Jak je to s výplatou, když nastanou překážky v práci na straně zaměstnavatele?

13.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Na jaké peníze mají nárok zaměstnanci, když nepracují, protože zaměstnavatel musel přerušit provoz? Ukážeme, jak je to při povodni, vichřici, poruše výroby, nezájmu o výrobky a služby apod.

Náplní pracovního poměru je, že zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci práci dle sjednaného druhu práce (v pracovní smlouvě) a zaměstnanec osobně podle pokynů zaměstnavatele takovou práci pro zaměstnavatele koná. Jenomže mohou nastat různé okolnosti, kdy tyto závazky plnit z jedné či druhé strany nelze, a to z důvodu překážek v práci. Překážky v práci mohou nastat jak na straně zaměstnance, např. pracovní neschopnost, tak na straně zaměstnavatele. U zaměstnavatele půjde o různé provozní obtíže a komplikace.

Na straně zaměstnavatele rozlišuje zákoník práce dva základní okruhy překážek v práci, a to jednak prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a jednak tzv. jiné překážky.

Dozvíte se:

Provozní potíže zaměstnavatele nelze řešit neplaceným volnem pro zaměstnance

Zaměstnanci mají během překážek v práci na straně zaměstnavatele nárok na různě vysokou náhradu mzdy, i když nepracují. V době překážek v práci na straně zaměstnance nesmí zaměstnavatel vnutit zaměstnancům neplacené volno. I kdyby to udělal, nebo i kdyby ho přijali zaměstnanci dobrovolně, stejně mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy. Dohoda o neplaceném volnu je totiž nulitní.

Čtěte také: 11 příplatků, na které můžete mít v práci nárok

Technické důvody přerušení práce nebo živelní pohroma: 80 či 60 % výdělku

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro tzv. prostoje čili pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami (a nebyl-li převeden na jinou práci), má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. Tyto zásady budou dopadat na situace, kdy případně dojde ve firmách k přerušení provozu z důvodu nedostatku plynu či ropy, tedy nafty a benzínu.

Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (to je problém zvláště na stavbách, může tomu být v zemědělství) nebo živelní událostí (třeba vichřicí, záplavou, což může postihnout kteréhokoliv zaměstnavatele) a nebyl-li převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Náhrada mzdy při přerušení práce z vysloveně provozních důvodů je vyšší, než je-li důvodem uzavření provozu vyšší moc. Zřejmě se předpokládá, že poruchu na výrobních prostředcích, špatné zásobování si mohl zaměstnavatel tak trochu nebo i více zavinit sám, třeba špatným výběrem smluvních a obchodních partnerů.

Čtěte také: Kdy máte nárok na placené volno při překážkách na straně zaměstnance?

Náhrada mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele

Zdroj: Depositphotos

 

Částečná nezaměstnanost

O (jinou) překážku v práci na straně zaměstnavatele jde i v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v plném rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Této situaci se říká částečná nezaměstnanost. Pokud s tím souhlasí odbory, jestliže u privátní firmy působí odborová organizace, stačí, když zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům 60% náhradu mzdy. Pokud odbory u zaměstnavatele nejsou, může o tom rozhodnout sám a vydat o tom vnitřní předpis.

TIP: Jiné důležité osobní překážky v práci

Jiné-další překážky v práci na straně zaměstnavatele: 100 % výdělku

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele než prostoje (technické a provozní obtíže) či vyšší moc (nebo částečná nezaměstnanost), má nárok plnou mzdu. Vlastně někdy dokonce ještě na víc – má totiž nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. A ta může dosáhnout i na více než běžná mzda, protože do průměrného výdělku se počítají i předchozí odměny a prémie. Na minimálně 100 % mzdy není nárok, pouze když je uplatněno konto pracovní doby.

Konto pracovní doby je zvláštní způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva zaměstnavatele s odbory nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Zaměstnavatel přiděluje zaměstnancům práci podle potřeby, pracovní doba se může v jednotlivých týdnech lišit. A tak se potřeba méně práce v určitém období dorovná vyšším objemem práce jindy.

O překážku v práci, při níž je nárok na 100 % mzdy, jde ve všech ostatních situacích, kdy zaměstnavatel z jakéhokoliv jiného dalšího důvodu nepřiděluje zaměstnancům práci, pokud nejde o zmíněný prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí ani částečnou nezaměstnanost. O takovou překážku v práci jde např. i při uzavření provozu z důvodu hygienických, protipandemických opatření apod.

Pracovní cesty

Na 100% náhradu mzdy má zaměstnanec nárok i za pracovní cestu, když nepracuje, nevykonává svou práci, ale z důvodu vyslání na pracovní cestu během své běžné pracovní doby např. cestuje do místa vyslání.

Čtěte také: Služební cesta: co všechno se proplácí

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ