Co dělat, když vám nepřiznali invalidní důchod?

26.07.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Aby bylo uznáno, že je daná osoba invalidní, musí být její pracovní schopnost snížena alespoň o 35 %. Co ale dělat, pokud vám invalidní důchod není přiznán? Můžete se odvolat? A pokud ano, jak?

Běžně může dojít k situacím, kdy je daný člověk dlouhodobě nemocný nebo po těžkém úrazu, který mu znemožňuje naplno využívat svůj pracovní potenciál. Pokud se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kdy se osoba nachází v pracovní neschopnosti, je vhodné na příslušné OSSZ podat žádost o invalidní důchod. Bohužel se ale může stát, že jí invalidita vůbec není přiznána, anebo je, ale bez nároku na výplatu důchodu. Co v takovém případě dělat?

V článku se dozvíte:

O kolik se musí snížit pracovní schopnosti pro nárok na invaliditu?

  • Pro invaliditu prvního stupně je to pokles o 35 až 49 %,
  • pro invaliditu druhého stupně je to pokles o 59 až 69 %,
  • pro invaliditu třetího stupně je to pokles o 70 % a více.

Podle čeho je invalidita posuzována?

Kvůli posuzování invalidity vám musí ošetřující lékař zpracovat podklady o vašem zdravotním stavu. Ty pak dodáte příslušné OSSZ včetně lékařských zpráv a nálezů. Potřeba bude také vyplnit tzv. profesní dotazník, ve kterém uvedete informace o všech vykonaných zaměstnáních anebo výdělečných činnostech. Dotazník zašle přímo OSSZ. O invaliditě pak rozhoduje posudkový lékař OSSZ, kterému pomáhají přílohy a kapitoly ve vyhlášce č. 359/2009.

Do vyhlášky můžete na internetu nahlédnout i přímo vy. Kapitoly jsou zde řazeny dle druhu zdravotního problému. V tabulkách pak můžete najít přímo svou diagnózu a v posledním sloupci se můžete dozvědět, o kolik se snižuje pracovní schopnost. Nicméně každý žadatel je posuzován vždy individuálně, mezi hodnotící kritéria patří především věk, pokles pracovní schopnosti, profese a zaměstnání.

Čtěte také: Jak zažádat o invalidní důchod?

Pokles pracovní schopnosti o méně než 35 %

Pokud vám bylo z OSSZ zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o důchod, protože jste ani nebyli shledáni invalidními, můžete se do 30 dnů od doručení odvolat písemným podáním námitky u OSSZ. Můžete také v rámci odvolání požadovat i přezkoumání zdravotního stavu, ale to budete muset doložit nové lékařské zprávy. O námitkách pak ČSSZ rozhoduje ve lhůtě do 60 dnů. Lhůta se však může prodloužit i nad rámec, vše bude záležet na okolnostech konkrétního případu. Je navíc možné, že vás ČSSZ přímo vyzve, abyste se k situaci písemně vyjádřili a sami popsali svůj zdravotní stav.

Pokud byste pak nesouhlasili s výsledkem námitkového řízení, můžete podat správní žalobu k soudu.

Samozřejmě ale také můžete žádost o invalidní důchod podat znovu, ale s novými lékařskými zprávami.

Zamítnutá žádost o invalidní důchod: co dělat

Zdroj: Depositphotos

 

Přiznání invalidity bez nároku na výplatu důchodu

Invalidita vám může být sice přiznána, ale i bez nároku na výplatu invalidního důchodu, i kdybyste měli snížené pracovní schopnosti o více než 70 %. Stává se to v případech, kdy žadatel nesplňuje potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod. Abyste invalidní důchod dostali, potřebujete být účastníkem na sociálním (důchodovém) pojištění alespoň v délce závislé na vašem věku.

  • Žadatel ve věku do 20 let musí mít nutnou dobu pojištění méně než 1 rok.
  • Žadatel ve věku od 20 do 22 let musí mít nutnou dobu pojištění 1 rok.
  • Žadatel ve věku od 22 do 24 let musí mít nutnou dobu pojištění 2 roky.
  • Žadatel ve věku od 24 do 26 let musí mít nutnou dobu pojištění 3 roky.
  • Žadatel ve věku od 26 do 28 musí mít nutnou dobu pojištění 4 roky.
  • Žadatel starší 28 let musí mít nutnou dobu pojištění 5 let v posledních 10 letech před vznikem invalidity.

Žadatel starší 38 let (pokud nesplní podmínku 5 let potřebné doby pojištění v posledních 10 letech) může podmínku splnit také, jestliže byl účasten na pojištění 10 let v posledních 20 letech.

Čtěte také: Nepřiznání invalidního důchodu v příkladech

Co dělat, když nemáte splněnou potřebnou dobu pojištění?

I zde se můžete odvolat, ale prakticky zbytečně, protože z hlediska nesplnění doby pojištění na invalidní důchod zkrátka nemáte nárok. Anebo můžete udělat něco jiného. Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, můžete dobu pojištění, kterou potřebujete splnit, doplnit zaměstnáním, které zakládá účast na sociálním pojištění.

Čtěte také: Jak pracovat s invalidním důchodem aneb Pracovní možnosti invalidních osob

Pokud jste však natolik zdravotně omezeni, že pracovat nemůžete, běžte na úřad práce a zařaďte se do evidence uchazečů o zaměstnání a zažádejte o podporu v nezaměstnanosti, pokud vám na ni vzniká nárok. Po dobrání podpory lze zůstat i nadále na pracáku, lékař vám případně může napsat i pracovní neschopnost, jste-li na tom zdravotně vážně zle, během ní však nebudete pobírat nemocenské dávky. Jako nezaměstnaní totiž už nejste nemocensky pojištěni. Pokud navíc od DPN žádáte až po dobrání podpory, nejste ani v ochranné lhůtě.

Doba strávená na ÚP pak spadá mezi náhradní doby pojištění pro nárok na důchod. Pokud byl nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci, bude se počítat celá doba strávená v evidenci ve výši 80 %. Pokud nebyla pobírána ani jedna z podpor, do důchodu se budou počítat 3 roky, a to 1 do 55 let a 2 po 55 letech..

Po získání potřebné doby pojištění a za předpokladu, že se váš zdravotní stav nijak nezlepšil, můžete o invalidní důchod zažádat zase.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 54 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY