Jak je placená nařízená karanténa?

09.09.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Budete muset do povinné čtrnáctidenní karantény? Když je ale zaměstnanec v karanténě, má nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky? A co OSVČ?

Byli jste ve styku s nakaženým a následně budete muset strávit 14 dní v karanténě, ale na home office pracovat nemůžete? Přečtěte si, jak je nařízená karanténa placená a o příspěvku v karanténě nebo izolaci.

Náleží během karantény náhrada mzdy?

Dočasná pracovní neschopnost, ale i nařízená karanténa jsou dle § 191 zákoníku práce důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, během kterých jej musí zaměstnavatel povinně omluvit.

Zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa, náleží prvních 14 dnů náhrady mzdy nebo platu (již od 1. dne karantény), jestliže splňuje podmínky nároku na nemocenské dávky. 

Náhrada mzdy nebo platu bude náležet za pracovní dny, ale i za svátky, za které zaměstnanci vzniká nárok na náhradu mzdy, popř. nedochází ke krácení mzdy za tyto dny.

Jak je placená nařízená karanténa: náhrada mzdy 

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoká je náhrada mzdy při karanténě?

Zaměstnanci v karanténě mají stejně jako v případě pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného hodinového výdělku, který se pro účely výpočtu upraví (redukuje) podobně, jako je tomu u denního vyměřovacího základu při výpočtu nemocenských dávek. Náhrada se pak zaokrouhluje na haléře směrem nahoru. Vyplacena musí být v nejbližším pravidelném termínu, kdy se zároveň vyplácí i mzdy nebo platy.

Zvýšení nemocenské na 100 % z původních 60 % z důvodu covidu nakonec bylo zamítnuto.

Redukční hranice u náhrady mzdy 2021

1.

206,85 Kč

započítává se z 90 %

2.

310,28 Kč

započítává se z 60 %

3.

620,38 Kč

započítává se z 30 %

Příspěvek v karanténě a izolaci

Zaměstnanci mají dále nárok za období od 1. března na příspěvek za karanténu nebo izolaci, který náleží k náhradě mzdy. Příspěvek je ve výší až 370 Kč na den. Součet náhrady mzdy a celková výše příspěvku za všechny dny však nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku, jinak se příspěvek o rozdíl sníží.

Nárok na nemocenské dávky během karantény

Nárok na nemocenské dávky během karantény vzniká, pokud trvá déle než 14 kalendářních dnů. Osob, které jsou a budou v čtrnáctidenní karanténě, se tedy dávky nemocenského pojištění týkat nebudou. Leda že by se u nich karanténa prodloužila.

Osoby samostatně výdělečně činné mohou mít na nemocenské dávky v případě karantény (nebo neschopenky) nárok také. Podmínkou však je, že podaly přihlášku k nemocenskému pojištění a vykonávají samostatnou výdělečnost činnost na území ČR anebo mimo naše území za předpokladu, že splnily oprávnění vyplývající z právních předpisů ČR. Dále také jejich účast na nemocenském pojištění musí trvat alespoň 3 měsíce.

Podpůrčí doba nemocenského a výplata dávek

Podpůrčí doba neboli období, za které zaměstnanci náleží nemocenské dávky, začíná 15. den karantény nebo DPN (platí i pro OSVČ). Nejdéle je však lze vyplácet 380 kalendářních dnů ode dne nařízení karantény. Počítá se tedy i doba, kdy byl nárok na náhradu mzdy.

 

Jaká je výše nemocenské v karanténě?

Do 30. kalendářního dne trvání karantény má zaměstnanec nárok na 60 % z denního vyměřovacího základu. Od 31. do 60. dne se částka zvyšuje na 66 %. Od 61. dne až do konce nařízené karantény nebo pracovní neschopnosti budou zaměstnanci pobírat 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice pro nemocenskou 2021

1.

1 182 Kč

počítá se 90 %

2.

1 773 Kč

počítá se 60 %

3.

3 545 Kč

počítá se 30 %


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 63 krát

Články ze sekce: DANĚ