Co je dobré vědět o přeplatku a nedoplatku na dani?

15.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


U vyplňování daňového přiznání vám vyšlo, že jste na dani odvedli víc, než bylo nutné? Vrátí vám úřad přeplatek automaticky? A jak je to vlastně s nedoplatkem? Zjistěte, jak se neochudit.

Někteří lidé podávají daňové přiznání už v lednu, resp. hned potom, co znají svůj plat za prosinec. Plno z nich takto činí nejen proto, aby už měli přiznání z krku, ale také z toho důvodu, aby jim byl případný přeplatek na dani vrácen co nejdříve. Následně ale mohou být bohužel nemile překvapeni, že jim úřad přeplatek ne a ne vrátit. Kde se stala chyba?

Jak je to s vrácením přeplatku

Pokud se sami neozvete, nikdo vám nic nevrátí. Za to nedoplatek po vás budou vyžadovat samozřejmě vždy.

Žádost o vrácení přeplatku naleznete přímo v tiskopisu. Např. v elektronickém formuláři, který k vyplnění nabízí portál finanční správy, se jedná o poslední oddíl před přílohami. Dříve platilo, že žádost o vrácení přeplatku jste mohli odevzdat maximálně 60 dnů před termínem daňového přiznání. K žádostem podaným v lednu tak nebylo přihlíženo a musely být podány znovu. To ale už neplatí a daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku můžete podat i během ledna. Bude k ní přihlíženo tak, jako by byla podána poslední den zákonné lhůty pro daňové přiznání, který je letos sice ve čtvrtek 1. dubna a v pondělí 3. května, ale s prominutím úroků z prodlení a pokuty lze beztrestně odevzdávat až do 3. května v listinné podobě a v té elektronické až do 1. června.

Zaměstnanci, kterým roční zúčtování daně zajišťuje zaměstnavatel, pak o nic žádat nemusejí. Daňovou vratku obdrží automaticky. A to ve výplatě za březen, která chodí v dubnu.

Příliš malá částka

Finanční úřad vrací pouze ty částky, které jsou 200 Kč a vyšší (před rokem 2021 to bylo 100 Kč a vyšší). Dobrou zprávou ale je, že přeplatky se sčítají a lze o ně zažádat až 6 let zpětně. Pokud jste tedy v posledních několika letech měli přeplatky na dani nižší, než jsou dané částky, můžete o jejich vrácení zažádat hromadně. Po uplynutí zmíněných let přeplatek na dani k vyplacení zaniká a automaticky se stává součástí státního rozpočtu.

Ať už se pak jedná o částku jakékoliv hodnoty, vrácena vám nebude, pokud dlužíte na jiné dani. Penězi navíc se vždy prvně srovnávají případné nedoplatky jinde.

Za jak dlouho obdrží poplatník daňovou vratku?

Pokud jste splnili všechny podmínky pro vrácení, vaší žádosti by mělo být vyhověno. Na základě § 155 daňového řádu má FÚ na vrácení přeplatku 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání, tedy od 1. dubna 2021. K odepsání částky z účtu ČNB by tak mělo dojít nejpozději 30. dubna. Pokud podáváte přiznání elektronicky do 3. května, daně vám vrátí do 2. června 2021. Při odevzdávání přiznání s daňovým poradcem by měl být přeplatek vrácen do 31. července 2021. Peníze byste pak měli obdržet nejpozději v následujících dnech po termínech.

Jestliže však využijete odevzdání v prodloužené lhůtě v listinné podobě, přeplatek by měl být vrácen nejpozději do 2. června 2021, u elektronické formy do 30. června 2021.

Pokud by k vrácení nedošlo, na dluhu začnou naskakovat úroky z prodlení podle repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka.

Vrácení daní v hotovosti

Nově je od roku 2021 také možné, aby finanční úřad přeplatek na dani vrátil i v hotovosti. V tomto případě ale maximálně do výše 1 000 Kč.

Kdy se platí přeplatek na dani z příjmu 2021

zdroj: Shutterstock

 

Jak je to s nedoplatkem na dani?

Nebudeme si nalhávat, že nedoplatek na dani není jedna z nejnepříjemnějších věcí, co se financí a byrokracie týče. Doplacení po vás budou vyžadovat za jakýchkoliv okolností a letos jej bude nutné uhradit nejpozději do 3. května 2021. Pokud vám pak formulář k dani z příjmů zpracovává daňový poradce, možnost doplacení se prodlouží do 1. července 2021. Jestliže přiznání podáváte elektronicky, tak do 1. června 2021.

Pravděpodobně nejsnazší možností je vše uhradit na pokladně finančního úřadu rovnou i s odevzdáním vyplněného formuláře. Pokud tak ale zkrátka učinit nechcete anebo z nejrůznějších důvodů nemůžete, lze zvolit doplacení pomocí složenky anebo online bankovním převodem. Pro to ale potřebujete znát tyto údaje:

  • Předčíslí účtu – u platby daně při odevzdávání daňového přiznání vždy 721
  • Matrikovou část – označuje finanční úřad.
  • Kód banky – 0710
  • Variabilní symbol – rodné číslo, IČ nebo kmenová část DIČ
  • Konstantní symbol – u bezhotovostní platby 1148, u složenky 1149

S úhradou nedoplatku se lze beztresně opozdit pouze o 4 dny. 5. den se již na vašem dluhu začínají počítat penále. Úrok z prodlení může naskakovat až 5 let.

Jestliže je váš nedoplatek příliš vysoký a na úhradu v termínu zkrátka aktuálně nemáte, rozhodně nedělejte mrtvého brouka. Právě naopak – o vašem problému včas informujte správce daně a pokuste se s finančním úřadem dohodnout na splátkovém kalendáři.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 95 krát

Články ze sekce: DANĚ