Odchod do důchodu v roce 2023: Kdy budete mít průměrný důchod 19 438 Kč?

02.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V lednu letošního roku činil průměrný starobní důchod 19 438 Kč. Podívejme se v praktických příkladech, kdy takto vysoký důchod obdrží žadatel o starobní důchod v roce 2023. O kolik musí být vyšší příjmy při volbě předčasného důchodu, aby byl na úrovni průměrného důchodu?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na průměrné mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční částka starobního důchodu. 

Výpočet důchodu v roce 2023 je méně výhodný než při odchodu do důchodu v roce 2022, neboť nejsou zohledněny dvě mimořádné valorizace. To v praxi znamená, že občané, kteří budou odcházet do řádného nebo předčasného starobního důchodu v letošním roce, musí mít vyšší příjmy, aby jejich měsíční důchod činil zmíněných 19 438 Kč.

Zdroj: Shutterstock

 

Konkrétní výpočty v roce 2023

V přiložené tabulce máme vypočteny vybrané varianty, kdy je žadateli přiznán řádný starobní důchod ve výši průměrného důchodu 19 438 Kč. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2023 a je proveden u žadatele o důchod, který nemá nárok na výchovné. Jak je z tabulky názorně vidět, s rostoucí získanou dobou pojištění klesá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu výraznou roli. Mnohdy vyšší, než si řada žadatelů o starobní důchod připouští. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Průměrný důchod

62 300 Kč

35 let

19 438 Kč

59 165 Kč

36 let

19 438 Kč

56 205 Kč

37 let

19 438 Kč

53 400 Kč

38 let

19 438 Kč

50 730 Kč

39 let

19 438 Kč

48 200 Kč

40 let

19 438 Kč

45 790 Kč

41 let

19 438 Kč

43 500 Kč

42 let

19 438 Kč

41 315 Kč

43 let

19 438 Kč

39 225 Kč

44 let

19 438 Kč

37 235 Kč

45 let

19 438 Kč

35 325 Kč

46 let

19 438 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z přiložené tabulky vidíme, že např. při získání doby pojištění v rozsahu 44 let je nutné mít průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 39 225 Kč, aby byl žadateli o řádný starobní důchod v roce 2023 přiznán měsíční důchod na úrovni průměrné penze ve výši 19 438 Kč.

Tip: Kdy vzniká penzistům nárok na daňový přeplatek v praktických příkladech

Předčasný důchod = nutnost vyššího příjmu

Na průměrný důchod mohou samozřejmě dosáhnout i občané odcházející do předčasného důchodu. Musí však mít citelně vyšší příjem než občané odcházející do řádného důchodu. A to ze dvou důvodů: 

  • Krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních předčasnosti.

  • Získání nižší doby pojištění, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku. 

V přiložené tabulce máme pro názornost uvedeny některé vybrané varianty u předčasného důchodu, kdy je žadateli přiznán průměrný důchod ve výši 19 438 Kč

Osobní vyměřovací základ

Dřívější odchod do důchodu ve dnech

Doba pojištění

Průměrný důchod

51 775 Kč

360 dní

41 let

19 438 Kč

61 020 Kč

720 dní

41 let

19 438 Kč

75 230 Kč

1080 dní

41 let

19 438 Kč

46 740 Kč

360 dní

43 let

19 438 Kč

55 060 Kč

720 dní

43 let

19 438 Kč

67 700 Kč

1080 dní

43 let

19 438 Kč

42 170 Kč

360 dní

45 let

19 438 Kč

49 700 Kč

720 dní

45 let

19 438 Kč

61 025 Kč

1080 dní

45 let

19 438 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Předčasný důchod: jak si k němu přivydělat a co dělat, když chcete pracovat víc?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 70 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY