Nepřiznání invalidního důchodu v příkladech

04.02.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Podívejme se v několika vybraných praktických příkladech, kdy nelze pobírat invalidní důchod na účet. 

Pro přiznání invalidního důchodu musí být žadatel uznán invalidním v prvním, druhém nebo třetím stupni a současně musí získat alespoň minimální dobu pojištění.

O invalidní důchod se žádá na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Nepřiznání invalidního důchodu: doba pojištění

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoká je minimální doba pojištění?

Potřebná minimální doba pojištění se liší dle věku a činí: do 20 let méně než jeden rok, ve věku od 20 do 22 let jeden rok, ve věku 22 let až 24 let dva roky, ve věku od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a u občanů starších 28 let potom pět let. Pojištěnci starší 38 let splňují podmínku minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. 

Složitá finanční situace podmínky nesnižuje

Přiznání či nepřiznání invalidního důchodu tedy v žádném případě neovlivňuje příjmová, majetková či rodinná situace žadatele o invalidní důchod. Ani občané s více dětmi pracující např. za minimální mzdu nejsou při posuzování žádosti o invalidní důchod nijak zvýhodněni. Podmínky pro přiznání invalidního důchodu jsou pro všechny žadatele stejné.

Příklad 1) Nepodání žádosti o invalidní důchod

Paní Simona (48 let) má zdravotní problémy, protože si však o invalidní důchod písemně nepožádala na místně příslušné OSSZ, tak nemůže invalidní důchod dostávat na účet. Při zdravotních problémech je tedy vhodné si o invalidní důchod požádat. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být o invalidní důchod žádáno v budoucnu znovu, pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu.

Příklad 2) Malé zdravotní problémy

Pan Ladislav si požádal o invalidní důchod, ale neúspěšně, neboť jeho zdravotní problémy nejsou dostačující k přiznání invalidity. Na základě podané žádosti o invalidní důchod je zdravotní stav žadatele o invalidní důchod posouzen posudkovým lékařem. Někteří žadatelé o invalidní důchod, stejně jako pan Ladislav, mají sice zdravotní problémy, ale jejich rozsah není dle posouzení posudkového lékaře dostatečný ani pro přiznání invalidity prvního stupně. Invalidita prvního stupně je přiznána, jestliže pracovní schopnost poklesla alespoň o 35 %.

 

Příklad 3) Pobírání starobního důchodu

Paní Andrea je v řádném starobním důchodu a má zdravotní problémy. Paní Andrea již pobírá starobní důchod a nemůže tedy ke svému starobnímu důchodu pobírat ještě invalidní důchod, přestože má závažné zdravotní problémy. Souběh starobního důchodu a invalidního důchodu není možný. Paní Andrea je finančně zajištěna pobíráním starobního důchodu.  

Tip: Vypočítejte si, kdy jít do starobního důchodu

Příklad 4) Nedostatečná doba pojištění

Pan Roman (32 let) je uznán invalidním ve druhém stupni, přesto nemůže dostávat invalidní důchod na účet, neboť nesplňuje zákonnou podmínku získané minimální doby pojištění. Minimální doba pojištění se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat alespoň dobu pojištění v rozsahu pěti let v posledních 10 letech. Pan Roman minimální dobu pojištění nezískal z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu.

Čtěte také: Pracovní možnosti u invalidních důchodců

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 60 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY