Jak se zvýšil rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem?

06.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané, kteří se rozhodují, zdali odejdou do předčasného, nebo řádného důchodu, by měli počítat, že nižší důchod se během let v korunovém vyjádření zvyšuje méně. Jak moc velký to může být rozdíl? Podívejme se na praktické příklady.

Při volbě odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s nižší měsíční penzí. Předčasný důchod je oproti řádnému důchodu nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dnů. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Při volbě termínu odchodu do předčasného důchodu je vhodné termín dobře naplánovat.

Zdroj: Depositphotos

Nižší důchod = nižší zvýšení

Předčasný důchod je nižší než řádný starobní důchod. Během let se přitom rozdíl v korunovém vyjádření z důvodu valorizace zvyšuje. Při pravidelné i mimořádné valorizaci důchodů se vyšší důchody zvyšují více a nižší důchody méně. Procentní výměra důchodu se totiž zvyšuje příslušným procentem, takže absolutně se důchod nezvyšuje všem stejně. 

Praktický příklad – zvýšení nižšího důchodu

Pan Jakub odešel v prosinci 2021 do řádného starobního důchodu. Pan Jakub měl průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 39 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Jakubovi byl v prosinci 2021 přiznán řádný starobní důchod ve výši 18 510 Kč (základní výměra 3550 Kč + procentní výměra 14 960 Kč).

Pan Aleš odešel v prosinci 2021 do předčasného starobního důchodu. Do předčasného důchodu odešel dříve o více než tři roky, krácení se bude provádět za 13 započatých 90 kalendářních dní. Pan Aleš získal dobu pojištění v rozsahu 43 let. Panu Alešovi byl přiznán předčasný důchod ve výši 14 088 Kč (základní výměra 3550 Kč + procentní výměra 10 538 Kč).

Krácení předčasného důchodu v případě pana Aleše činilo 15,9 % z výpočtového základu, kterým je redukovaný osobní vyměřovací základ. Výpočtový základ pana Aleše byl 21 681 Kč, v první redukční hranici do 15 595 Kč se osobní vyměřovací základ započítával ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 26 %. Základní výměra důchodu je vždy stejně vysoká, předčasný odchod do důchodu nemá na výši základní výměry důchodu vliv.

Valorizace důchodů 

Při „klasické lednové“ valorizaci v letošním roce se základní výměra důchodů zvýšila na 3900 Kč a procentní výměra o 1,3 % a 300 Kč. V červnu proběhla mimořádná valorizace, kdy se zvýšila procentní výměra důchodu o 8,2 % a v září proběhla mimořádná valorizace, kdy se zvýšila procentní výměra důchodu o 5,2 %. Při „klasické“ lednové valorizaci v lednu 2023 se zvýší základní výměra důchodu na 4040 Kč a procentní výměra důchodu o 5,1 %. Během krátkého období se tedy jednotlivé důchody zvýšily a zvýší lidem s vyššími důchody více. 

Pokračování příkladu – valorizace nižšího důchodu

V přiložené tabulce máme v jednotlivých sloupcích vypočteno, jak se během uplynulých měsíců zvyšovaly a ještě v lednu zvýší přiznané důchody pánům Jakubovi a Alešovi. Panu Jakubovi se jeho přiznaný důchod v prosinci 2021 zvýší o 4021 Kč (22 531 Kč − 18 510 Kč). Panu Alešovi se jeho přiznaný důchod v prosinci 2021 zvýší o 3083 Kč (17 171 Kč − 14 088 Kč).

Zatímco v prosinci 2021 měl pan Jakub měsíční důchod vyšší o 4422 Kč (18 510 Kč − 14 088 Kč) než pan Aleš, po lednové valorizaci v příštím roce bude rozdíl již 5360 Kč (22 531 Kč − 17 171 Kč).

Finanční výhoda odchodu do řádného starobního důchodu se tedy v průběhu let z důvodu valorizace zvýrazňuje a tuto skutečnost je vhodné zohlednit při plánování termínu odchodu do starobního důchodu.

Text

Důchod pana Jakuba

Důchod pana Aleše

Rozdíl v Kč

Důchod v prosinci 2021

18 510 Kč

14 088 Kč

4422 Kč

Důchod od ledna 2022

19 355 Kč

14 875 Kč

4480 Kč

Důchod od června 2022

20 623 Kč

15 775 Kč

4848 Kč

Důchod od září 2022

21 493 Kč

16 393 Kč

5100 Kč

Důchod od ledna 2023

22 531 Kč

17 171 Kč

5360 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Nevíte, jaký budete mít důchod? Vypočítejte si výši důchodu v naší kalkulačce

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 45 krát