Od 1. ledna se zvýšil příspěvek v pěstounské péči

16.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte v pěstounské péči vnouče, synovce nebo neteř? V takovém případě se k vám už určitě dostalo, že se příspěvek v pěstounské péči od začátku roku zvýšil. O kolik?

Příspěvek v pěstounské péči je jednou z dávek pěstounské péče, o kterých pojednává zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dobré je vědět, že není určen všem pěstounům.

Dozvíte se:

Kdo má nárok na příspěvek v pěstounské péči?

Nárok na příspěvek mají osoby, které převzaly dítě do náhradní rodinné péče za předpokladu, že nejde o péči zprostředkovanou, jako je tomu u profesionálních pěstounů. V tomto případě se tedy jedná o příbuzné dítěte, zejména pak o prarodiče, tety, strýce, osoby blízké apod. Zprostředkovaní pěstouni pak mají na rozdíl od příbuzných nárok na odměnu pěstouna.

Čtěte také: Jak se v roce 2023 zvyšuje odměna pro profesionální pěstouny

Jak se určuje výše příspěvku v pěstounské péči?

Odměna pěstouna je závislá na výši minimální mzdy. S růstem minimální mzdy tedy bude docházet i k navýšení odměny pěstouna. U příspěvku v pěstounské péči je to podobné, s tím rozdílem ale, že zde je hlavním ukazatelem výše životního minima pro jednotlivce. To se několikrát zvyšovalo nejen vloni, ale k dalšímu nárůstu došlo ihned na začátku roku 2023. Životní minimum pro jednotlivce pak aktuálně činí 4860 Kč.

Výše příspěvku v pěstounské péči je součinem životního minima pro jednotlivce za každé dítě a stanoveného koeficientu. Koeficient je pak závislý nejen na počtu dětí v pěstounské péči, ale i na jejich zdravotním stavu v rámci závislosti na pomoci jiné osoby a dále ještě na tom, kdo dítě převzal do náhradní rodinné péče. Méně peněz v této situaci dostávají prarodiče dítěte. U těch totiž dochází ke snížení koeficientu kvůli subsidiární vyživovací povinnosti.

TIP: Formuláře žádostí o dávky pěstounské péče

Výše příspěvku v pěstounské péči 2023

Zdroj: Depositphotos

 

Výše příspěvku v pěstounské péči u prarodičů

1 dítě

8748 Kč (ŽM × 1,8)

1 dítě v I. stupni závislosti

8748 Kč (ŽM × 1,8)

1 dítě ve II. až IV. stupni závislosti

26 730 Kč (ŽM × 5,5)

Každé další dítě 8748 Kč (ŽM × 1,8)

Každé další dítě ve II. až IV. stupni závislosti

26 730 Kč (ŽM × 5,5)

Příspěvek v pěstounské péči u ostatních

Mezi ostatní osoby, které mohou pobírat příspěvek z důvodu nezprostředkované pěstounské péče, můžeme zařadit zejména tety, strýce, sourozence, ale také osoby blízké.

1 dítě

11 178 Kč (ŽM × 2,3)

1 dítě v I. stupni závislosti

11 178 Kč (ŽM × 2,3)

1 dítě ve II. až IV. stupni závislosti

26 730 Kč (ŽM × 5,5)

Každé další dítě 11 178 Kč (ŽM × 2,3)

Každé další dítě ve II. až IV. stupni závislosti

26 730 Kč (ŽM × 5,5)

Čtěte také: Pěstounská péče na přechodnou dobu, přehled podmínek a nárok na sociální dávky

Jak je to se zdaněním příspěvku?

Příspěvek v pěstounské péči není dávka jednorázová, ale opakující se, což znamená, že náleží za každý měsíc, po který máte nezaopatřené dítě v nezprostředkované náhradní rodinné péči.

Na rozdíl od odměny pěstouna, která, i když patří mezi dávky pěstounské péče, není považována za dávku, nýbrž za příjem ze závislé činnosti, se z příspěvku neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Nepodléhá pak ani dani z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, a nemusíte jej tedy přiznávat v ročním zúčtování daně ani v daňovém přiznání.

Na druhou stranu je však nutné brát v úvahu, že pokud bude příspěvek vašim jediným příjmem, doba jeho pobírání se nezapočítává do let pro nárok na starobní důchod. Zdravotní pojištění pak máte vyřešené jen tehdy, pokud je nezaopatřené dítě v pěstounské péči osobou závislou na pomoci jiné osoby ve II., III., nebo IV. stupni bez ohledu na věk, anebo v I. stupni, jestliže není starší 10 let.

Pokud tedy nemáte v pěstounské péči dítě, které by splňovalo zmíněné podmínky (stupně závislosti), a zároveň také nevykonáváte příjem, který by podléhal pojistným odvodům, musíte se u své zdravotní pojišťovny přihlásit do kategorie OBZP jakožto osoba bez zdanitelných příjmů. Každý měsíc si zdravotní pojištění budete muset platit sami. Pro rok 2023 činí 2336 Kč.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY