Jak OSVČ v režimu paušální daně dosáhnou na příspěvek na bydlení

09.02.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) registrovaným v minulém roce v režimu paušální daně může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení. A to v poměrně vysokých částkách zejména tehdy, pokud bydlí v nájmu.

Na první pohled se může zdát, že režim paušální daně s příspěvkem na bydlení vůbec nesouvisí. Také OSVČ ovšem díky zákonu o státní sociální podpoře mohou žádat o příspěvek na bydlení podle částky, která je pro tuto skupinu jednotně určená. 

To neznamená, že by si OSVČ, které nebyly v režimu paušální daně, o příspěvek na bydlení žádat nemohly. Ovšem OSVČ v paušálním režimu si díky zákonnému nastavení mohou přijít na daleko více peněz.

Zdroj: Depositphotos

Které dokumenty dokládají OSVČ při žádosti o příspěvek na bydlení?

Ne každá OSVČ bude dokládat vše uvedené. Záleží převážně na tom, zda žadatel bydlí sám, nebo bydlení sdílí ještě s jinými lidmi, tedy dětmi nebo dospělými osobami, jejichž příjem se bude zahrnovat do rozhodnutí o nároku na dávku.

Žadatel rovněž může sdílet byt i s jinými osobami, které se ale nepodílí na společném hospodaření se žadatelem o dávku (často jde třeba o mladé pracující lidi ve spolubydlení). V takovém případě musí tyto osoby žadatel požádat s pomocí níže uvedeného formuláře o podpis, že s ním nesdílí „domácnost“. Příjmy těchto osob se pak nebudou zahrnovat do rozhodnutí o nároku na příspěvek na bydlení.

Dokumenty se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tedy pokud by OSVČ žádala v únoru 2023, dokládá dokumenty za prosinec, listopad a říjen.

Z čeho se odvozuje, zda má OSVČ nárok na příspěvek na bydlení?

U osob samostatně výdělečně činných záleží na tom, zda podávají daňové přiznání, nebo jsou v režimu paušální daně. Osoby v režimu paušální daně nepodávají ve většině případů daňové přiznání a ani přehledy na zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

OSVČ, které nejsou v paušálním režimu

OSVČ, které nejsou v paušálním režimu, dokládají své příjmy daňovým přiznáním za předchozí kalendářní rok. Pokud by tedy OSVČ podala žádost o příspěvek na bydlení například v únoru 2023, musí doložit daňové přiznání za rok 2022. Za rozhodný příjem pro nárok na dávku se pak počítá 1/12 z čistého příjmu (například čistý zisk 450 000 / 12 = 37 500 Kč).

Tento postup se uplatňuje i tehdy, pokud OSVČ podnikala jen část roku. Příjem ovšem nesmí vyjít nižší než polovina průměrné mzdy v národním hospodářství, což je aktuálně 18 900 Kč. Pokud by nižší vyšel, počítá se automaticky s částkou 18 900 Kč. Tato částka bude platit až do 30. června 2023.

OSVČ, které jsou v režimu paušální daně

I přesto, že lidé v režimu paušální daně mohou mít klidně 100 000 Kč měsíčně, podle zákona o státní sociální podpoře se jim započítává pro nárok na dávky jako rozhodný příjem pouze 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, což aktuálně vychází na 18 900 Kč měsíčně.

Tudíž částka vůbec nereflektuje skutečný čistý zisk podnikatelů v režimu paušální daně, a i díky tomu dosáhnou na vysoký příspěvek na bydlení, zejména pokud žijí sami v nájemním bydlení. Není ani potřeba, aby měli v nájmu trvalé bydliště.

Pro přiznání příspěvku je nutné splnit 2 podmínky:

Čistý příjem × koeficient 0,30 ˂ normativní náklady na bydlení.

Čistý příjem × koeficient 0,30 ˂ skutečně vynaložené náklady na bydlení.

Příklad 1

OSVČ Veronika je v režimu paušální daně. Žije sama v Praze v nájemním bytě. Cena pronájmu je 12 000 Kč a k tomu platí další 3000 Kč na energiích a službách. Na jak vysoký příspěvek na bydlení bude mít Veronika nárok?

1. podmínka 

18 900 Kč × 0,30 ˂ 18 129 Kč (normativní náklady na nájem)

5670 < 18 129

2. podmínka

18 900 Kč × 0,30 ˂ 15 000 Kč (skutečné náklady na nájem)

5670 < 15 000

Jelikož platba za bydlení nepřesahuje normativní náklady, použije se pro výpočet příspěvku rozdíl mezi skutečnými náklady a příjmem vynásobeným koeficientem.

15 000 Kč − 5670 Kč = 9930 Kč. Veronika získá od státu příspěvek na bydlení v měsíční výši 9930 Kč.

Příklad 2

OSVČ Petr je v režimu paušální daně (uplatní se opět částka 18 900 Kč) a bydlí v nájemním bytě s partnerkou Alenou, která má měsíční čistý příjem 25 000 Kč ze zaměstnání.

Za nájem v Olomouci dají měsíčně 14 000 Kč a na energie a ostatní služby platí dalších 3500 Kč. Bude mít pár nárok i na příspěvek na bydlení?

1. podmínka 

43 900 Kč × 0,30 ˂ 15 597 Kč (normativní náklady na bydlení)

13 170 ˂ 15 597 

2. podmínka

43 900 Kč × 0,30 ˂ 17 500 Kč (skutečné náklady na bydlení)

13 170 ˂ 17 500

Jelikož jsou normativní náklady nižší než skutečné náklady, použije se rozdíl normativních nákladů a příjmu vynásobeného koeficientem.

15 597 Kč − 13 170 Kč = 2427 Kč. Petr s Alenou dostanou od státu příspěvek na bydlení ve výši 2427 Kč.

Příklad 3

OSVČ Jana je v paušálním režimu a bydlí sama ve vlastním bydlení v Třebíči. Na topení využívá plyn. Její celkové měsíční náklady na bydlení jsou ve výši 8000 Kč. Dosáhne Jana žijící ve vlastním bydlení na příspěvek na bydlení?

1. podmínka

18 900 Kč × 0,30 ˂ 10 932 Kč (normativní náklady na bydlení)

5670 ˂ 10 932

2. podmínka

18 900 Kč × 0,30 ˂ 8000 + 3571 Kč (skutečné a další náklady podle níže uvedené tabulky pro vlastní bydlení)

5670 ˂ 11 571

Jelikož jsou normativní náklady nižší než skutečné náklady, použije se rozdíl normativních nákladů a příjmu vynásobeného koeficientem.

10 932 Kč − 5670 Kč = 5262 Kč. Jana od státu dostane příspěvek na bydlení ve výši 5262 Kč.

Tip: Jak se změnil příspěvek na bydlení v roce 2023?

Při výpočtu příspěvku na bydlení se vychází z tabulek platných od 1. 1. 2023 (zdroj: Úřad práce ČR).

Normativní náklady v nájmu a podnájmu od 1. 1. 2023

Počet osob v domácnosti

Praha a Brno

Obce s alespoň 70 000 obyvateli

Obce do 69 999 obyvatel

1 nebo 2

18 129 Kč

15 597 Kč

15 137 Kč

3

20 812 Kč

17 500 Kč

16 899 Kč

4 a více

24 995 Kč

21 002 Kč

20 277 Kč

Normativní náklady ve vlastním a družstevním bydlení od 1. 1. 2023

Počet osob v domácnosti

Měsíční náklady na bydlení

1 nebo 2

10 932 Kč

3

13 561 Kč

4 a více

16 368 Kč

Srovnatelné náklady spojené s užíváním vlastních a družstevních bytů od 1. 1. 2023

Do reálných nákladů na bydlení (odvoz odpadu, elektřina, plyn…) pro osoby žijící ve vlastním a družstevním bytě se od 1. 1. 2023 připočítávají zákonem stanovené srovnatelné náklady podle počtu osob v domácnosti, viz tabulka (k příkladu č. 3; zdroj: Úřad práce ČR).

Počet osob v domácnosti

Výše nákladů za měsíc

1 nebo 2

3571 Kč

3

4669 Kč

4 a více

5632 Kč

Náklady na tuhá paliva platná od 1. 1. 2023

Jestliže daná domácnost využívá k topení tuhá paliva, přičte si ještě k reálným nákladům pevně stanovenou částku podle počtu členů domácnosti.

Počet osob v domácnosti

Výše nákladů za měsíc

1 nebo 2

1843 Kč

3

2411 Kč

4 a více

2979 Kč

Dokumenty pro stanovení výše příspěvku na bydlení se dokládají již pouze dvakrát do roka.

Žádost o příspěvek na bydlení stačí podat osobně nebo online na Úřad práce již pouze jednou. K první žádosti se dokládají potřebné dokumenty za předchozí čtvrtletí, poté již stačí jen za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí.

Jestliže ale stouply náklady na bydlení, je vhodné doložit i doklady za nepovinné čtvrtletí, aby žadatel dosáhl na vyšší příspěvek na bydlení.


Vyzkoušejte: Kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2023

Kdo dosáhne v roce 2023 na přídavky na děti?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ