Termín pro podání přehledů OSVČ za rok 2022: formuláře přehledů všech zdravotních pojišťoven k vyplnění

23.01.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Společně s přiznáním k dani z příjmů fyzických osob musí podnikatelé podat také přehledy na správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu. V našem článku vám poskytneme tiskopisy k jednotlivým zdravotním pojišťovnám, které můžete rovněž snadno vyplnit online.

Podání přehledů o příjmech a výdajích je každoroční starost všech podnikatelů, kromě těch, kteří se registrovali do systému paušální daně a nepřekročili limit k registraci k DPH.

Na základě jejich podání jim bude vypočtena nová měsíční záloha na zdravotní pojištění, kterou začnou platit poprvé za měsíc, ve kterém podali (nebo měli podat) přehled až do podání dalšího přehledu.

Pokud ovšem dojde k 1. 1. nového roku k navýšení minimální zálohy, musí svoji dosavadní zálohu navýšit právě na tuto částku, pokud jejich vypočtená částka po podání přehledu byla nižší než nová minimální záloha pro nový rok.

V roce 2023 činí minimální záloha na zdravotní pojištění 2722 Kč.

Zdravotní pojištění za leden je splatné nejpozději do 8. února kalendářního roku. Za únor pak nejpozději do 8. března a za prosinec nejpozději do 8. ledna nového kalendářního roku.

Podat přehledy musí i OSVČ, která měla v roce 2022 příjmy nižší než 15 000 Kč, a tudíž nemusela podávat daňové přiznání. Od 1. 1. 2023 se tento limit navyšuje na 50 000 Kč.

Na základě podaného přehledu na zdravotní pojišťovnu může vzniknout přeplatek, či nedoplatek na zdravotním pojištění. Při vzniku nedoplatku jej musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8. dne ode dne, ve kterém byl, či měl být podán přehled.

V případě vzniku přeplatku o něj nemusí OSVČ žádat, ale pojišťovna jej vrátí sama od sebe tehdy, když jeho výše přesáhne 200 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Termíny pro podání přehledů na zdravotní pojišťovnu

Termín podání přehledu

Způsob podání přehledu

Do 8. dubna 2023

Jen tehdy, když nemáte povinnost podat daňové přiznání

Do 2. května 2023

Pouze tehdy, když podáváte daňové přiznání osobně nebo poštou, pozor na povinnost podat přiznání elektronicky po aktivaci datové schránky

Do 1. června 2023

Při elektronickém podání

Do 1. srpna 2023

Při podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce

 

Formuláře přehledů pro zdravotní pojišťovny ke stažení

Některé formuláře můžete vyplnit rovnou v počítači, jiné jsou určené k tisku a vyplnění ruční formou.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 VZP (k vyplnění na PC i k tisku)

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 VOZP (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 VOZP (k vyplnění na PC)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 ČPZP (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 ČPZP (k vyplnění na PC)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 OZP (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 OZP (k vyplnění na PC)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Tiskopis k podání přehledu za rok 2022 ZPŠ (k tisku)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 ZPŠ (k vyplnění na PC)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 ZP MV ČR (k vyplnění na PC)

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

Interaktivní formulář k podání přehledu za rok 2022 RBP (k vyplnění na PC)

Vyplněné formuláře lze podat osobně na pobočce zdravotní pojišťovny, poštou, elektronicky (například přes datovou schránku) nebo přímo přes aplikaci konkrétní zdravotní pojišťovny.


Čtěte také:

Do kdy letos vyřešit daň z příjmů?

Kdy vám životní pojištění (ne)sníží daně?

Jaké je zdanění práce na dohodu v roce 2023?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ