Zkoušíte se vyhnout placení za parkování? Stejně si vás dohledají a postihu se nevyhnete

08.12.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Překrýt si registrační značku a vyhnout se tak pokutě? Riskujete odtah vozidla, botičku a navrch správní řízení pro spáchání přestupku.

Placené parkování je věčným tématem, zvláště ve větších městech. Míst na parkování je prakticky permanentní nedostatek, ať už pro rezidenty, nebo pro návštěvníky, a není proto divu, že neplacených parkovacích míst je opravdu jako šafránu. Většinou se proto hlavně ve větších městech setkáte se zónami placeného stání.

Zdroj: Shutterstock

Řadě řidičů se to ale nelíbí. Například jezdí do centra města často pracovně a nevyhovuje jim, že za každou návštěvu dají několik desítek až stovek korun jen za parkování. Nebo jim cena za parkování přijde obecně příliš vysoká a nehodlají ji platit. Vzniká proto spousta řidičů vykuků, kteří zkoušejí na systém placeného parkování vyzrát.

Překrytí SPZ a parkování nakřivo

Řidiči řeší placené parkování v podstatě třemi způsoby. Buď jej zaplatí, nebo spoléhají, že na ně nikdo nepřijde. Třetím případem jsou ti, kteří zkouší různé finty, jak se placení parkování vyhnout. Všechny se přitom točí kolem toho, jak zařídit, aby je nenasnímalo monitorovací vozidlo.

Můžete se dočíst například o řidičích, kteří si poznávací značku překryjí. Například hadrem, dekou, nebo kusem prkna. Najdou se i tací, kteří ve snaze tvářit se, že jde o vyšší moc, překryjí část SPZ listem ze stromu. Při případných tahanicích by se pak zkoušeli odvolávat na to, že list spadl a uchytil se na poznávací značce sám, řidič o ničem nevěděl. Najdou se ale i tací, kteří si část SPZ překryjí například vlastní vizitkou.

Někteří jdou ještě dál a parkují jaksi nakřivo. Při podélném stání stojí v zóně jen jednou polovinou auta. Tou druhou v podstatě překážejí v silnici. Údajně má toto zabránit kontrolnímu vozidlu, aby je nasnímalo.

Tip: Kdy dostanete za špatné parkování několik pokut a kdy jen jednu?

Dopouštíte se přestupku

Podobným jednáním se ale dopouštíte přestupku. Pokud totiž provozovatel vozidla nechá stát motorové vozidlo se zakrytou či pozměněnou registrační značkou, dopouští se tím přestupku podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:


§ 83 zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

o) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu.

 

§ 38 zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích

(1) Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,

c) na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla.


A je jedno, zda vozidlo stojí v zóně placeného stání, nebo mimo ni. A pokud vám na podobné jednání přijdou, nejde už jen o přestupek ve smyslu neplaceného parkování, ale také o přestupek, kdy jste nechali vozidlo stát se zakrytou či upravenou SPZ.

Snímání aut v praxi

Ony zaručené finty proto až tak zaručené nejsou. V praxi navíc není těžké dohledat, kdo je provozovatelem vozidla, a následně s ním situaci řešit.

Představte si modelovou situaci. Jedete na návštěvu za kamarádem do Prahy. Kamarád bydlí v ulici, ve které je parkování placené, a ani nikde v okolí není možné zaparkovat bezplatně. Vy se rozhodnete zaparkovat u kamaráda před domem, ale parkování nezaplatit a řešit situaci pomocí rad z internetu, abyste ušetřili. Takže buď doufáte, že na vás nepřijdou, nebo značku něčím zakryjete, případně zaparkujete nakřivo.

Během vaší návštěvy ale ulicí projede monitorovací vozidlo, a to hned několikrát.

Nespárovaná auta se hlásí

Monitorovací vozidla provozuje Technická správa komunikací Praha, která je zároveň správce zón placeného stání v rámci Prahy. Ta navíc začátkem listopadu začala do svého vozového parku zařazovat nová monitorovací auta, která budou na podobné řidiče lépe připravena.

Nová vozidla totiž snímají celou ulici 3D kamerami. Díky tomu tak mohou sbírat data například o tom, že je na silnici výtluk, že dopravní značení spadlo či zcela zmizelo apod. A totéž platí i u dat z monitoringu vozidel. Monitorovací vozidlo projede ulicemi dle denního plánu a nasnímá je ve 3D, přičemž díky tomu zaznamená i přesnou GPS jednotlivých vozů. Následně TSK tato data zpracuje a propojí je s centrálním informačním systémem, který funguje od roku 2016 a je propojen i s registrem vozidel.

A právě tady nastává v celém procesu důležitý moment. Ve standardním případě se vaše nasnímané vozidlo spáruje v centrálním informačním systému s informací, že máte zaplaceno za parkování. Pak je vše v pořádku a celá věc tím končí.

Pokud proces tímto způsobem neproběhne, dojde k chybové hlášce. Ta může mít mnoho příčin, ale TSK je nezkoumá. Technická správa komunikací totiž data jen sbírá a následně odesílá příslušným orgánům. Sama žádné pokuty ani postihy neuděluje. Jakmile proto u nějakého vozidla vyskočí chybová hláška, předá TSK tuto informaci společně se záznamem ulice z toho dne na městskou policii pro podezření na přestupek.

Tip: Kdy vás za nepřeparkování při blokovém čištění čeká pokuta a kdy přimhouří oko?

Individuální posouzení, k čemu vlastně došlo

Městská policie si data přebere a následně se jimi zabývá. „Data v elektronické podobě od společnosti TSK pak městská policie zpracuje a vyhodnocuje a v případě, kdy se potvrdí podezření z přestupku, toto oznámí příslušným správním orgánům,” uvádí Jiřina Ernestová, tisková mluvčí Městské policie hlavního města Prahy.

To znamená, že si policie prohlédne záznamy z daného dne a prohlédne si na záznamu auta, u kterých došlo k chybové hlášce. A následně vše individuálně posuzuje. Chybová hláška totiž může mít mnoho příčin. Například chybu v systému, kdy vy sice máte zaplaceno, ale systém platbu špatně zaevidoval. Nebo máte zaplaceno, ale došlo k zakrytí SPZ omylem, což je na záznamu i vidět, takže nedošlo ke spárování vozidla s platbou. Tyto případy se vyřeší poměrně snadno a městská policie situaci vyhodnotí tak, že k přestupku nedošlo.

Pokud ale využijete nějaké výše zmíněné triky, postihu se nevyhnete. Překrytí SPZ například hadrem, prknem či vlastní vizitkou apod. totiž těžko není úmyslné. Městská policie tudíž situaci může vyhodnotit jako přestupek a pošle celou situaci do správního řízení.

I přes částečně překrytou poznávací značku je navíc už dnes systém schopen dohledat vozidlo i jeho provozovatele. Pokud je částečně či zcela překryta jedna značka, monitorovací vozidlo už dnes umí nasnímat obě značky. Pokud si ji částečně překryjete, systém už dnes i tak umí v registru vozidel dohledat, komu auto patří, a to podle dalších poznávacích znaků. I když si poznávací značku částečně přelepíte, aby vypadala jako jiná SPZ, a zrovna se trefíte do nějaké existující, nevyhnete se postihu. V registru vozidel totiž nedojde ke spárování, protože vaše vozidlo a vozidlo, za nějž se pozměněnou SPZ vydáváte, nejsou totožná vozidla. Nebude pravděpodobně souhlasit značka ani barva vozidla.

Tip: Řidiči pozor, zvýší se pokuty za vážné dopravní přestupky a změní se bodový systém

Všimnout si ale mohou i jiní

Do hledáčku se ale můžete dostat i jinak, ač byste to možná nečekali. Řidič monitorovacího auta si může všimnout, že jste si SPZ něčím zakryli. Pokud si všimne, může tuto situaci nahlásit městské policii, která následně na místo vyšle strážníka a ten situaci prověří. Situaci zaeviduje a postoupí k dalšímu řešení z podezření na přestupek.

Můžete mít i tu smůlu, že strážník městské policie bude mít v dané ulici zrovna pochůzku a všimne si vaší zakryté SPZ i bez toho, aby mu situaci nahlásil řidič monitorovacího vozidla.

Anebo vás mohou nahlásit rezidenti z příslušné ulice. „Strážníci řeší problémy v zónách placeného stání především na základě oznámení obecně, prioritně oznámení na tísňovou linku 156, nebo v rámci běžné hlídkové činnosti,“ dodává Jiřina Ernestová.

Proč by rezidenti řešili cizí auta? Odpověď je jednoduchá. Parkovacích míst je málo a každý, kdo zabírá místo a zároveň se snaží vyzrát na systém, aby nemusel za parkování platit, může být trnem v oku rezidentům, kteří už tak bojují o parkovací místa mezi sebou.

Snadno se tak může stát, že vaši zakrytou poznávací značku vám všímavý rezident jednoduše odkryje, aby vás kontrolní vozidlo nasnímalo.

Auto vám mohou i odtáhnout

Pokud městský strážník při své pochůzce (ať už běžné, či na základě oznámení) objeví vaše vozidlo s překrytou SPZ, může postupovat několika způsoby. „Strážníci by oprávněnost parkování prověřili na RZ v druhé části vozu, kde zpravidla k přelepování/překrývání nedochází (děje se tomu většinou v místech, která jsou nasměrována na mobilní monitoring), a případný přestupek – neoprávněné stání v zóně placeného stání – by řešili standardním způsobem. Tzn. mohou nařídit v tzv. modrých zónách odtah vozidla, obecně pak přiložit TPZOV (tzv. botičku), či podezření na přestupek oznámit příslušnému správnímu orgánu,“ dodává Jiřina Ernestová.

Odtah či botičku tedy dostanete za neoprávněné stání v placené zóně. U samotného překrývání značek ale strážník nemůže situaci na místě věrohodně posoudit a rozhodnout, zda se jedná o porušení zákona, zda jde o čin vlastníka, nebo provozovatele atd. Proto celou věc primárně zadokumentuje a oznámí příslušnému správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku. A pak je na správním orgánu, jak následně věc posoudí, prokáže a jakou sankci případně uloží. Za pozměňování značky v současné době hrozí pokuta až 10 000 Kč.

Tip: Nezaplatíte pokutu za dopravní přestupek, přijdete o registrační značky. Vzít je teď mohou i celníci

Stojícího vozidla se pravidla netýkají?

V rámci správního řízení se pak provozovatel vozidla musí sám obhájit, proč jednal, jak jednal. Pokud provozovatel nebyl ten, kdo takto vozidlo umístil, je na něm, zda se rozhodne sankci uhradit a dál se věcí nezabývat, nebo zda správnímu orgánu prozradí, kdo měl vozidlo tehdy půjčené.

Tip: Půjčíte kamarádovi auto a on překročí rychlost. Komu se připíšou body?

V rámci obhájení svého chování někdy řidiči zkoušejí další fintu. Hájí se tím, že v silničním zákoně stojí následující věta:


§ 125c zákona o provozu na pozemních komunikacích

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

1. jehož tabulka registrační značky je zakrytá, nečitelná, nebo upravená tak, že je znemožněna nebo podstatně snížena její čitelnost.


A argumentují tím, že stojící vozidlo není vozidlem v pohybu, tudíž nemůže přestupek vzniknout. Taková argumentace je ale úplně mimo. „Vozidlo v provozu je i vozidlo ‚v klidu‘. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by možné řešit neoprávněné parkování,“ uvedl pro Finance.cz Martin Brychta, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR.

S podobným argumentem tedy ve správním řízení neobstojíte.

 

Autor článku

Veronika Doskočilová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: Spotřebitel