory vyplácený Úřadem práce. Jeho úkolem je pomoci s náklady na bydlení a energiemi rodinám i jednotlivcům s nízkými příjmy.

O příspěvek na bydlení může požádat majitel, nájemce i podnájemce bytu. Za nájemce i podnájemce jsou považováni pro účely dávky ti, kteří jsou těmito tituly uvedeni v nájemní smlouvě. Zároveň také náleží příspěvek pouze jedné osobě, pokud nárok na příspěvek splňuje více osob.

O příspěvek na bydlení lze již od 1. července žádat online.

Jak se počítá příspěvek na bydlení?

Pro to, aby žadateli vznikl nárok na příspěvek na bydlení, musí splnit dvě podmínky.

Celkové náklady na bydlení za rozhodující období budou muset přesahovat částku součinu rozhodného příjmu všech posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a 0,35 pro Prahu.

Zároveň také pro vznik nároku musí splnit žadatelé to, že součin rozhodného příjmu všech posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (0,35 pro Prahu) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Vzorec nároku na příspěvek na bydlení

Příjem × 0,30 (nebo v Praze 0,35) > náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení nevzniká.

Příjem × 0,30 (nebo v Praze 0,35) < náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení vzniká.

Výše příspěvku na bydlení

Výše přiznaného příspěvku na bydlení je výsledkem rozdílu normativních nákladů na bydlení a rozhodných příjmů posuzovaných osob vynásobených koeficientem 0,30 (0,35 v Praze).

Co se myslí rozhodným obdobím?

Pro vznik nároku na příspěvek na bydlení je rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí. Žadatel tak dokládá příjmy všech posuzovaných osob a náklady na bydlení za předcházející čtvrtletí, za které žádá příspěvek na bydlení.

Od 1. 9. 2022 bude žadatelům umožněno dokládat tyto příjmy a náklady pouze dvakrát ročně, a to za 1. a 3. čtvrtletí kalendářního roku. Příspěvek na bydlení tak bude vyplácen 6 měsíců ve stejné výši. Ostatní čtvrtletí (4. a 2.) zůstávají pro žadatele nepovinná.

Příklad výpočtu příspěvku na bydlení podle zvýšených normativních nákladů od 1. října 2022

Senior žije v nájemním bytě v Praze, elektřinu využívá na běžné spotřebiče, svícení a vaření. Pobírá starobní důchod ve výši 17 tisíc Kč. Faktura na elektřinu se meziročně zvýšila z 9000 Kč na 11 500 Kč. Skutečné měsíční náklady na bydlení má 13 000 Kč. (Vzorový příklad dle MPSV)

Příjem vynásobený koeficientem: 17 000 × 0,35 = 5950 Kč

Normativní náklady v nájemním bytě v Praze pro 1 osobu: 14 621 Kč

Výpočet příspěvku − rozdíl mezi normativními náklady a příjmem vynásobeným koeficientem: 14 621 − 5950

Výše příspěvku: 8671 Kč (původně 3829 Kč). Příspěvek tak seniorovi vzroste téměř o 4500 Kč.

Zvýšené normativní náklady od 1. října 2022

Výše normativních nákladů se odvíjí od toho, zda žadatel bydlí v nájemním bytě, nebo vlastním a družstevním bytě. Dále také záleží na počtu posuzovaných osob v domácnosti a lokalitě.

Pro jednočlenné nebo dvojčlenné domácnosti v nájmu se normativní náklady zvýší o 4500 Kč.

Pro tříčlenné nebo vícečlenné domácnosti v nájmu se normativní náklady zvýší o 2500 Kč.

Pro domácnosti v družstevním nebo vlastním bytě se normativní náklady zvýší o 2000–2500 Kč.

Výše normativních nákladů u nájemních bytů od 1. října 2022

Počet osob v domácnosti

Praha

Více než 100 000 obyvatel v obci

50 000 až 99 999 obyvatel v obci

10 000 až 49 999 obyvatel v obci

Méně než 9999 obyvatel v obci

Jedna

14 621 Kč

12 771 Kč

12 435 Kč

11 429 Kč

11 246 Kč

Dvě

18 129 Kč

15 597 Kč

15 137 Kč

13 761 Kč

13 510 Kč

Tři

20 812 Kč

17 500 Kč

16 899 Kč

15 099 Kč

14 771 Kč

Čtyři a více

24 995 Kč

21 002 Kč

20 277 Kč

18 106 Kč

17 711 Kč

Výše normativních nákladů u vlastních a družstevních bytů od 1. října 2022

Počet osob v domácnosti

Praha

Více než 100 000 obyvatel v obci

50 000 až 99 999 obyvatel v obci

10 000 až 49 999 obyvatel v obci

Méně než 9999 obyvatel v obci

Jedna

8732 Kč

8732 Kč

8732 Kč

8732 Kč

8732 Kč

Dvě

10 932 Kč

10 932 Kč

10 932 Kč

10 932 Kč

10 932 Kč

Tři

14 061 Kč

14 061 Kč

14 061 Kč

14 061 Kč

14 061 Kč

Čtyři a více

16 868 Kč

16 868 Kč

16 868 Kč

16 868 Kč

16 868 Kč

Zdroje: vlada.cz, mpsv.cz


Čtěte také:

Jak je to s dotacemi na obnovitelné zdroje energie?

Jak vysoké jsou pokuty za neprovedenou kontrolu komína?

Otcovská dovolená náleží biologickému otci i náhradnímu rodiči.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY