Když teď nemůžete pracovat, máte nárok na náhradu mzdy?

18.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Z důvodu uzavření mnoha obchodů, ale i restaurací zůstalo mnoho zaměstnanců doma anebo pracují podstatně méně. Na co mají v takové situaci nárok?

Ti, kteří mohou, pracují pouze z domu. Některé osoby jsou však v karanténě anebo z důvodu uzavření škol pečují doma o dítě, jiní jsou sami rovnou na nemocenské. Najít však můžeme i takové zaměstnance, kteří aktuálně nepracují vůbec, protože místo výkonu jejich práce je kvůli nařízení Vlády zavřené a home office si vzít nemůžou. Na jakou výplatu mají nárok?

Karanténa nebo práce z domu?

O tom, jak je placená karanténa, nemocenská nebo ošetřovné, jsme psali v jednom z našich předchozích článků. Zaměstnanci, kterému byla nařízena 14denní karanténa, náleží 60 % průměrného hodinového výdělku, a to již od 1. dne karantény. Dále mají také zaměstnanci nárok na příspěvek v karanténě nebo izolaci za každý den, kdy měl zaměstnanec pracovat, a to až ve výši 370 Kč. Součet náhrady mzdy a příspěvku však nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku.

TIP: Vše o příspěvku v karanténě nebo izolaci

Zaměstnanec se se zaměstnavatelem však může dohodnout, že bude práci po dobu těchto 14 dní vykonávat z domu, pokud je to možné. V takovém případě nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdu nebo platu, příspěvek za izolaci/karanténu a ani na žádnou jinou dávku. Bude mu totiž náležet mzda nebo plat ve výši 100 %.

TIP: Ošetřovné pro OSVČ

Uzavření podniku nebo omezení provozu a náhrada mzdy

Zdroj: Shutterstock

Kolik dostanou zaměstnanci zavřených obchodů, restauraci nebo posiloven?

Dočasné uzavření anebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření, která byla provedena na základě mimořádných opatření, jsou brány jako jiné překážky na straně zaměstnavatele. Týká se to především aktuálně uzavřených obchodů, restaurací, posiloven atd. Podle zákoníku práce zaměstnancům těchto provozen náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 %.

Pokud by ale byla omezena poptávka nebo odbyt a zároveň byla náhrada mzdy upravena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, zaměstnanec bude mít nárok minimálně na náhradu mzdy ve výši 60 %. Podle § 209 ZP může dohodu nahradit i vnitřní předpis.

Stejná pravidla pro nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % nebo 60 % platí i v situaci, kdy k dočasnému uzavření podniku anebo omezení provozu dojde z důvodu omezení poptávky po poskytovaných službách, omezení odbytu nebo výrobku.

Uzavření nebo omezení provozu kvůli uzavření obce

Nemusí se jednat pouze o uzavření obce. Jde o všechny situace, kdy došlo k dočasnému uzavření anebo omezení provozu na základě mimořádného opatření, které vydal orgán ochrany veřejného zdraví. V rámci zákona je takové opatření bráno jako překážka v práci na straně zaměstnance, který je tedy v karanténě. Na náhradu mzdy bude mít nárok do 14. dne. Pokud by omezení nebo uzavření pokračovalo déle, od 15. dne má nárok na nemocenské dávky.

Nepřidělování práce zaměstnancům a mzda

Zde je třeba rozlišit, z jakého důvodu k nepřidělování práce zaměstnancům dochází. Náhrada mzdy se totiž v obou případech liší. Tak či tak vždy jde na základě zákoníku práce o překážku na straně zaměstnavatele.

  • nepřidělování práce z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců – k tomu může dojít důsledkem pracovníků v karanténě, pracovní neschopnosti či na ošetřovném. Zbylým zaměstnancům bude náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 %.
  • nepřidělování práce kvůli výpadku dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů – pracovníci mají nárok na náhradu mzdy nejméně ve výši 80 %.
 

Zdroj: MPSV

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DANĚ