Kdy vám životní pojištění (ne)sníží daně?

17.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění zákonných podmínek snižují vklady na smlouvu o životním pojištění daňový základ, a snižují tedy roční daň z příjmů. Podívejme se v praktických příkladech, jak postupují zaměstnanci a OSVČ a kdo daňovou slevu nevyužije.

Formou daňového odpočtu u vlastních vkladů na smlouvu o životním pojištění je možné snížit daňový základ za rok 2022 až o 24 000 Kč. Nárok však mají pouze občané, jejichž smlouva splňuje zákonné podmínky, a sice: 

  • výplata pojistného je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy
  • k výplatě pojistného dojde nejdříve v roce, kdy daňový poplatník dosáhne 60 let
  • ze smlouvy o životním pojištění není umožněn průběžný výběr pojistného

Zdroj: Shutterstock

Jak postupují zaměstnanci a OSVČ? 

Všechny nezdanitelné položky (daňové odpočty) dle § 15 zákona o daních z příjmů snižují roční daňový základ a uplatňují se až za celý rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Ani zaměstnanci nemohou daňový odpočet uplatňovat během roku, jako je tomu např. u daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanci tedy musí včas doručit mzdové účetní potvrzení příslušné pojišťovny, protože se daňový odpočet uplatní v ročním zúčtování daně. OSVČ a zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, budou daňový odpočet nárokovat v daňovém přiznání. 

  1. Zaměstnanec a 2 smlouvy o životním pojištění
  2. Podnikatelka a životní pojištění
  3. Zaměstnavatel přispívá na smlouvu
  4. Žádná daňová úspora
  5. Předčasné zrušení životního pojištění
  6. Pasivní příjem a životní pojištění

Příklad 1: Daňová úspora 3600 Kč

Zaměstnanec Luboš má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění a na každou měsíčně vkládá 1000 Kč. Obě smlouvy splňují zákonné podmínky pro možnost uplatnění daňového odpočtu. Pan Luboš si tedy sníží roční daňový základ o 24 000 Kč. Vzhledem k tomu, že roční hrubá mzda pana Luboše za rok 2022 byla 533 400 Kč, daňový odpočet mu přinese daňovou úsporu 3600 Kč (24 000 Kč × 15 %). 

Příklad 2: Daňová úspora 5520 Kč

Podnikatelka Romana má hrubý zisk za rok 2022 ve výši 2 090 500 Kč. V daňovém přiznání uplatní daňový odpočet na smlouvu o životním pojištění, která splňuje zákonné parametry pro snížení daně z příjmů, ve výši 24 000 Kč. Paní Romaně přinese tento daňový odpočet daňovou úsporu ve výši 5520 Kč (24 000 Kč × 23 %). Důvodem je skutečnost, že daňový základ nad 1 867 728 Kč podléhá 23% sazbě daně z příjmů fyzických osob. Paní Romaně tedy přinese daňový odpočet vyšší daňovou úsporu než panu Lubošovi v předchozím příkladu.

Formuláře k dani z příjmů, když Interaktivní XLS
uplatňuji paušál stáhnout
vedu účetnictví stáhnout
mám více zdrojů příjmu stáhnout
jsem pouze zaměstnanec  stáhnout

Příklad 3: Na smlouvu přispívá i zaměstnavatel

Paní Simoně přispívá na smlouvu o životním pojištění zaměstnavatel ve výši 1500 Kč měsíčně a dalších 500 Kč si na smlouvu vkládá sama. Pro účely daňového odpočtu se však hodnotí pouze vlastní vklady na smlouvu, proto celková částka daňového odpočtu bude 6000 Kč (500 Kč × 12 měsíců). 

Příklad 4: Žádná daňová úspora

Paní Karolína pracovala po celý rok 2022 za minimální mzdu, v některých měsících měla odměnu, takže její roční daňový základ je 204 800 Kč. Do daňového základu ve výši 205 600 Kč se neplatí daň z příjmů, neboť každý daňový poplatník má nárok na daňovou slevu na poplatníka, která v takových případech snižuje vypočtenou daň z příjmů do nuly. Roční daňová povinnost paní Karolíny je již nyní nulová, proto jí měsíční vklad na smlouvu o životním pojištění ve výši 1000 Kč nepřináší žádnou daňovou úsporu, neboť i bez jeho uplatnění by neplatila nic na dani z příjmů.

 

Příklad 5: Předčasné zrušení smlouvy

Z důvodu zhoršení své finanční situace zrušil pan Jakub v roce 2022 předčasně smlouvu o životním pojištění, u které v předchozích letech čerpal daňový odpočet, a snižoval si tedy daňový základ. V daňovém přiznání za rok 2022 bude muset uvést jako příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů čerpané daňové odpočty v posledních 10 letech a tyto daňové výhody zpětně dodanit. S ohledem na tyto daňové povinnosti je vhodné si předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění dobře promyslet. 

Tip: Zrušení životního pojištění a daně: kdy budete muset dodaňovat zrušené pojistné?

Příklad 6: Pouze pasivní příjmy

Pan Jaroslav měl v roce 2022 pouze pasivní zdanitelné příjmy dle § 8 (kapitálové příjmy) a dle § 9 (příjmy z nájmu) a při tom si měsíčně vkládal na svou smlouvu o životním pojištění 1500 Kč. V daňovém přiznání si bude moci pan Jaroslav snížit daňový základ o 18 000 Kč. Nárok na daňové odpočty není podmíněn pouze příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. I daňoví poplatníci pouze s pasivními příjmy si mohou snížit svůj daňový základ při splnění zákonných podmínek.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ