Daňové zvýhodnění na děti za rok 2022 v příkladech

31.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Rodinnou daňovou povinnost výrazně snižuje daňové zvýhodnění na děti. Podívejme se v praktických příkladech, jak postupuje zaměstnanec, OSVČ a kdo má nárok na roční daňový bonus.

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně, přičemž částky jsou v roce 2023 stejně vysoké jako v roce 2022. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč, na třetí a další dítě 2320 Kč. Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se čerpá daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. OSVČ nárokují daňové zvýhodnění až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání.

Daňové zvýhodnění však nevyužijí občané, kteří nemají zdanitelné příjmy. Pokud jsou tedy oba partneři nezaměstnaní, potom nemohou nijak využít daňového zvýhodnění na své děti a ani nemohou případně čerpat daňový bonus.

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Snížení měsíční daně z příjmů během roku

Zaměstnanec Pavel pracoval po celý rok pro zaměstnavatele AB. Žádné jiné zdanitelné příjmy neměl. Daňové zvýhodnění na děti po domluvě s manželkou, která je podnikatelkou, nárokoval pan Pavel u svého zaměstnavatele při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění může čerpat vždy pouze jeden z rodičů. Při hrubé mzdě ve výši 44 000 Kč činila daň z příjmů před uplatněním daňového zvýhodnění 4030 Kč.

Daňové zvýhodnění na dvě děti v částce 3127 Kč snížilo daň na 903 Kč. Pan Pavel si snižoval daňovou povinnost z důvodu využití daňového zvýhodnění v jednotlivých měsících roku 2022, proto mu v ročním zúčtování daně již žádnou daňovou úlevu nepřinese.

Tip: Kdy můžou slevy na děti čerpat prarodiče?

Příklad 2: Daňový přeplatek při práci po část roku

Paní Irena pracovala pro zaměstnavatele XY od března 2022 až do konce roku. První dva měsíce byla nezaměstnaná. Paní Irena požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Paní Irena uplatňovala během roku daňové zvýhodnění na syna v částce 1267 Kč. Na daňových zálohách během roku 2022 zaplatila paní Irena 19 840 Kč, přičemž tyto zálohy jí byly mzdovou účetní přímo sraženy z jednotlivých výplat.

Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží z důvodu čerpání daňového zvýhodnění paní Irena daňový přeplatek v částce 2534 Kč. Důvodem je skutečnost, že v ročním zúčtování daně se uplatní daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč, tedy za všech 12 měsíců roku 2022, ale během roku 2022 ho při výpočtu měsíční čisté mzdy využila paní Irena pouze v částce 12 670 Kč, protože pracovala až od března.

Příklad 3: Paušální daň = žádné daňové zvýhodnění

Podnikatel Rudolf si plnil během roku 2022 své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně. Pan Rudolf tedy nemůže nijak vyčerpat daňové zvýhodnění na své dvě děti. Při platbě paušální daně nelze čerpat již žádné další daňové výhody. Měsíční platbou souhrnné daně (včetně sociálního a zdravotního pojištění) jsou splněny všechny zákonné povinnosti. Vzhledem k tomu, že manželka Eva do daňového režimu nepřešla a jako OSVČ bude podávat daňové přiznání za rok 2022, roční daňové zvýhodnění v souhrnné roční částce 37 524 Kč uplatní ona.

Příklad 4: Poměrná část daňového zvýhodnění

Živnostník Roman vede daňovou evidenci a 10. srpna se mu narodila dcera. V daňovém přiznání si sníží roční daňovou povinnost o částku 6335 Kč (1267 Kč × 5 měsíců). Panu Romanovi vzniká nárok na poměrnou částku daňového zvýhodnění, neboť dcera se narodila v průběhu roku. V takovém případě se nárokuje daňové zvýhodnění poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodilo.

Příklad 5: Čerpání daňového bonusu

Podnikatelka Dana má za rok 2022 hrubý zisk ve výši 370 000 Kč. Paní Dana uplatní v daňovém přiznání slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti v částce 37 524 Kč. Vypočtená daň z příjmů po uplatnění slevy na poplatníka je 24 660 Kč (370 000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 30 840 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je vyšší o 12 864 Kč (37 524 Kč − 24 660 Kč) než vypočtená daň z příjmů. Paní Dana tedy nezaplatí nic na dani z příjmů fyzických osob a ještě obdrží po odevzdaném daňovém přiznání daňový bonus právě v částce 12 864 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ