Formuláře žádostí o dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěří dítě do péče pěstounovi na jeho žádost v těch případech, kdy se o dítě jeho rodiče nechtějí či nemohou starat. Máme 4 typy dávek pro pěstouny:

  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek při převzetí dítěte

Cílem tohoto příspěvku je uhrazení počátečních nákladů na potřeby dítěte, které vznikají při jeho převzetí do pěstounské péče. Výšky příspěvků jsou odvislé od věku dítěte.

Věk dítěte Příspěvek při převzetí dítěte  
  Příspěvek
od 1. 10.2022
Příspěvek
do 30. 9. 2022 
do 6 let 10 800 Kč 8 000 Kč
6 až 12 let 12 150 Kč 9 000 Kč
12 až 18 let 13 500 Kč 10 000 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna závisí na počtu svěřených dětí a od roku 2022 již není dána pevnou částkou, ale odvíjí se od výše minimální mzdy.

Tip: Jaký je rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí?

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Tento příspěvek má za účel úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte v pěstounské péči. Takové dítě má na tento příspěvek nárok až do dosažení zletilosti nebo nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného dítěte, pokud žije ve společné domácnosti s osobou, jež byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.

 Aktuální výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je určen pěstounům, kteří pečují nejméně o 3 děti. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je poskytován ve výši 70 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše ve výši 200 000 Kč. Omezením pro pěstouna je to, že takové motorové vozidlo nesmí používat pro výdělečnou činnost.

Další dávky pro pěstouny - rodičovský příspěvek a další

I pěstounům náleží další dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek, přídavky na děti a další dávky.


Žádosti o dávky pěstounské péče

Název formuláře Stáhni
Odměna pěstouna
stáhnout
Příspěvek na převzetí dítěte
stáhnout
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
stáhnout
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
stáhnout
Žádost o vyloučení osoby ze společné pěstounské péče
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: