Co je dobré vědět o přeplatku a nedoplatku na dani?

24.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


U vyplňování daňového přiznání vám vyšlo, že jste na dani odvedli víc, než bylo nutné? Vrátí vám úřad přeplatek automaticky? A jak je to vlastně s nedoplatkem? Zjistěte, jak se neochudit.

Někteří lidé podávají daňové přiznání už v lednu, resp. hned potom, co znají svůj plat za prosinec. Plno z nich takto činí nejen proto, aby už měli přiznání z krku, ale také z toho důvodu, aby jim byl případný přeplatek na dani vrácen co nejdříve. Následně ale mohou být bohužel nemile překvapeni, že jim úřad přeplatek ne a ne vrátit. Kde se stala chyba?

Jak je to s vrácením přeplatku

Pokud se sami neozvete, nikdo vám nic nevrátí. Za to nedoplatek po vás budou vyžadovat samozřejmě vždy.

Žádost o vrácení přeplatku naleznete přímo v tiskopisu. Např. v elektronickém formuláři, který k vyplnění nabízí portál finanční správy, se jedná o poslední oddíl před přílohami. Dříve platilo, že žádost o vrácení přeplatku jste mohli odevzdat maximálně 60 dnů před termínem daňového přiznání. K žádostem podaným v lednu tak nebylo přihlíženo a musely být podány znovu. To ale už neplatí a daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku můžete podat i během ledna. Bude k ní přihlíženo tak, jako by byla podána poslední den zákonné lhůty pro daňové přiznání, který je letos 1. dubna.

Zaměstnanci, kterým roční zúčtování daně zajišťuje zaměstnavatel, pak o nic žádat nemusejí. Daňovou vratku obdrží automaticky. A to ve výplatě za březen, která chodí v dubnu.

Příliš malá částka

Finanční úřad vrací pouze ty částky, které jsou vyšší než 100 Kč. Dobrou zprávou ale je, že přeplatky se sčítají a lze o ně zažádat až 6 let zpětně. Pokud jste tedy v posledních několika letech měli přeplatky na dani nižší, než je daná částka, můžete o jejich vrácení zažádat hromadně. Po uplynutí zmíněných let přeplatek na dani k vyplacení zaniká a automaticky se stává součástí státního rozpočtu.

Ať už se pak jedná o částku jakékoliv hodnoty, vrácena vám nebude, pokud dlužíte na jiné dani. Penězi navíc se vždy prvně srovnávají případné nedoplatky jinde.

Za jak dlouho obdrží poplatník daňovou vratku?

Pokud jste splnili všechny podmínky pro vrácení, vaší žádosti by mělo být vyhověno. Na základě § 155 daňového řádu má FÚ na vrácení přeplatku 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání, tedy od 1. dubna 2020. K odepsání částky z účtu ČNB by tak mělo dojít nejpozději 1. května. Peníze byste pak měli obdržet nejpozději do dvou dnů.

Pokud by k vrácení nedošlo, na dluhu začnou naskakovat úroky z prodlení podle repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka.

Kdy se platí přeplatek na dani z příjmu 2018

zdroj: Shutterstock

 

Jak je to s nedoplatkem na dani?

Nebudeme si nalhávat, že nedoplatek na dani není jedna z nejnepříjemnějších věcí, co se financí a byrokracie týče. Doplacení po vás budou vyžadovat za jakýchkoliv okolností a letos jej bude nutné uhradit nejpozději do 1. dubna, tedy do posledního termínu řádného podání přiznání. Pokud vám pak formulář zpracovává daňový poradce, možnost doplacení se prodlouží do 1. července 2020.

Pravděpodobně nejsnazší možností je vše uhradit na pokladně finančního úřadu rovnou i s odevzdáním vyplněného formuláře. Pokud tak ale zkrátka učinit nechcete anebo z nejrůznějších důvodů nemůžete, lze zvolit doplacení pomocí složenky anebo online bankovního převodu. Pro to ale potřebujete znát tyto údaje:

  • Předčíslí účtu – u platby daně při odevzdávání daňového přiznání vždy 721
  • Matrikovou část – označuje finanční úřad.
  • Kód banky – 0710
  • Variabilní symbol – rodné číslo, IČ nebo kmenová část DIČ
  • Konstantní symbol – u bezhotovostní platby 1148, u složenky 1149

S úhradou nedoplatku se lze beztresně opozdit pouze o 4 dny. 5. den se již na vašem dluhu začínají počítat penále. Úrok z prodlení může naskakovat až 5 let.

Jestliže je váš nedoplatek příliš vysoký a na úhradu v termínu zkrátka aktuálně nemáte, rozhodně nedělejte mrtvého brouka. Právě naopak – o vašem problému včas informujte správce daně a pokuste se s finančním úřadem dohodnout na splátkovém kalendáři.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 79 krát

Články ze sekce: DANĚ