Když smrt zavítá na pracoviště: Na jaké odškodnění má nárok rodina zesnulého zaměstnance?

15.02.2021 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zaměstnanec, který zemře v důsledku pracovního úrazu, si toho na zaměstnavateli už moc nevezme, ale jeho příbuzní mají nárok na jednorázové odškodnění citové bolesti, jakož i na pravidelnou rentu, pokud je zaměstnanec vyživoval. Oba typy odškodnění byly od 1. ledna 2021 zvýšeny a dosáhne na ně více lidí.

I když se na pracovišti dodržují všechna bezpečnostní pravidla, smrt nechodí po horách, ale po lidech a může je navštívit i na jejich pracovišti. Zaměstnanec v důsledku nešťastné události může utrpět pracovní úraz, jemuž podlehne. Na odškodnění pak mají nárok jeho pozůstalí. Platí to, i když zaměstnanec zemřel v důsledku nemoci z povolání.

Do loňského roku (2020) dostávali v takovém případě manželka zaměstnance resp. manžel zaměstnankyně nebo registrovaný partner resp. partnerka, nezaopatřené dítě a rodiče sdílející společnou domácnost se zaměstnancem 240 000 Kč. A to každý z nich. Jen pokud byli na živu oba rodiče zaměstnance a hospodařili se zaměstnancem ve stejném bydlišti, museli se o tuto částku podělit na půl. Pokud tyhle podmínky splňoval jen jeden rodič, získával pak celou částku on sám. Není to málo peněz, ale je to méně, než dostávají pozůstalí podle občanskoprávních pravidel, třeba když někdo zemře při někým zaviněné autohavárii, od pojišťovny, u níž byl škůdce pojištěn, měl povinné ručení. Proto i odškodnění smutku ze ztráty blízkého člověka podle zákoníku práce bylo od 1. ledna 2021 zvýšeno, a to docela výrazně.

Zvýšení odškodnění za smutek, za bolest ze ztráty blízkého člověka

Pro rok 2021 činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 692 300 Kč. Navíc na ni dosáhne nově více lidí. Nadále na ni (stejně jako doposud), ale ve vyšší částce, má nárok manžel nebo manželka a registrovaný partner nebo partnerka a nezaopatřené děti. Nově ji však získá i zaopatřené dítě čili i dospělé resp. zajištěné výdělečně činné dítě zaměstnance. Odškodnění tak už není jen pro děti nezletilé nebo studenty připravující se soustavně studiem na budoucí zaměstnání.

A dále náhradu získá i jiná osoba, jak říká zákon: v poměru rodinném nebo obdobném, která újmu (smrt) zaměstnance pociťuje jako vlastní újmu. Míří se především na druha a družku. Svůj vztah a újmu však musejí prokázat.

Stejně jako dosud náhradu dostávají také rodiče zaměstnance. Je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich (jen) polovina částky. To se nezměnilo, ale už se nevyžaduje podmínka sdílení domácnosti se zemřelým zaměstnancem. Vůbec tak nyní nezáleží na tom, kde žil zaměstnanec a kde žijí jeho rodiče.

TIP: Jak na odškodnění za úraz na chodníku?

Valorizace odškodnění pozůstalých při pracovním úrazu 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Pravidelná valorizace

Výše odškodnění už nebude stanovena pevnou částkou v zákoníku práce jako doposud, ale bude se měnit pro každý nový kalendářní rok. Toto jakési bolestné pro pozůstalé bude činit dvacetinásobek statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním hospodářství. Tato veličina se bude vyhlašovat koncem každého kalendářního roku, aby mohla být určena částka odškodnění pro následující kalendářní rok.

TIP: Pracovní úraz během home office: Je nárok na odškodnění?

Renty pro vyživované

Ti, které zaměstnanec vyživoval nebo byl povinen vyživovat, získávají k jednorázovému odškodnění navíc pravidelnou měsíční rentu. A to náhradu nákladů na výživu pozůstalých, která je určena především vdovám, vdovcům a sirotkům po zaměstnanci, ale není vyloučeno, aby jí získali i další osoby, např. rodiče zaměstnance, pokud je musel pro zdravotní handicap či sociální slabost zaměstnanec živit.

Pravidelná renta je určena na úhradu nákladů živobytí, jednorázové odškodnění kompenzuje nehmotnou újmu.

Renta není pro každého stejná jako jednorázová náhrada, je odvozena od výše výdělku, kterého dosahoval zaměstnanec, ale i náhrady nákladů na výživu pozůstalých byly pro rok 2021 valorizovány. A to tím způsobem, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet renty byl navýšen o 7,1 %. Renty se poskytují nanejvýš do doby, po které by výživné poskytoval sám zemřelý zaměstnanec, takže např. nezaopatřené děti na ni ztrácejí nárok dokončením studia. Ostatní na ni ztrácejí nárok nepozději v kalendářním měsíci,ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

TIP: Na jaké dávky máte nárok po smrti blízkého?

Náklady na pohřeb

Dříve se vyplácela náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem do výše 20 000 Kč. Ani tato částka už nebude stanovena pevnou částkou v zákoníku práce, ale bude se odvozovat od průměrné mzdy v národním hospodářství jako její jedenapůlnásobek. Pro rok 2021 činí 52 000 Kč. Nezměněno je ovšem pravidlo, že od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné (sociální dávka vyplácená v rámci systému státní sociální podpory).

Čtěte také: Kolik stojí pohřeb?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ