Aukro či Vinted budou mít nově povinnost vůči finančnímu úřadu, jak se to projeví?

26.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Prodáváte zboží na internetu? Anebo rovnou provozujete platformu, která uživatelům umožňuje nakupovat a prodávat? Nově to budete muset hlásit finančnímu úřadu.

Nový návrh zákona implementuje do českého právního řádu směrnici Rady 2021/514/EU, která zavádí oznamovací povinnost provozovatelům platforem sdílené ekonomiky. Nově budou muset finančnímu úřadu hlásit uskutečněné prodeje.

Dozvíte se:

Co budou provozovatelé nahlašovat?

Vznikne povinnost nahlásit příjmy, které přes platformu realizují prodejci. Tato novota pro ČR vznikla z pera EU s tím, že si členské státy tyto informace vyměňují. Pravidla se navíc vztahují nejen na provozovatele v EU, ale i mimo ni.

Platformou se pro tyto oznamovací účely pak rozumí software, který umožňuje spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem obchodu, resp. tedy protiplnění. Aby se na provozovatele platforem vztahovala povinnost plynoucí ze směrnice EU, musí platforma poskytovat:

  • nemovitou věc – patří sem obytná nemovitá věc, ale i nemovitost sloužící k podnikání, parkovací místo, byty a další nemovité věci včetně jejich částí,
  • dopravní prostředek – sem můžeme zařadit především možnost využití dopravního prostředku bez řidiče,
  • osobní službu – za takovou službu je považována možnost využití dopravního prostředku s řidičem a dále také práce fyzické osoby, která je založená na čase nebo úkolu. Zde pak není podstatné, jestli je služba poskytována ve fyzickém prostředí, nebo online,
  • prodej zboží – zejména se jedná o prodej hmotných věcí a zvířat.

Novota tedy např. ohledně inzerování zboží postihne např. Aukro, Vinted a různé internetové bazary, kde uživatelé nabízejí věci k prodeji dalším uživatelům.

Čtěte také: Jak získat při nakupování v e-shopu větší slevu

Oznámení FÚ o prodejích na platformách

Zdroj: Depositphotos

 

Kdo je myšlen jako provozovatel platformy?

Za provozovatele platformy je v tomto případě považována právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která uzavírá s osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci provádějí oznamovanou činnost.

Oznamovací povinnost se pak netýká zaměstnanců oznamujícího provozovatele, kteří provozují platformu, nebo právnické osoby, která by byla propojená s oznamujícím provozovatelem.

Od kdy bude směrnice účinná?

Směrnice Evropské unie vstoupí v platnost již od 1. ledna 2023. Čeští provozovatelé se tedy budou muset od příštího roku ohlásit k oznamovací povinnosti.

Čtěte také: Jak a kde sledovat zásilky ze zahraničí

Kdy budou provozovatelé oznamovat prodeje?

Oznámení o oznamovacích prodejích budou muset provozovatelé učinit do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po oznamovacím období, za které je podáváno. Oznamovacím obdobím je myšlen kalendářní rok. Za rok 2023, kdy se tedy sdílená ekonomika začne řešit tímto způsobem, bude lhůta pro podání oznámení do 31. ledna 2024.

Kam a jak se registrovat a podávat ohlášení?

Všechna podání, tedy i včetně registrace, ohlášení nebo oznámení, se budou podávat online prostřednictvím portálu Moje daně. V systému na to bude autentizovaná zóna s tím, že místně příslušným správcem daně pro plnění povinnosti bude Specializovaný finanční úřad.

Čtěte také: Jak je to s DPH a clem u zásilek z AliExpressu

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ