Inflace dopadá i na lidi se zdravím poškozeným v práci: Jak se proto letos mimořádně valorizují úrazové renty?

14.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Náhrady ušlého výdělku pro zaměstnance poškozené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se běžně valorizují jen jednou za rok, ale letos už se zvyšovaly třikrát. Pro koho platí která valorizace?

Vzhledem ke změnám ve vývoji mzdové úrovně a nárůstu životních nákladů vláda každoročně rozhodne o valorizaci náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity. Jde o zvýšení tzv. úrazových rent. Ty dostávají od zaměstnavatele, resp. jeho pojišťovny zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci, kterým vznikla škoda v důsledku utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Tato škoda spočívá především v dlouhodobě, resp. trvale sníženém výdělku nebo úplné ztrátě výdělku, protože se zdravotním handicapem musí člověk vykonávat méně náročnou a hůře placenou práci nebo pracovat nemůže vůbec. Tyto úrazové renty dorovnávají invalidní důchod nebo příjem v novém hůře placeném zaměstnání na úroveň původního výdělku.

Dozvíte se:

Jakou roli hraje invalidní důchod

Uznání invalidity a přiznání invalidního důchodu ovšem není nutnou podmínkou nároku na úrazovou rentu. Některé zdravotní postižení sice vyústí ve snížení pracovní schopnosti a snížení příjmu, ale nárok na invalidní důchod poškozenému nevznikne. To ho však nevylučuje z nároku na rentu.

Při stanovení výše renty se vychází z porovnání původního výdělku před vznikem škody a současného aktuálního příjmu, včetně invalidního důchodu. (Přiznaný invalidní důchod proto náhradu snižuje. Renta totiž představuje rozdíl mezi součtem aktuálního příjmu a případného invalidního důchodu.)

Čtěte také: Co dělat, když vám nepřiznali invalidní důchod?

Proč je nutná valorizace

Ovšem průměrný výdělek musí být průběžně valorizován s ohledem na nárůst platů a mezd i důchodů. Vždyť kdyby zaměstnanec pracoval stále na stejném místě, jeho příjem, který dosahoval třeba před 10 lety, by byl nejspíš již mnohem vyšší. Ve státní správě určitě.

Mimořádná valorizace úrazových rent

Zdroj: Shutterstock

 

Záleží na míře zvýšení důchodů

K valorizaci úrazových rent dochází zásadně vždy k začátku nového kalendářního roku. Jenomže letos z důvodu inflace muselo dojít k dalším dvěma valorizacím, a to k 1. červnu 2022 a znovu k 1. září 2022. A tak letos došlo k běžné valorizaci od 1. ledna 2022 a ke dvěma dalším mimořádným valorizacím.

Míra valorizace se v posledních letech odvíjí od míry valorizace důchodů.

Trocha matematiky: Valorizuje se původní průměrný výdělek před úrazem nebo nemocí, ne samotná renta

Když dojde k valorizaci, je třeba dát pozor na to, že se nezvyšuje o dané procento nebo danou pevnou částku samotná renta, ale původní průměrný výdělek. Kdyby se valorizovala třeba při poslední valorizaci jenom renta, a ne průměrný výdělek, tak by na tom poškozený zaměstnanec tratil, jak ukazujeme v příkladu.

Příklad:

Pro poslední valorizaci od 1. září 2022 je předepsáno navýšení o 5,2 %, ale je třeba přepočítat ne rentu, ale výdělek, z něhož renta vychází. Jestliže poškozený zaměstnanec dosahoval před pracovním úrazem průměrného výdělku 29 000 Kč a po úrazu již jen 17 000 Kč, tak mu byla přiznána k dorovnání renta ve výši 12 000 Kč. 29 000 Kč se tak zvýší na 30 508 Kč. Od tohoto valorizovaného výdělku se odečte skutečný výdělek. Vyplácená renta se proto zvýší o 1508 Kč na 13 508 Kč. Kdyby se o 5,2 % zvýšila přímo renta, zvýšila by se jen na 12 624 Kč.

Čtěte také: Bylo zvýšeno odškodnění pro rodinu zaměstnance, jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu. Platí to i pro druha a družku?

Musejí se zohlednit všechny předchozí valorizace

Ve většině případů se však už dávno nepočítá s původním průměrným výdělkem před pracovním úrazem, protože došlo již k vícero jeho valorizacím. A tak se u dříve přiznaných rent počítá s jakýmsi fiktivním výdělkem. Jde o jakýsi teoretický výdělek, kterého by nejspíš nyní poškozený dosahoval. A ten vychází z původního výdělku, ovšem v minulosti právě vícekrát valorizovaného. Aby renta byla správně vypočtena, musí se zohlednit všechny na sebe navazující valorizace.

Jak už jsme řekli, zásadně se průměrný výdělek a následně renta přepočítává a navyšuje vždy k počátku kalendářního roku. Nejinak tomu bylo i v roce letošním.

Renty přiznané s účinností do 31. prosince 2021 byly navýšeny prostřednictvím valorizace rozhodného výdělku o 1,3 % a pevnou částku 300 Kč od 1. ledna 2022.

Všechny renty, a to jak ty, na které vznikl nárok do 31. 12. 2021, tak i později v průběhu letošního roku 2022, byly navýšeny k 1. červnu 2022. A to prostřednictvím valorizace průměrného výdělku (ať skutečného u nových rent, nebo u staršího dříve valorizovaného) o 8,2 %. To byla první mimořádná letošní valorizace.

K 1. září 2022 pak došlo k další mimořádné valorizaci všech rent, a to prostřednictvím valorizace rozhodného výdělku o 5,2 %. (Viz shora uvedený příklad.)

Čtěte také: Když smrt zavítá na pracoviště: Na jaké odškodnění má nárok rodina zesnulého zaměstnance?

Nejen pro zaměstnance, i pro vojáky a policisty a pozůstalé po nich

Obdobně podle stejných parametrů byly valorizovány i renty pro sirotky, vdovy a vdovce pozůstalé po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel. Takové renty dostávají pozůstalí, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. A to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. Nárok na rentu proto končí např. tím, že student přestane být nezaopatřeným dítětem, protože dostuduje a získá schopnost se živit sám.

Valorizace byly provedeny i u náhrad služebního příjmu pro příslušníky bezpečnostních sborů (policisty) a náhrady za ztrátu na výdělku pro vojáky nebo pro jejich pozůstalé.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ